KPSS Yerleştirmeleri Çerçevesinde Kurum Analizi

KPSS yerleştirmeleri 5-9 Nisan 2004 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu yerleştirmelerde; Sağlık Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulu, Danıştay, Elektrik Üretim A.Ş. ve bir kaç Üniversite memur ve sözleşmeli personel alımı yapmaktadır. Sitemize gelen çok sayıda soru nedeniyle memur ve sözleşmeli personel alımı yapacak olan bu kurumların ücret durumları, izinler ve nakle ilişkin bazı özet bilgiler yayınlama gereği duyuyoruz. Ayrıntılı açıklama için tıklayın.

Haber Giriş : 07 Nisan 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

5-9 Nisan 2004 tarihleri arasında başvuruları yapılacak olan memur alımlarında 6 adet kurumun kadroları yayımlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı
Üniversiteler
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Yüksek Seçim Kurulu
Danıştay
Elektrik Üretim A.Ş.

1-Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü statü açısından bir Kamu İktisadi Teşebbüsüdür. Burada çalışacak personel 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi Sözleşmeli Personel'dir. Söz konusu KHK ile getirilen haklar ile 657 sayılı Kanunla memurlara getirilen güvenceler birbirine çok yakındır. Sözleşmeli Personelin sözleşme ücretleri emsali Devlet memurlarına ödenen aylıklarından yüksektir. Burada bir diğer önemli husus burada çalışacak personel 657 sayılı Kanuna tabi genel ve katma bütçeli kurumların memur kadrolarına naklen geçiş yapamaz. Aynı şekilde yine burada çalışan personel başka bir KİT'e de naklen geçemez. Bu personel sadece ve sadece kendi kurumunun farklı illerdeki birimleri arasında açıktan atama yoluyla geçiş yapabilir. 399 sayılı Kanun Hükmünde Karanameye tabi sözleşmeli personelin hak, yükümlülük, mali hakları ile diğer düzenlemeleri okumak için sitemizin KHK bölümünden 399 sayılı KHK'ya bakabilirsiniz.

2-Sağlık Bakanlığı oldukça iyi bir kurum sayılır. Bu kurumda çalışanlar, döner sermaye uygulaması nedeniyle diğer kurumlarda çalışan personelden daha iyi ücret almaktadır. Yine bu kurumun her ilde teşkilatının bulunması nedeniyle naklen geçiş ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde daha kolay yapılabilmektedir. Nakil yönetmeliğinde yer alan hükümlerden dolayı eşi işçi veya Bağ-Kur'lu olarak çalışanlar da nakil isteme hakkına sahiptir.

3-Üniversiteler, kurum olarak çalışma şartları açısından pek iyi kurumlar olarak değerlendirilmemektedir. Bu kurumlarda çalışanlar ücret açısından hiç bir ek ödeme almamaktadırlar. Yine üniversitelerin diğer illerde teşkilatı olmadığı için naklen geçişler de, yapılamayacak düzeyde zordur. Başka bir kurumda çalışabilmek için ilgili personelin siyasi referanslarla kendisini alacak bir kurum bulması gerekmektedir. Ancak, bu kurumlardaki personel ihtiyacı had safhada olduğu için genel olarak naklen geçilecek başka bir kurum bulunsa dahi muvafakat verilmemektedir.

4-Yüksek Seçim Kurulu, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü. Bu kurumlarda çalışan personel de ek ücret alamamaktadır. Bu kurumların farklı illerde taşra teşkilatı olduğu için, nakil yapabilmek, ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde mümkündür. Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünde bir kısım personel (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, daire başkanı, hukuk müşaviri, müşavir, müfettiş, meteoroloji uzmanı ve uzman yardımcısı, şube müdürü, mühendis, matematikçi, fizikçi, jeomorfolog, istatikçi, tabip, diş tabibi) kadro karşılığı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaktadır.

5-Danıştay: Kurumda çalışan personele herhangi bir ek ödeme verilmemektedir. Ayrıca Kurumun taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Bu nedenle üniversiteler kısmında ifade ettiğimiz nakle ilişin açıklamalar bu kurum içinde geçerlidir.

 

Bu Habere Tepkiniz