Taslağa göre yönetici normu karşılaştırılması

MEB yayınladığı norm kadro taslağına göre, eski ve yeni hükümlerin karşılaştırılmalı hali..

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Aralık 2013 16:11, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Taslağa göre yönetici normu karşılaştırılması

Not: Kırmızı yazılar taslaktaki maddeler,

Mavi yazılar eski yönetmelik maddeleri

Siyah yazılar ise yorumlarımızdır.

Norm Kadro Belirlemeye İlişkin Hükümler

Müdür Norm Kadrosu

Madde 6- Kapsama dahil okul ve kurumların her biri için bir müdür norm kadrosu verilir.

a) Aynı binayı kullanan bütün okullara, bir müdür normu verilir. (Bu madde ile bir okulda iki müdür olması engellenmek istenmiştir.) Yani aynı binada hem ilkokul hem de ortaokul varsa giriş kapısını da değiştirseniz, binayı içeriden duvarla ikiye bölseniz de tek müdür tarafından yönetilecek.

b) Birden fazla okul türünün aynı kampüste yer aldığı Eğitim kampüsleri için bir Eğitim Kampüs Müdürü norm kadrosu verilir.

c) Birden fazla okul ve kurumun aynı bünyede yer aldığı kurumlar için bir müdür norm kadrosu verilir. (eskisi ile aynı)

Ancak birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullara müdür norm kadrosu verilmez. (eskisi ile aynı)

Eski yönetmelikte "a) Öğrenci sayısı 150'den az olanlara müdür normu verilmez" hükmü varken burada yoktur. Yani 10 öğrencisi bir şubesi fakat birkaç dersliği olan bir İlkokula da, müdürlük normu verilecek. (Birleştirilmiş sınıf uygulaması yoksa)

Müdür normu için en azından iki şube zorunluluğu (ki bir şube için en az 10 öğrenci gerekir) getirilmesi uygun olur diye düşünüyoruz. Daha önce var olan 150 şartı (okulların ilkokul-ortaokul diye ayrılması nedeniyle) bir çok ilkokul yöneticisini fazla duruma düşürmüştü.

Yeni yönetmelikle beraber köy okullarının da açılması ve müdür tahsis edilmesi söz konusu olabilecektir. Bu müdür yetkililiğin yerine müdürlüğü esas alacak olumlu bir gelişmedir.

Müdür norm kadrosu

Madde 6 - Kapsama dahil okul ve kurumların her biri için bir müdür norm kadrosu verilir.

Ancak, özel eğitim kurumları hariç bünyesinde 6-8 inci sınıfları bulunmayan ilköğretim kurumlarından;

a) Öğrenci sayısı 150'den az olanlara,

b) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılanlara,

müdür norm kadrosu verilmez.

Birden fazla okul ve kurumun aynı bünyede yer aldığı kurumlar için bir müdür norm kadrosu verilir.


Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu

Madde 7- Kapsama dahil okul ve kurumlardan;

a) Yatılı veya pansiyonlu okullara, (eski yönetmelikle aynı)

b) Öğrenci sayısı 500 ve daha fazla olan liselere, (daha önce 500'den fazla öğrenciye sahip sadece Anadolu Liselerine Başyardımcılık normu verilirken şimdi tüm liselerde 500 öğrenci yakalandığında verilecek. Aha önce Fen Liseleri ve Çok Programlı Liselere öğrenci sayısı şartı olmadan başyardımcılık verilirken onlar da 500 öğrenci şartına bağlanmışlardır. Fen ve Sosyal Bilimler liseleri pansiyonlu olduklarından başyardımcılık kadrosu zaten alacaklardır. Özellikle Anadolu Liselerinin büyük bir kısmında 500 öğrenciyi yakalamak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle bu okullara baş yardımcı ataması zor görünmektedir. Diğer liselerde(meslek) yüzyüze, çıraklık, döner sermaye gibi unsurlar nedeniyle 3 yardımcılığa ulaşılması mümkün olabildiğinden 3 müdür yardımcılığına bir başyardımcılık verilmesinden yararlanabilmektedirler. Bu nedenle Anadolu Liselerinde müdür yardımcısı tahsisinde ikinci yardımcılık için olan 401 sayısı daha aşağıya çekilebilir.

c) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uygulaması çerçevesinde işletmelere beceri eğitimi için en az 100 öğrenci gönderen mesleki ve teknik öğretim okullarına, (Eski yönetmelikle aynı)

d) Müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarına, (Eski yönetmelikle aynı)

bir müdür başyardımcısı norm kadrosu verilir.

Birden fazla okul ve kurumun bir müdüre bağlı olarak örgütlendiği kurumlar için ise yukarıda belirtilen şartlarda sadece bir müdür başyardımcısı norm kadrosu verilir. (Eski yönetmelikle aynı)

Müdür başyardımcısı norm kadrosu

Madde 7 - Kapsama dahil okul ve kurumlardan;
a) Yatılı veyapansiyonlu okullara,
b) Öğrenci sayısı 500 ve daha fazla olan;
1) Her türdeki anadolu liselerine,
2) Fen liselerine,
3) Çok programlı liselere,
c) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uygulaması çerçevesinde işletmelere beceri eğitimi için en az 100 öğrenci gönderen mesleki ve teknik öğretim okullarına,
d) Bünyesinde ilköğretim kurumu ve lisenin birlikte bulunduğu özel eğitim okullarına,
e) Müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarına,
bir müdür başyardımcısı norm kadrosu verilir. Birden fazla okul ve kurumun bir müdüre bağlı olarak örgütlendiği kurumlar için ise yukarıda belirtilen şartlarda sadece bir müdür başyardımcısı norm kadrosu verilir.


Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu

Madde 8- Kapsama dahil okul ve kurumlardan;

a) Anaokullarında;
Öğrenci sayısı:
1) 100- 201'e kadar 1,
2) 201 ve daha fazlası 2,

a) Anaokullarında;
Öğrenci sayısı:
1) 100- 201'e kadar 1,
2) 201 ve daha fazlası 2,

Anaokullarında eski durum devam etmektedir. Daha önce 150 den az öğrenci

b) İlkokullarda;

Öğrenci sayısı:

1) 150-501'e kadar 1,

2) 501 - 1001'e kadar 2,

3) 1001-2001'e kadar 3,

4)2001 ve daha fazla 4,

c) Ortaokullarda:

Öğrenci sayısı:

1) 401'e kadar 1,

2) 401 - 1001'e kadar 2,

3) 1001-1601'e kadar 3,

4)1601 ve daha fazla 4,

b) İlköğretim kurumlarında; (1)

Öğrenci sayısı:

1) 601'e kadar 1,

2) 601 - 1401'e kadar 2,

3) 1401 -2201'e kadar 3,

4) 2201 ve daha fazla 4,

Burada da mantıki bir çelişki vardır. Anaokuluna 100 öğrenciye 1 müdür yardımcılığı verilirken ilkokula 150'ye kadar müdür yardımcılığı kadrosu vermemek bir üst kurum olan ortaokula ise 10 öğrenciye dahi müdür yardımcılığı normu vermek mantıki değildir. Aynı şekilde anaokullarında 201 öğrenciye 2.müdür yardımcılığı normu verilirken ilkokul, orta okul ve liselerde 401 sayısını aramak da doğru değildir. Eğer anaokulu çocukları küçük deniliyorsa onlara 100 öğrenci için ilk yardımcılık tahsisi yapılırken Ortaokullarda ise 10 öğrenciye dahi yardımcılık verilirken ikisinin arasında yer alan ilkokullarda neden 150 sayısı aransın? Buradaki sayılar biraz daha esnetilmelidir. Örneğin Anaokulları aynı şekilde kalmalı İlkokullarda 100 öğrenciye bir yardımcılık verilmeli, İlkokul, ortaokul ve liselerde ikinci yardımcılık için 301 sayısı getirilmelidir. Üçüncü kadro için ise tüm okullarda 1001 sayısı aranmalıdır. Böylece her müdür yardımcısına 350 civarında öğrenci düşecektir.

d) Ortaöğretim okullarında;

Öğrenci sayısı:

1) 401'e kadar 1,

2) 401 - 1001'e kadar 2,

3) 1001-1601'e kadar 3,

4)1601 ve daha fazla 4,

c) Ortaöğretim okullarında;

Öğrenci sayısı:

1) 501'e kadar 1,

2) 501- 1201'e kadar 2,

3) 120l - 2001'e kadar 3,

4) 2001 ve daha fazla 4,

e) Özel Eğitim okul ve kurumlarında

Öğrenci sayısı: ,

1) 51'e kadar 1,

2) 51- 126'ya kadar 2,

3) Sonra gelen her 150 öğrenci için 1,

(Eskisi ile aynı)

f) Mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerinde ;

Öğrenci -çırak-kursiyer sayısı:

1) 401'e kadar 1,

2) 401-1001'e kadar 2,

3) 1001 -2001'e kadar 3,

4) 2001 ve daha fazla 4,

e) Mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları ve mesleki eğitim merkezlerinde (akşam sanat okulu statüsünde olanlar dahil);

Öğrenci -çırak-kursiyer sayısı:

1) 401'e kadar 1,

2) 401- 801'e kadar 2,

3) 801 - 1201'e kadar 3,

4) 1201 ve daha fazla 4,

Burada mesleki eğitim merkezlerinin aleyhlerinde bir düzenleme vardır. 3.yardımcılık için 801 olan sayı 1001'e çıkarılmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi gerekir. Bu durumda bu kurumlardaki başyardımcılık kadroları da zora girmektedir. Mesleki eğitimle eşdeğer hale getirilmeye çalışılan ve aynı genel müdürlüğe bağlı olan Halk Eğitim Merkezlerinin norm ve kaldırılan Başyardımcılık normları düzenlenerek yönetmeliğe işlenmelidir.

g) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin görev alanlarına giren il veya ilçenin;

Nüfus sayısı:

1) 600.000'e kadar 1,

2) 600.001 ve daha fazla 2,

müdür yardımcısı norm kadrosu verilir,

f) (Değişik: 17/1/2011-2011/1331 K.) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin görev alanlarına giren il veya ilçenin;

Nüfus sayısı:

1) 600.000'e kadar 1,

2) 600.001 ve daha fazla 2,

Nüfusu 600binden fazla olan ilçe sayısı çok olmadığından bu kurumlara verilecek 2.müdür yardımcılığı normunda esneme yapılmalıdır. İstanbul'da dahi 600binden fazla nüfusa sahip ilçe sayısı 5'tir. Bağcılar,Küçükçekmece,Ümraniye, Pendik,Bahçelievler. Ülkemizdeki Engelli vatandaş sayımızın ve bu kurumların diğer kurumlara da destek olmaları gerektiği düşünüldüğünde yönetici sayısının arttırılması gerekmektedir.

RAM'lardaki Rehber Öğretmen sayılarında artış gözlenmektedir. Bu olumlu bir gelişmedir. BU sayı biraz daha arttırılarak okullardan yapılan rehber öğretmen görevlendirmeleri (başka okullara belli günler için takviyeler) Rehberlik Araştırma Merkezleri üzerinden yapılarak okulların yaşadıkları sorunlar minimize edilebilir.

Rehber öğretmen norm kadrosu

Madde 13 - Rehberlik ve araştırma merkezleri için; merkezin görev alanına giren il veya ilçenin nüfusu 200.000'e kadar olan yerlerde 8, sonra gelen her 50.000 nüfus için 1 rehber öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 25.000 olması halinde bir rehber öğretmen norm kadrosu daha verilir.

Madde 13 - (Değişik: 17/1/2011-2011/1331 K.)

Rehberlik ve araştırma merkezleri için; merkezin görev alanına giren il veya ilçenin nüfusu 200.000'e kadar olan yerlerde 5, sonra gelen her 100.000 nüfus için 1 rehber öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 50.000 olması halinde bir rehber öğretmen norm kadrosu daha verilir.

Maksut BALMUK

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber