Boş kalan 18 kadroda MEB hatası

MEB'in gündeme getirilen hataları dikkate almaması nedeniyle, 18 Özel Eğitim kadrosu boş kaldı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Şubat 2015 12:11, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Boş kalan 18 kadroda MEB hatası

Aşağıda bir üyemizin Haber Gönder yoluyla gönderdiği tespit yer almaktadır.

Öğretmen atamaları için tercih sürecinde bizlere iletilen bir haberi yayımlamıştık. Gönderilen bu haberi "MEB atama sisteminde Hata 1" başlığı ile yayınlamıştık . Ancak MEB dikkate almadığı için 18 kadro boş yere boş kaldı.

MEB öğretmen atamalarını gerçekleştirdi. Özel eğitim öğretmenliği için ilk atama kapsamında 357 kişi alınacağı duyurulmuştu. Atama sonuçları için verilen sayısal bilgilere baktığımızda bu alan için yapılan toplam başvuru sayısı 361'dir. Başvuru yapanların içerisinde 339 kişinin ataması yapılmıştır. Geriye 18 adet kadro boş kalmıştır. Bu kadroların boş kalmasının sebebi başvuru yapanların bu okulları tercih etmemesinden veya 26.Tercihi açmamış olmalarından kaynaklanmıştır.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları içerisinde yer alan "Geçici Madde 6" hükmünü daha öncede haberinizde yayınlamıştınız. Bu madde kapsamında bu atama döneminde ve daha önceki Eylül ayında yapılan atamalarda "Geçici Madde 6" şartlarına uyan adaylar MEB atama tercih sisteminde, "2. Öncelikli" olarak tercih yapmalarına imkan sağlanmadığı için tercihlerini yapma ve onaylatma hakkına sahip olamadılar. Bu durumdaki adaylar tercih hakkını kullanabilselerdi bu boş kalan 18 adet kadroya atamaları yapılacaktı.

Tercihlerin yapıldığı tarihte MEB atama bölümündeki görevlilere bu durumu telefonla aktardığımızda özel eğitim alanında tercih yapacak potansiyel aday sayısının 1000'in üzerinde olduğunu söylediler. Bu kadar fazla sayıda potansiyel aday olduğu için "Geçici Madde 6" şartlarına uyan adaylardan tercih almıyoruz demişlerdi. Üstelik bu haber memurlar.net'te yayımladıktan sonra, Bakanlığın bilgi sızdıran bürokratları bazı öğretmen sitelerine hata olmadığı yönünde bilgi vermiş ve haber yaptrmıştı. oysaki, bu hafta yapılan atama istatistiklerine baktığımızda bırakın 1000'in üzerinde adayı ancak alacakları kadro sayısı kadar adayın tercihte bulunduğunu görmekteyiz. Talim ve Terbiye Kurulu kararlarının uygulanması, potansiyel aday öngörüsüne takılarak bu adayların tercih hakları ellerinden alınmıştır.

Tercih sürecinde MEB bu şartları taşıyan adayların tercihlerini, atmada 2.Öncellikli olacak şekilde alması gerekirdi. Atamalar yapılırken ilk başta 1.Öncelikli adaylar, yaptıkları tercihler doğrultusunda yerleştirilmeli geriye kalan boş kadrolara da 2.öncelikli olacak bu adaylar atanmalıydı. MEB Bilgi İşlem Dairesi tercih sistemini bu adayların da tercihlerine imkan tanıyacak şekilde düzeltmeli ve bakanlığın boş kalan bu kadrolara tekrar atama yapması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili olarak açıklama yapmasını bekliyoruz.

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

Geçici Madde 6 - (1) Özel Eğitim Alanında öğretmen ihtiyacının karar eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programı mezunlarınca karşılanamaması durumunda, bu alana öğretmenlik alanları mezunu olup özel eğitim (Görme, İşitme ve Zihinsel Engelliler) alanında tezli/ tezsiz yüksek lisans veya doktora mezunları atanırlar.


Bu konuda sitemize ulaşan başka bir şikayet maili

Öğretmenim ve Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim ABD Tezsiz Yüksek Lisans mezunuyum. Talim terbiye Kurulunda yer alan " Lisans mezunları atandıktan sonra boş kontenjan kaldığı durumda 2.öncelik olarak öğretmenlik mezunu olup özel eğitim alanında tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar arasından atama yapılır." kararına dayanarak başvurumu yaptım.Ağustos 2014 atamasında başvurum kabul edilmesine rağmen Şubat 2015 atamasında önce kabul edildi son gün reddedildi.Başvurumun 04.02.2015(son başvuru günü) saat 17.30 da iptal edildiği ilçe Meb tarafından telefonla bildirildi.Gerekçesini sorduğumda Ankara MEB atama bölümüyle görüşmem gerektiği söylendi.Aynı akşam 17.35 civarında Zorlukla ulaştığım Atama biriminden bir yetkili özel eğitim öğretmenliği bölümüne başvuruların lisans bazında kontenjandan fazla olduğu için yüksek lisanslı başvurularının reddedildiği , açık kontenjan kalırsa otomatik olarak sistem tarafından atama yapılacağı söylendi.Ancak gördüğümüz o ki 18 boş kontenjan var ve ortada usulsüz bazı uygulamalar var.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklediğim cevap beklediğim sorularım şunlar: 1- Ağustos ayında da kontenjandan fazla başvuru olmasına rağmen, başvurular kabul edilmişken neden Şubat ayında böyle bir keyfi uygulama yapılarak başvurular geri çevrildi ? 2- 2.öncelikli başvuruların eğer boş kontenjan kalırsa alınacağı kararını hangi karar veya yönetmeliğe dayandırıyorsunuz ? Diyelim ki, haklısınız, Özel Eğitimdeki 18 boş kadroya rağmen neden henüz 2.öncelikli başvuruları yeniden değerlendirmeye almadınız? 3- 2. Öncelikli başvurularla ilgili böyle bir uygulama varsa neden pek çok branşta 2.öncelikli başvurular kabul edildi ?
4- Eğer başvurum geri çevrilecekse neden İlk atama butonunda Özel eğitim branşı seçildiğinde atamaya kaynaklık eden programlar arasında " Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Bölümü" seçeneği yer almaktadır?

Mezuniyet koşullarım uygun tüm diplomalarımı da MEB'e sunmuş olmama rağmen neden başvurum kabul edilmedi ve neden Talim Terbiye Kurulunun kararına aykırı hareket edildi.


Memurlar.net'in notu: Aşağıdaki değerlendirme bir üyemize aittir. Memurlar.net olarak kılavuzda 2. öncelik hakkı verilmeyenlerin, kılavuzda eksik düzenleme yapıldığı gerekçesiyle dava açmaları halinde, olumlu sonuç alabileceğini düşünmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber