İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Doğuma bağlı aylıksız izin süreleri derece ve kademede sayılacak

Doğum nedeniyle alınan aylıksız izinli süre için de derece ve kademe verilmesini öngören hüküm yürürlüğe girdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Şubat 2016 10:30, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Doğuma bağlı aylıksız izin süreleri derece ve kademede sayılacak

6663 sayılı Kanunun, 10 Şubat 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Tıklayın.

Kanunun 5. maddesi, doğum nedeniyle aylıksız izin alan bayan memurlar için önemli bir hak getirmektedir.

Kanunun ilgili hükümleri şu şekildedir:

MADDE 5- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"8- 108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir."

MADDE 11- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 42- 36 ncı maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) fıkrasının (8) numaralı bendi hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 108 inci maddenin (B) fıkrası kapsamında aylıksız izne ayrılanlar hakkında uygulanır. Anılan tarihte bu şekilde aylıksız izin kullananlar ise kalan izin süreleri bakımından söz konusu bent hükmünden yararlandırılır."

MEMURLAR.NET DEĞERLENDİRMESİ

Daha önce doğum nedeniyle aylıksız izinli geçen süreler memurun derece ve kademe terfilerinde sayılmıyordu.

Ancak memur aylıksız izin süresini borçlanırsa sadece emekliliğe aylık derece ve kademesine sayılıyordu.

Kazanılmış hak aylığına esas derece ve kademeye sayılmayıp, emekliliğe aylık derece ve kademesinden sayılması memur için bir avantajdan ziyade SGK kesintilerinden dolayı dezavantajlı bir durum ortaya çıkarıyordu.

Bu yeni düzenlemeyle, dezavantajlı durum ortadan kaldırılmaktadır. Buna göre, memur aylıksız izinli süresini borçlansa da borçlanmasa da kıdem aylığını, kazanılmış hak aylığını olumlu derecede etkileyecektir.

Yeni durum, askerlik sürelerine derece ve kademe verilmesiyle aynılaştırılmıştır.

Ancak, bu kanunun yürürlük tarihinden önce aylıksız izne ayrılanların durumlarında bir değişiklik olmayacaktır. Yani, bu kanunun yürürlük tarihinden sonra aylıksız izne ayrılacak olanlar lehine bir durum olacak, eskiler için yeni bir durum ortaya çıkarmayacaktır.

Bu değişiklik öncesinde aylıksız izinli süreleri derece ve kademe ilerlemelerinde sayılmayanların bu sürelerinin sayılması eşitlik açısından uygun olacağı düşünülmektedir.

Bu bağlamda, 10 Şubat 2016 öncesinde doğum nedeniyle aylıksız izne ayrılanların, 657'e eklenen geçici 42. maddenin iptali için idari yargıda, Anayasa Mahkemesine götürülmek istemiyle, dava açmaları uygun olacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber