1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2003 yılı Mayıs- Kasım ayları arası SORU- CEVAP Fihristi

30 Kasım 2003 00:00
Yazdır

SORU CEVAP FİHRİSTİ

Soru Cevap Fihristi Nasıl Kullanılmalıdır?

Aramak istediğiniz kelime için klavyenizin CTRL+F tuşunu kullanabilirsiniz. Arama sonucu bulduğunuz konunun önce hangi ayda cevaplanmış olduğuna bakınız. Daha sonra da Soru-Cevap kategorisinde aylar itibariyle kategorilenmiş ilgili soru-cevap bölümüne bakınız.KASIM AYI SORU VE CEVAPLARI

1-Vekil ve Asil Öğretmenlerin Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğine ilişkin genel bir açıklama

2-399'a Tabi Olarak Çalışan Personelin İstifası ve Geri Dönüşü

3-Öğrenim Durumu Özrü Yer Değişliğinde Hizmet Puanı Dikkate Alınır mı?

4-Üniversitede Görülen Hazırlık Sınıfı İçin Kademe Alınabilir Mi?

5-Öğretim Elemanlarının Başka Bir Üniversitedeki Kadroya Geçişleri

6-Kamunun Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Açıklamalar

7-Tezsiz yüksek lisans yapan fen-edebiyat mezunları ek derslerini %25 fazla alabilir mi?

8-Birinci Derecede Kalkınmada Öncelikli İller Hangileridir?

9-Ek Derslerin Yüzde 25 Fazla Ödenmesine İlişkin Sorunlar

10-Sözleşmeli Personelin Haftalık Çalışma Süresi 40 Saati Aşabilir mi?

11-MEB'deki VHKİ Maliye Bakanlığı'na Nasıl Geçebilir?

12-Denklik Belgelerine Şerh Yazılabilir mi?

13-Evli eşlerden kim nakil isteyebilir?

14-2003/42 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklik ve KİT'lerde İller Arası Nakil

15-Memurlara bilmedikleri işler yaptırılabilir mi?

16-Kimler istatistikçi unvanını kullanabilir?

17-SSK'lı olan kişi memur eşinin sağlık yardımından yararlanabilir mi?

18-Doktoradan Dolayı Bir Derece Alabilir Miyim?

19-Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki İki Yıla Bir Kademe Uygulaması

20-Torba Kadro Nedir ve VHKİ Ne Kadar Yararlanabilir?

21-Memuriyete Normal Statüde Giren Özürlüler Ne Zaman Emekli Olabilir?

22-Doğum İzin Süreleri Ne Kadardır?

23-Master yapanlar hangi tarihten itibaren bir kademeye hak kazanır?

24-Vekil imamlıkta geçen süreler 68/B'de değerlendirilir mi?

25-Eşi ek ders karşılığı çalışan memur aile yardımı ödeneği alabilir mi?

26-Alanında yüksek lisans yapmanın maaşa etkisi

27-Esnaf ve sanatkarlar kooperatif müdürleri sınavsız memur olabilir mi?

28-Valilik onayına göre geçici görev harcırahı ödenebilir mi?

29-Memuriyete girişlerdeki yaş şartı hangi sınav tarihi itibariyle aranmalıdır?

30-Evli Eşlerin Zorunlu Hizmet Yükümlülüklerinin İstisnası

31-MEB'de Memur Olarak Çalışanların Öğretmen Olabilmesi

32-Bir Tam Yıl Müdür Yardımcılığı Görevini Yapmanın Sonucu

33-5750 Kişilik 2002 Yılı Öğretmen Atamalarına İlişkin Soru

34-Öğretim Elemanı Alımında Yaşanan Sıkıntılar

35-Sözleşmeli Doktor ve Memur Atamaları İlişkisine İlişkin Sorunlar

36-Daha Önce Uzman Erbaş Olarak Çalışan Hizmetlilerin Memur Olmaları

37-Maliye Bakanlığında Hizmetlilerin Memur Kadrosuna Geçiş Şartları

38-Öğretmenlere Yaptıkları Yüksek Lisans İçin İdari İzin Verilebilir Mi?

39-Üniversite Mezunu Kişinin Lise Mezunu Olarak Memuriyete Girmesi

40-Ne Zaman Emekli Olabilirim?

41-Yardımcı Doçentlerin Üniversiteler Arası Geçişi

42-Özel Sektördeki Sürelerin Sayılması ve Hizmet Birleştirmesi

43-KPSS İle Bir Kadroya Yerleşen Aday Yeniden Yerleştirmelere Katılabilir mi?


EKİM AYI SORU VE CEVAP KONULARI

1-Derece ve kademede geriye dönük işlem tesis edilebilir mi?

2-Sağlık MYO Mezununun Sağlık Teknikerliğine Atanması

3-Vardiya usulü çalışanlara ücret verilmesi zorunlu mu?

4-Doğum izni sonrası aylıksız izin ve yıllık izin problemi

5-Hem 2 Yıllık Hem 4 Yıllık Bitirilmesi Halinde İntibak

6-Kalkınmada 1. Derecede Öncelikli Yörelerde İki Yıla Bir Kademe Uygulaması / Hangi Süreler Bölge Hizmetinden Sayılır? / Hangi süreler Bölge Hizmetinden sayılmaz

7-KPSS-B Yerleştirme İşlemleri ÖSYM'den Niçin Alınmalıdır?

8-SEKA Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki Subjektif Değişiklikler

9-Aylıksız İzne Ayrılan Memur Süre Bitiminden Önce Dönebilir mi?

10-İFP personeli 458'den Yararlanabilir mi?

11-SSK'ya Tabi Hizmetlerim Emeklilikte ve 68/B'de Değerlendirilir mi?

12-Aylıksız İzinde Aile Yardımı Ödeneği Alınır mı?

13-Sözlü Sınav Aşamasına Gelmek, Askerliği Erteleme Nedeni midir?

14-Aylıksız İzin Durumunda Aile Yardımı ve Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Soruları

15-Bozova Müdür Yetkili Öğretmenlerinin Sorunları

16-Vekil Öğretmenin Askerlik Dönüşü Tekrar Atanması

17-Yıllık İznin Hesabında Neler Dikkate Alınır?

18-Tezsiz Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Kademe ve Ek Ders Ücreti Sorunları

19-Memurlar Avukat Stajını Yapabilirler mi?

20-İstifa Eden Personel SSK'ya Geri Dönebilir mi?

21-Asil Şartlarını Taşımayan Vekiller Tazminat Farklarını Alabilir mi?

22-Askerlikte Kullanılan İzinler Yıllık İzinden Düşülemez

23-Vekil Öğretmenler Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Alabilir mi?

24-Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Verilen Bir Kademe Uygulaması

25-Yard. Doç'lar 12 Yıldan Fazla Görevlendirilebilir mi?

26-İşçilikte Geçen Süreler Derece ve Kademede Sayılır mı?

27-Aylıktan kesme cezasına itiraz edilebilir mi?

28-İFP atamasında isteğe bağlı unvan değişikliğinin sonuçları

29-Tıp Fakültesi'nden alınan rapor bir üst kurula gönderilebilir mi?

30-Sözleşmeli sağlık personeli alımlarına ilişkin açıklamalar


EYLÜL AYI SORU VE CEVAP KONULARI

1-Memuriyette vekalet uygulaması ve vekalet ücreti

2-Yıllık izindeyken göreve çağrılma halinde harcırah alınabilir mi?

3-Özürlü memurların nakli 2003/42 sayılı genelgeye takılır mı?

4-DMS'ye lise mezunu olarak girip de önlisans mezunu olanların hakları devam ediyor mu?

5-KPSS-B ile bir kadroya yerleşen adayın daha sonra öğretmenlik kadrosuna atanması

6-Harcırahlara ilişkin genel bir değerlendirme/ 1- 12.8.2003'ten sonra harcırah verilmeyecektir: / 2- 12.8.2003-22.7.2003 tarihleri arasında ilk defa veya yeniden atananlar ile kendi isteği çerçevesinde naklen ataması yapılanların durumu/ 3- Eş veya Sağlık Durumundan Dolayı Naklen Ataması yapılanların Durumu/ 4- 22.7.2003 tarihinden önce ataması yapılanların durumu/ 5- Geçici görevlendirilenlerin durumu

7-Aday memurların yıllık izin hakları

8-Vekil imamlıkta geçen süreler kazanılmış hak aylığında değerlendirlir mi?

9-Lise'nin dört yıl okunması halinde bir kademe alınır mı?

10-Aday Öğretmenin Öğrenim Durumundan Dolayı Nakil Talep Hakkı

11-Mühendisler şube müdürlüğüne atandıklarında maaşları düşer mi?

12-Özel dershanelerde çalışanların hizmet puanı var mıdır?

13-Hamile memurların geçici görevlendirilmesi

14-Maliye Bakanlığı'ndaki hizmetlilerin görevde yükselme eğitimlerine ilişkin bilgiler

15-İstifa sonrası dönüşlere ilişkin bilgiler

16-Şef'in mühendis kadrosuna atanabilme durumu

17-Vekil memurun arazi tazminatı

18- 2003/42 sayılı genelge değişikliği ile kamuda yaratılan karmaşa

19-"Eğitimde psikolojik hizmetler programı" mezunları bir derece alabilir mi?

20-Öğretmen atamalarındaki muvafakat sorunları

21-İstatistik mezunu teknisyenin zam ve tazminatı

22-Memurların çakılı sözleşmeli personel kadrolarına atanması

23-Atamalarda aranan yaş şartı nasıl hesaplanmalıdır?


AĞUSTOS AYI SORU VE CEVAP KONULARI

1-Öğretmenlerin sağlık özürü halinde mecburi hizmetleri

2-Amir kadrosuna memur vekalet edebilir mi?

3-Daha önce işçilikte geçen sürelerin memuriyette değerlendirilmesi

4-Yeni Harcırah Kanunu düzenlemesi geriye yürüyebilir mi?

5-Aday Memurken İstifa Eden Öğretmenin Atama Şekli

6-Önlisans Üzerine Lisans Öğrenimi Bitiren Kişinin İntibakı

7-Programcılık mezunu VHKİ'nin zam ve tazminatı

8-Meb'de Eş Durumundan Dolayı Naklen Atama Yapılma Şekli

9-Askere 3 Ay Geç Gidilmesi Halinde Memuriyet Durumu

10-Askerlikten muaf olmak memuriyete engel midir?

11-Polis memurları Maliye Bakanlığı'na hangi şartlarda geçebilir?

12-Vekil imamlıkta geçen süreler memuriyette ve yıllık izinde değerlendirilir mi?

13-Askerde kullanılan izin yıllık izinden düşülebilir mi?

14-Hırsızlık Suçu Ve Memnun Hakların İadesi

15-Daha önce bir KİT'te çalışanın geri dönüşü

16-Görevde yükselme ve vekaleten atama

17-Danıştay'ın Yürütmeyi Durdurma Kararı Ve Görevde Yükselme

18-Sözleşmeli personelin zam ve tazminatları

19-Yüksek lisans ve ek ders ücreti

20-Aile Yardımı Ödeneği Ve Eşin Sağlık Yardımından Yararlanması

21-AB Uzman Yardımcılığı Kadrosu Arasındaki Geçişler

22-Görevin/Memuriyetin Sona Ermesi Hali/ Kömür Zehirlenmesi Sonucu Şoförlük yapamaz raporu alan memurun durumu

23-Köy hizmetlerinde öğrenim özründen dolayı nakil

24-Sahtekarlık suçu ve memur olma durumu

25-Geçici İşçilikte Geçen Sürenin Memuriyetten Sayılması

26-Memurların zirai bayi açması mümkün mü?

27-Sağlık meslek lisesi mezununun yüksek öğrenimi bitirmesinin faydaları

28-458 Sayılı KHK Ve Bir Derece Uygulaması

29-Görevde Yükselme Yönetmeliği'nde düzenleme yapılması gerekmektedir

30-Aday memurun öğretmenlik kadrolarına başvurabilme durumu

31-Laborantın Mühendisliği Bitirmesi Halinde İntibakı

32-Belediyelerde Görevde Yükselme Dışındaki Kadrolar

33-Geçici işçiler sınavsız olarak memurluğa atanabilir mi?

34-Akademik personelin öğretmen eşlerinin naklindeki norm kadro sorunları

35-Memurun Bağkur'lu Annesinin Sağlık Yardımı Sorunu

36-İmam-Hatip Mezunu Memurun, Diyanet'e Geçmesi

37-İstifa eden memurun KPSS ile bir başka kadroya atanması

38-KPSS-öğretmenlik başvurularına ilişkin bilgiler

39-Memurlara hizmetlilerin yapacağı görevler yaptırılabilir mi?

40-Sicil raporu gizli midir? Sicil notumu nasıl öğrenebilirim?

41-Aylıksız İzne İlişkin Keseneklerin Yatırılması

42-399 sayılı KHK'ya tâbi sözleşmeli işçi kadrosuna geçişler

43-SSK ve Emekli Sandığı Hizmetlerinin Birleştirilmesi

44-Üst Dereceli Kadrolara Atanmada Gerekli Hizmet Süreleri

45-Sözleşmeli İngilizce Öğretmenliği, Yüksek Lisans Ve Ek Ders Ücreti

46-İlsis puanının yanlış hesaplanması

47-Yayımlanan makaleler hizmet puanının hesabında dikkate alınır mı?


TEMMUZ AYI SORU VE CEVAP KONULARI

1-Görevde yükselme sınav sonucuna itiraz

2-657 Sayılı Kanun'un 4/B Maddesine Göre Çalışanların Sözleşmelerinin Feshedilmesi

3-32 ay ceza alan kişinin memur olabilme durumu

4-Aylık izin süresinin emeklilikte değerlendirilme şekli

5-Eş Durumundan Yer Değişikliği Ve Hizmet Puanı

6-Memur, 1 yıllık süreyi beklemeksizin, istifa ederek başka bir memur kadrosuna atanabilir mi?

7-Sağlık teknikeri mezunu olup da sağlık teknisyeni kadrosunda çalışanların zam ve tazminatı

8-657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine Göre Çalışanların Ücretsiz İzni

9-İnfaz Koruma Memurluğu Ve Mezuniyete Uygun Kadroya Geçiş

10-Tedviren Görevlendirme, Zam Ve Tazminatlar

11-Askerlik Sonrası Göreve Başlama Ve Bu Sürenin Hizmetten Sayılması

12-Astsubaylıktan istifa ve emeklilik

13-DMS'ye Daha Önce Memuriyeti Olan Kişinin Girmesi Sorun Oluşturur Mu?

14-Bazı Öğretim Görevlilerine Ek Ders Verilmemesi Sorunu

15-Aday Memurken İstifa Edenlerin Memuriyete Geri Dönüşü

16-Kurumlararası Nakil Ve Muvafakat Verilmemesi

17-Görevde Yükselme Sorunları/ Kurum sınav açmıyor, ne yapabilirim?

18-Hastalık Raporunun Geçerli Sayılmayarak Göreve Son Verilmesi

19-Uzman Erbaşlıktan Memurluğa Geçişlerde Kademe İlerlemesi

20-Ne zaman emekli olabilirim?

21-Başka bir yere görevlendirme halinde zam ve tazminatlardan da faydalanılabilir mi?

22-Görevden Uzaklaştırmalarda Yapılan Kesintiler

23-Şeker Hastalığı Ve Bütçe Uygulama Talimatı

24-2003 Yılı Harcırah Ödemeleri

25-Lise Mezunu Teknisyenin Açık Öğretimi Bitirmesinin Getirileri

26-Açığa Alınmada Maaş Kesintilerinin Ödenmesi

27-Polisliğe girişte hangı öğrenim dikkate alınmaktadır?

28-Doğum İznine Ayrılan Memurların Bu Sürelerini Emeklilikten Saydırması

29- 1. derece öncelikli yerlerde çalışma

30-İstifa Edecek Öğretmenin Geri Dönmesine İlişkin Sorunlar

31-Memurlara Yaptırılan Fazla Çalışmalar Ve İzin Uygulaması

32-Öğretmen Atama Ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişikliğin Yorumu

33-Memuriyetten Önceki Hizmetlerin Değerlendirilmesi

34-Mahkeme Kararlarının Uygulanması

35-İstifa Etmiş Maliye Personelinin Geri Dönme Durumu

36-DMS-2000 Sınav Sonuçlarının Geçerliliği

37-KPSS Sonrasında Atanma ve Askerde Olma Hali


HAZİRAN AYI SORU VE CEVAP KONULARI

1-İktisat Bölümü mezunlarının öğretmen olması

2-İki defadan fazla istifa halinde memuriyete dönüş

3-Fizyoterapist unvanına yapılacak atamalar ve tazminatları

4-Öğretmenlerin zorunlu hizmeti ve eş durumu

5-1702 sayılı yasa ve stajyer öğretmenlik

6-İşçilerin memur kadrolarına atanabilme durumu

7-Öğrenim Durumundan Dolayı Öğretmenlerin Yer Değiştirmesi

8-İstifa Sonrası Öğretmenliğe Dönüş

9-Ebe Kadrosundan Hemşireliğe Geçiş

10-Öğretmenlere Aylıksız İzin Verilecek Durumlar

11-KPSS puanlarının ikinci kez kullanımı

12-Merkezi Sınavların Geçerlilik Süresi

13-Özel Okulda Stajyerliğin Kalkması ne anlam ifade ediyor?

14-Memnu Hakların İadesi Ve Öğretmenliğe Yeniden Atanma

15-399'a Göre Kıdem Ve İntibak

16-Boş şube müdürlüğü kadrosuna atanabilir miyim?

17-Devlet Memurlarının Nakillerine ilişkin bilgiler

18-Vekil Kadrolardan Asil Kadrolara Geçişlerde sınav uygulanmayabilir mi?

19-Mühendislikten İdari Kadroya Atanma Durumunda Alınacak Ek Göstergeler

20-Mezun Olmayanların KPSS-Öğretmenlik Sınavına Girme Durumu

21-Hangi memurlara yeşil pasaport verilir?

22-Memurlara 1991 Yılında Verilen Bir Derece verilmesine ilişkin bir soru

23-Daha Önce Öğretmen Olarak Çalışanların Yeniden Atanması

24-İl Dışına Yapılacak Refakatler Ve İzinli Sayılma Durumu

25-Kadrosuzluk nedeniyle yapılmayan atamalar

26-Diyanet görevlilerinin öğretmenliğe başvurma şekli

27-Öğretmenlerin emeklilik dilekçesi verme tarihi

28-Nakil ve harcırah problemleri

29-Memurların öğretmenlik kadrolarına başvurabilmesi

30-Aday memurun öğretmenlik atamalarına başvurabilmesi

31-Öğretmenlik atamalarında üst yaş sınırı

32-Öğretim elemanlarının öğretmenlik durumu

33-Kimler ingilizce öğretmeni olabilir?

34-Daha önce öğretmen olarak çalışanların yeni durumları

35-10 yıl boyunca öğretmenlikten uzak kalanların atanmaları

36-Eğitim fakültesi mezunları dışındaki mezunların atanmaları

37-Öğretmen atamalarında geçerli olacak sınavlar

38-Belediyelerde çalışanların öğretmenlik durumu

39-DMS sonuçlarının geçerlilik süresi

40-DMS, KPSS gibi memurlukla ilgili sınavlara girmeden memur kadrolarına atanma imkanı var mıdır?

41-ODTÜ mezunuyum, ingilizce öğretmeni olabilirmiyim?


MAYIS AYI SORU VE CEVAPLARI

1-İntibaka İlişkin Zam Ve Tazminatlar/ Teknisyen kadrosunda ama harita teknikeri olan memurun özel hizmet tazminatı

2-Yıllık izin ve işgünü kavramı

3-Dava sonuçları ve yasal faizler

4-Memurlara verilen bir derece

5-Öğretmenlerin zorunlu hizmeti

6-Geçici görev harcırahı

7-Ne zaman emekli olabilirim?

8-Memur olanların KPSS'ye girmesi

9-İFP ve bankaya geri dönüş

10-Dışardan prim ödemek suretiyle emekli olma

11-Ben, bir kamu kurumunda memur olarak çalışmaktayım. Mezun olduğum bölüm çerçevesinde nasıl mühendis kadrosuna atanabilirim?

12-Çocuklarımı Beyannamemde Gösterebilir Miyim?/ Eşim üniversitede öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. Çocukların tedavilerinin babanın beyannamesinde gösterileceği söylenmektedir. Ben devlet memuru olduğum için çocukları kendi beyannamemde gösterebilir miyim?

13-Araştırma görevlisinin mühendis kadrosuna geçişi

14-2002 yılı harcırahlarımı nasıl alabilirim?

15-Yüksek lisans ve ek ders ücreti

16-Yıllık izin sürelerinin tespiti

17-Yardımcı doçentler birinci dereceye yükselebilir mi?

18-İFP ve fark tazminatı

19-Yüksek lisans, derece ve kademe

20-Saatlik izinler yıllık izinden düşülebilir mi?

21- 2003 yılı harcıhlarını nasıl alabilirim?

22-İmam hatip, anadolu, fen ve endüstri meslek lisesi mezunlarına bir kademe

23-İstifa sonrası dönüş/ Uzman doktorlar açısından takip edilmesi gereken yol

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 119,406 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam