Memurun, sağlıktan tayin şartları değişti

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle tayinlerini düzenleyen yönetmeliğin sağlık durumundan tayin maddelerinde değişiklik yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Ağustos 2014 10:31, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Memurun, sağlıktan tayin şartları değişti

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, 16 Ağustos 2014 tarihi itibariyle değişti. Tıklayınız.

Yönetmeliğin eski ve yeni maddeleri şu şekildedir:

ESKİ

Sağlık Durumunun Belgelendirilmesi
Madde 13
- (A) Özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, "Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği"ne göre tam teşekküllü Devlet Hastahanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tesbit edilenler, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini tamamlamak zorundadırlar.

YENİ

MADDE 12- Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır.

Zorunlu çalışma süresini sağlık veya aile birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamış olan memur mazeretinin sona ermesi durumunda, zorunlu hizmet süresinin eksik kalan kısmını tamamlamak zorundadır.

Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir."

MADDE 13- Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.

DEĞERLENDİRME

1- ÜNİVERSİTE VEYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ŞARTI

Önceki yönetmelikte sağlık durumundan tayin için tam teşekkülü bir hastaneden alınacak sağlık raporu yeterliydi. Yeni yönetmeliğe göre, sağlık kurulu raporlarının eğitim araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınması gerekmektedir.

2- KİMLER İÇİN SAĞLIK DURUMUNDAN TAYİN İSTENEBİLİR, AÇIK OLARAK YAZILDI

Önceki düzenlemede yer alan "kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden biri" ibaresi daha açık şekilde yazılmıştır.

Yeni düzenlemeye göre, memur;
- kendisi,
- eşi,
- annesi,
- babası,
- bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve
- yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığından dolayı tayin isteyebilecektir.

3- HASTALIĞIN GÖREV YAPILAN YERDE TEDAVİSİ YOK İSE YİNE TAYİN İSTENEBİLECEK

Yönetmeliğin önceki düzenlemesinde, sadece hastalığın, bulunduğu yerde kalmasından dolayı sağlık durumunu tehlikeye koyması durumunda nakil istenebiliyordu. Yeni düzenlemede bu ifade biraz daha açık yazılmıştır.

Buna göre,
1- Mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşürmesi;
2- Hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmaması,
durumlarında tayin istenebilecektir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber