MEB, Müdür Yardımcılığı Seçme ve Düzey Belirleme Sınavı Duyurusu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mayıs 2006 15:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Sayı : B.08.0.PGM.0.23.09.01/ 40871 12 MAYIS 2006

Konu : Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Seçme ve Müdürlük İçin Düzey Belirleme Sınavı
GENELGE 2006 / 41

İlgi : Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer DeğiştirmeYönetmeliği.

İlgi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumlarına müdür ve müdür yardımcısı olarak atanacakların belirlenmesi amacıyla 30 Haziran 2006 tarihinde müdürlük
için Düzey Belirleme, müdür yardımcılığı için Seçme Sınavı yapılacaktır. Müdür yardımcılığı Seçme Sınavına katılacaklarda öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış
olmak, Düzey Belirleme Sınavına katılacaklarda ise atanacakları eğitim kurumu için ilgi Yönetmeliğin 8'inci maddesinde belirtilen süreler kadar yöneticilik yapmış olmak şartı aranacaktır.

Halen ya da daha önce müdür yardımcılığı görevinde bulunmuş olanlar müdür yardımcılığı seçme sınavına, halen ya da daha önceki bir tarihte eğitim kurumu müdürlüğü
görevinde bulunmuş olanlar ise Düzey Belirleme Sınavına katılmayacaklardır.

Sınavlarla ilgili hususlar;

1-Düzey Belirleme ve Seçme Sınavı İle İlgili Hususlar, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanarak 16 Mayıs 2006 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve
http://sinavlar.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak e-kılavuzda yer alacaktır.

2-Başvurma işlemleri; merkez teşkilatına bağlı okul ve kurumlarca ve illerde okul müdürlüklerince 22 Mayıs-02 Haziran 2006 tarihleri arasında internet aracılığı ile elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Bu işlemler ile ilgili açıklamalar http://sinavlar.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak e-kılavuzda yer alacaktır.

3-Adaylar, 20 YTL sınav ücretini başvuru tarihleri arasında T.C. Kimlik numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı veya yerine geçen belge ile T.C. Ziraat Bankası Beşevler Şubesi 5500537-5001 ile T.C. Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi 2071082 nolu hesaplarına yatıracaklardır. Ücret yatırma esnasında adayların girecekleri sınavın ismi belirtilecektir.

4-Sınavların konuları, sınavlara giriş yerleri, sınav sonuçlarının ilanına ve sınavlara ilişkin diğer hususlar e-kılavuzda yer verilecektir.

5-Başvuruda bulunan adaylardan gerekli şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler sınavlara alınmayacakladır. Şartları taşımamakla birlikte sınavlara girenlerin sınavları
geçersiz sayılacaktır.

6-Sınav yürütme kurulu ve bina sınav komisyonu üyeleri, salon başkanı ve gözcüleri ile diğer görevlilerin sınav görevi karşılığı ücretleri Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi mutemetlerince sınav günü ödenecektir.

Düzey Belirleme ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavlarını gerçekleştirme sürecinde herhangi bir duraksamaya sebebiyet verilmemesi bakımından gerekli önlemlerin zamanında alınmasını rica ederim.
Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Millî Eğitim Bakanı

Bu Habere Tepkiniz