KYK'ya ve Spor Müdürlüğüne yeni kadrolar

Dün Meclis Genel Kurulunda kabul edilen önerge ile Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Spor Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edilmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Şubat 2014 18:19, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:58

Dün Meclis Genel Kurulunda kabul edilen önerge ile Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Spor Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edilmiştir.

Kredi ve Yurtlar Kurumunun merkez teşkilatına 10 müşavir, taşra teşkilatına ise 50 yurt müdürü ve 100 yurt müdür yardımcısı kadrosu, Spor Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına ise 10 müşavir kadrosu ihdas edilmiştir.

İŞTE MECLİS GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN ÖNERGE

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 546 sıra sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin 51 inci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Recep Özel (Isparta) ve arkadaşlar

"Ekli (7) ve (8) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Spor Genel Müdürlüğüyle ilgili bölümlerine eklenmiştir.

(7) SAYILI LİSTE

KURUMU: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

TEŞKİLATI: Merkez

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam Kadro Adedi

GİH Müşavir 1 10 10

TOPLAM 10 10

KURUMU: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

TEŞKİLATI: Taşra

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam Kadro Adedi

GİH Yurt Müdürü 1 50 50

GİH Yurt Müdür Yardımcısı 3 100 100

TOPLAM 150 150

(8) SAYILI LİSTE

KURUMU: Spor Genel Müdürlüğü

TEŞKİLATI: Merkez

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam Kadro Adedi

GİH Müşavir 1 10 10

TOPLAM 10 10

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET ARSLAN (Kars) - Takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İDRİS GÜLLÜCE (İstanbul) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Spor Genel Müdürlüğünde duyulan ihtiyaç nedeniyle kadro ihdas edilmektedir.

Bu Habere Tepkiniz