Ek ders ücreti karşılığında çalışan, ödeneği alabilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ekim 2006 02:14, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Bu konu ile ilgili olarak yazdığımız cevapları takip eden okurlarımız Sayıştay Başkanlığının 10.5.2000 tarihli kararına sık sık atıfta bulunduğumuzu hatırlayacaklardır. Sayıştay Başkanlığı bu kararında özetle şu görüşe varmıştır: "Öğretim yılına hazırlık ödeneği, öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek şahsi ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla ödendiğinden, ilk ataması yapılarak 2.10.1998 tarihinde göreve başlayan öğretmene söz konusu ödeneğin verilmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır" (Sayıştay 5.Dairesinin 10.05.2000 tarih ve 9812 no'lu kararı)

Öğretim yılına hazırlık ödeneğine ilişkin bir diğer soru da ek ders ücreti karşılığında geçici surette çalışan kişilerin bu ödeneği alıp alamayacağıdır. 657 sayılı Kanunun ek 32'nci maddesinde; "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara bu ödeneğin verileceği belirtilmiş olup, ek ders ücreti karşılığında ders verenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmez. Çünkü, bunlar Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli değildir. Diğer taraftan bu konuya ilişkin olarak, 2003 yılında istihdamına karar verilen 9000 geçici İngilizce Dil Öğreticisi ve Bilgisayar Öğreticisine ilişkin 2003/6402 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 12'inci maddesinde "İngilizce Dil Öğreticileri ile Bilgisayar Öğreticisi olarak çalıştırılanlara sözleşmede yer alan ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz." hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm de, geçici personel statüsünde çalışacak kamu personelinin öğretim yılına hazırlık ödeneğini alamayacağını göstermektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber