İngilizce Dil ve Bilgisayar Öğreticisi Alımına Yönelik Genelge Yayımlandı

657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre istihdam edilecek İngilizce Dil öğreticisi ve Bilgisayar Öğreticilerine yönelik Kararname 13 aralık 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Yayımlanan kararnameye göre 2006-2007 öğretim yılında 3500 İngilizce Dil ve Bilgisayar Öğreticisi istihdam edilecektir. MEB, görev alacaklarda aranacak şartlar ile ödev, hak ve yükümlülüklere ilişkin olarak bir Genelge yayımdadı. Genelgeyi görmek için tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Aralık 2006 18:28, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:59

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü SAYI :B.08.0.PGM.0.23.01.01-4- 4020 /101921
KONU :İngilizce Dil Öğreticiliği 21 /12 /2006
Bilgisayar Öğreticiliği
GENELGE NO: 2006/96

İngilizce ve bilgisayar alanlarındaki öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel konumunda İngilizce Dil Öğreticisi ve Bilgisayar Öğreticisi istihdamına ilişkin 23/11/2006 tarih ve 2006/11314 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 13/12/2006 tarih ve 26375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında İngilizce Dil Öğreticisi ve Bilgisayar Öğreticisi olarak görevlendirilecekler, 2006-2007 öğretim yılında 10 ayı geçmemek üzere sözleşmeli kısmi zamanlı geçici personel olarak istihdam edileceklerdir. Bunlarda aranacak şartlar ile ödev, hak ve yükümlülükleri hizmet sözleşmelerinde belirtilmiştir.

Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında İngilizce Dil Öğreticisi, Bilgisayar Öğreticisi çalıştırılacağı ve İngilizce Dil Öğreticisi ile Bilgisayar Öğreticisi olarak görev alacaklarda aranacak nitelikler, görev verilecek eğitim kurumları, başvuru süresi, zamanı ve yeri, çalışma şartları, ödenecek ücret ve gerekli olan diğer bilgiler, her türlü yazılı ve görsel iletişim araçları kullanılarak kamuoyuna il millî eğitim müdürlüklerince duyurulacaktır. İl/İlçe millî eğitim müdürlüklerinde de uygun panolarda ilan edilecektir.
Eğitim ve öğretimin olumsuz etkilenmemesi, ücret ödemelerinde aksamaya neden olunmaması bakımından İngilizce Dil Öğreticiliği ve Bilgisayar Öğreticiliği için ilân, başvuru, sözleşme imzalanma, görev yeri belirleme gibi her türlü iş ve işlemler gecikmeye meydan verilmeden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, ihtiyaç ve ayrılan kontenjan dâhilinde sözleşmeler 29 Aralık 2006 tarihine kadar tamamlanacaktır. Ancak, ihtiyaç duyulduğunda kontenjan çerçevesinde 30/4/2007 tarihine kadar sözleşme yapılabilecektir.

Bu çerçevede;
1) 2006-2007 öğretim yılında ülke genelinde İngilizce ve Bilgisayar alınanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında 3500 Öğretici çalıştırılacaktır. Bu kapsamda ilinizin İngilizce ve bilgisayar öğretmeni ihtiyacı ve potansiyel talep durumu dikkate alınarak ilinize (??.) İngilizce Dil Öğreticisi, (??) Bilgisayar Öğreticisi kontenjanı ayrılmıştır.

2) Ayrılan kontenjanın sayısal ve nitelik olarak en uygun biçimde kullanılmasından ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri sorumlu olacaklardır. Bu nedenle, hak ve yükümlülükler bakımından kararda ve sözleşme metninde belirtilen şartlara uygunluk aranacaktır.

3) Sözleşmelerde, Maliye Bakanlığınca 2006-2007 öğretim yılı için vize edilmiş hizmet sözleşme örneği kullanılacak, durumları uygun olanlarla karşılıklı olarak yapılacak sözleşmenin imzalanmasında il/ilçe millî eğitim müdürleri yetkili olacaktır.

4) İller itibarıyla belirlenen İngilizce Dil Öğreticisi ve Bilgisayar Öğreticisi kontenjanının eğitim kurumlarına dağılımı il millî eğitim müdürlüklerince yapılacak ve hiçbir şekilde illere tahsis edilen kontenjan aşılmayacaktır. Ücret ödemelerinde herhangi bir sorunla karşılaşılmaması bakımından eğitim kurumlarına göre görevlendirilen öğretici sayıları gereği için bu kurumların bağlı bulunduğu Genel Müdürlüklere en kısa süre içinde bildirilecektir.

5) İngilizce Dil Öğreticileri ile Bilgisayar Öğreticileri işçi sayılmayan geçici personel statüsünde olduklarından 1475 sayılı İş Kanunu ile herhangi bir şekilde ilişkilendirilmeyecektir. Ancak, sosyal güvenlikleri bakımından 506 sayılı Kanuna tabi olacaklardır.

6) İngilizce Dil Öğreticisi ve Bilgisayar Öğreticisi olarak çalıştırılacaklar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinin 1 inci, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 7 nci alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile öğrenim durumu ve diğer aşağıdaki şartlar aranacaktır.

İngilizce Dil Öğreticisi olarak görevlendirileceklerde öğrenim durumunda öncelik sırası;
1- Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarının;
a) İngilizce Öğretmenliği Bölümü,
b) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü,
c) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü,
d) Mütercim-Tercümanlık Bölümü,
e) İngiliz Dil Bilimi Bölümü,
f) Çeviribilim Bölümü,
(bu grup içindeki yüksek öğretim programları arasında herhangi bir öncelik sırası bulunmamaktadır.)
2- Yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının lisans düzeyinde İngilizce öğretim yapan bölümleri,
3- En az 40 kredilik İngilizce eğitimi aldıklarını belgelendirmeleri koşuluyla yüksek öğretim kurumlarının Almanca ve Fransızca bölümü,
mezunu olması,
4- Yurt dışı yüksek öğretim kurumlarının İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri ile eğitim dili İngilizce olan yüksek öğretim kurumlarından mezun olup Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin yapılmış olması,

5- Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarından veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmek kaydıyla yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olup aşağıda belirtilen sınavların herhangi birisinden,
a) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce alanında en az (B) düzeyinde,
b) Test Of English as a Foreign Language (TOEFL) klasik sınavında en az 550 puan, bilgisayarlı sistemden 213 puan alarak,
c) International English Language Testing System (IELTS) sınavında akademik modülden 6.0 puan alarak,
başarılı olması,
Bilgisayar Öğreticisi olarak görevlendirileceklerde öğrenim durumu öncelik sırası;
1-Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarının;
a) Bilgisayar Öğretmenliği,
b) Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği,
c) Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği,
d) Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği,
e) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
f) Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü,
g) Matematik- Bilgisayar Bölümü, h) İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri i) Bilgisayar Mühendisliği,
j) Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, k) Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, l) Bilgisayar,
mezunu olması, (bu grup içindeki yüksek öğretim programları arasında herhangi bir öncelik sırası bulunmamaktadır.)
2-a) Elektronik Öğretmenliği b) Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği,
mezunu olması, (bu grup içindeki yüksek öğretim programları arasında herhangi bir öncelik sırası bulunmamaktadır.)
3- Bilgisayar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlamaları kaydıyla lisans öğreniminde aldıkları kredinin en az % 30'u kadar krediyi Bilgisayar alanında aldığını belgelendirenler,

4- Meslek Yüksek Okullarının
a) Bilgisayar,
b) Bilgisayar Bilimleri,
c) Bilgisayar Operatörlüğü,
d) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama,
e) Bilgisayar Donanımı,
f) Bilgisayar Programcılığı,
g) Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği
bölüm mezunu olması, (bu grup içindeki yüksek öğretim programları arasında herhangi bir öncelik sırası bulunmamaktadır.)
5- Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından ise Yükseköğretim Kurulunca yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarının bilgisayar alanlarına denkliğinin kabul edilmiş olması,
6- İngilizce Dil Öğreticisi ve Bilgisayar Öğreticisi olarak görev yapmak üzere başvuruda bulunanlardan Başvuru tarihi itibariyle 1/1/1956 tarihi ve daha sonra doğumlu olunması
şartları aranır.
7) Sözleşmeli öğretici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki öncelik sırası esas alınacaktır.
a) Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında daha önce İngilizce ve Bilgisayar öğreticiliği görevi yapmış olanlar, (bunlar arasında da sözleşmeli öğreticilikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir. Ancak hizmet sürelerinin eşit olması halinde adaylar arasında kur'a çekilecektir.)
b) Daha önce öğretici olarak çalışanların görevlendirilmelerinden sonra açık kontenjan kalması durumunda, ilk defa İngilizce Dil Öğreticisi ve Bilgisayar Öğreticisi olarak görevlendirileceklerin seçiminde öğrenim durumu itibarıyla İngilizce ve Bilgisayar Öğretmenliğine kaynak olan bölümlerden mezun olanlar,
c) Halen açık kontenjan olması durumunda da yukarıdakilerin dışında kalan adaylar.
(b) ve (c) maddelerine göre görevlendirileceklerin seçimi gruplar kendi aralarında olmak üzere adaylar huzurunda yapılacak kur'a sonucu belirlenecektir.

İngilizce Dil Öğreticisi ve Bilgisayar Öğreticisi olarak görev yapmak üzere başvuruda bulunanlardan görevlendirileceklerin seçimi; yukarıda sıralanan öncelikler çerçevesinde il milli eğitim müdürlüklerince yapılabileceği gibi, il milli eğitim müdürlüklerince verilecek yetki çerçevesinde ilçe milli eğitim müdürlüklerince de yapılabilecektir. Ancak yetki devredilmesi görevlendirmelerde il millî eğitim müdürlüğünün sorumluluğunu kaldırmayacaktır.
8) İngilizce Dil Öğreticisi ve Bilgisayar Öğreticisi olarak görevlendirileceklerden azami fayda sağlanabilmesi bakımından görevlendirmelere, İngilizce veya Bilgisayar alanında hiç öğretmeni bulunmayan ve haftalık ders saati sayısı en az 15 ve daha üzeri olan eğitim kurumlarından başlanacak, özellikle kadrolu öğretmen istihdam edilemeyecek yerlere görevlendirme yapılacaktır. Ayrıca, öğreticilerin haftada 6 saatten az ve 24 saatten fazla derse giremeyecekleri dikkate alınarak aynı yerleşim yerindeki ücretleri aynı saymanlıkça ödenen birden fazla eğitim kurumunda da görevlendirilebileceklerdir. Ancak ücretleri en fazla ders görevinin bulunduğu ya da milli eğitim müdürlüğünce uygun görülecek bu okullardan birinden ödenecektir
Örneğin; bir yerleşim yerindeki eğitim kurumlarında haftada toplam 100 saat İngilizce dersine karşılık 4 öğretmenin görev yaptığı varsayıldığında, bu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarına öğretici görevlendirilmeyecektir. Haftada 20 saat ders bulunmasına karşılık İngilizce öğretmeni bulunmayan yerleşim yerlerindeki eğitim kurumları tercih edilecektir.
Bilgisayar öğreticisi görevlendirilmesinde de aynı yöntem izlenecektir.
9 ) İngilizce ve Bilgisayar öğretmeni ihtiyacı olan okullarda öncelikle bu Kararda belirlenen şartları taşıyanlar arasından öğretici görevlendirilecek, kontenjan yetersizliği veya başvurunun yetersiz olması durumunda ilgili mevzuatına göre ek ders ücreti karşılığı görevlendirme cihetine gidilecektir.
10) Başvuruda bulunanlardan aşağıdaki belgeler istenecektir:
a) T. C. Nüfus Cüzdanı
b) Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf,
c) Lisans diploması veya mezuniyet belgesi (yurt dışı mezunlardan denklik belgesi) örneği,
d) Son 6 ay içinde alınmış Sabıka Sorgulama belgesi,
e) Göreve başlayacağı tarih itibarıyla askerlikle ilişiğinin olmadığını gösterir belge,
f) Sağlık durumu yönünden tam teşekküllü hastanelerden alınacak ?Öğretmenlik yapabilir? kayıtlı Sağlık Kurulu Raporu.
İngilizce Dil Öğreticisi ve Bilgisayar Öğreticisi olarak görevlendirileceklerden; Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon veya İngilizce Öğretmenliği Sertifikası istenmeyecektir.
Hizmet sözleşmesi yapılan İngilizce Dil Öğreticileri ile Bilgisayar Öğreticileri, bu amaçla tutulacak kütüğe kaydedilecek, hizmet sözleşmesi ve başvurularında ibraz ettikleri belgeler için dosya oluşturularak, görevlendirilenlerin kimlik, görev yeri ve benzeri diğer bilgileri içeren kayıtları tutulacaktır.
Hizmet sözleşmesi yapılanlara ait; adı, soyadı, görevlendirildikleri eğitim kurumları, haftalık çalışma süresi (ders saati olarak) ve sözleşme tarihlerine de yer vermek suretiyle İLSİS Özlük Modülüne işlenecektir.
11) Bakanlar Kurulu Kararında yer verilmeyen Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve Belge Yönetimi gibi doğrudan bilgisayar alanına yönelik olmayan programlardan veya kararda yer verilmeyen programlardan mezun olanlar ile herhangi bir yüksek öğretim programı mezunu olup İngilizce alanında katıldığı kurslardan başarı belgesi bulunanlar bu kapsamda görevlendirilmeyeceklerdir.
12) İngilizce Dil Öğreticileri ile Bilgisayar Öğreticisi olarak görevlendirilenlerden; görevinde başarısız olan, sözleşme hükümlerine uymayan veya gerekli olan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan ya da bu şartları sonradan kaybedenlerin hizmet sözleşmeleri, Bakanlığımıza da bilgi verilmesi suretiyle sözleşmeyi yapan il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince feshedilecektir.
13) İlçe ve okul yönetimleri ile ilgililerin, hak ve yükümlülükleri bakımından bilgilendirilmesinden, Sosyal Sigortalar İl Müdürlükleri ile ilişki kurmak suretiyle ilgililerin sosyal güvenlikleri bakımından il, ilçe ve okul müdürlüklerince yapılacak iş ve işlemlerin tespit edilerek gerekli iş bölüşümünün gerçekleştirilmesinden il millî eğitim müdürlükleri sorumlu olacaktır.
14) İngilizce Dil Öğreticisi ve Bilgisayar Öğreticisi olarak görevlendirilecek personele bir öğretim günü için ödenecek brüt ücret; 2006-2007 öğretim yılının birinci yarı yılı için 65,00 YTL, ikinci yarı yıl için ise 68,00 YTL'dir. Bir öğretim gününün hesaplanmasında esas alınan saatlerin doldurulamaması halinde ödenecek ücretler, verilen ders saati dikkate alınarak kısıt olarak belirlenir.
15) Görevlendirilenlerin ücretleri; görevlendirildikleri okul veya kurumun bağlı bulunduğu Genel Müdürlüğün kurumsal, fonksiyonel, finansal ve 01.4.1.04 kısmi zamanlı çalışanların ücretleri ekonomik kodundan ödenecek, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişi kesintileri (02.4.6.01 ekonomik kodu) ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacaktır.
16) Bakanlar Kurulu Kararında görevlendirilenlere ücretlerinin her ayın 15'índe ödeneceği belirtildiğinden, görevlendirilenlerin ücretlerinin zamanında ödenebilmesi bakımından; görevlendirildikleri okul ve kurumun bağlı bulunduğu Genel Müdürlükten gerekli ödenek zaman geçirilmeden istenecektir.

Bu kapsamda görevlendirilecek öğreticilerin, her 6 saatlik ders görevleri bir öğretim günü olarak değerlendirilecek, haftada 4 öğretim gününü geçmemek üzere hesap edilecek hak edişleri her ayın l5 inde ödenecektir.
Ücret ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması için valilikler ve sözleşmeli öğretmenlerin görev yaptığı eğitim kurumlarının bağlı bulunduğu Genel Müdürlüklerce gerekli tedbirler zamanında alınacaktır.

 

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber