Mahkeme kararı üzerine disiplin cezasında, zamanaşımı olur mu?

Mahkeme kararı üzerine yeni bir disiplin cezası verirken, zamanaşımı süreleri dikkate alınır mı?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Ekim 2015 10:10, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Mahkeme kararı üzerine disiplin cezasında, zamanaşımı olur mu?

657 sayılı Kanununda, disiplin cezaları için zamanaşımı düzenlemesi şu şekildedir:

"Bu Kanunu'n 125'inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar." hükmü yer almaktadır.

Bu madeye göre, uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için konulursak; disiplin cezasına konu fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay içinde disiplin soruşturmasının başlatılması gerekmektedir. Ayrıca, fiilin için işlendiği tarihten itibaren de en geç 2 yıl içinde ceza verilidir. (Dikkat edileceği üzere soruşturma için 1 ay, ceza için 2 yıl süresi belirlenmiştir.)

Ancak verilen bir disiplin cezası mahkemece iptal edilir ve iptal kararının gerekçesi idareye yeni bir disiplin işlemi tesis etme olanağı sunarsa, bu zamanaşımı süreleri yine geçerli olacak mıdır?

657 sayılı Kanunun 125. maddesinde yer alan zamanaşımı süreleri ilk defa disiplin işlemi aşamasında gözönünde alınmalıdır. Eğer disiplin cezasına karşı açılan bir dava var ise dava sonucunda disiplin cezası iptal edilmiş ve karar gerekçesi idareye yeni bir disiplin işlemi tesis etme imkanı sunuyorsa, bu halde 657/125'teki zamanaşımı süreleri dikkate alınmamalıdır.

Bu konuda emsal bir Danıştay kararı için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz