TOKİ'nin Düzce'de yaptırdığı 547 adet konutun satış duyurusu

Haber Giriş : 25 Nisan 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

DÜZCE-MERKEZ TOPLU KONUT PROJESİ SATIŞ DUYURUSU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca Düzce-Merkez Toplu Konut Projesi kapsamında 547 adet konut satışa sunulacaktır.

1-Kura yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutlar için başvurular, 03 Mayıs - 12 Mayıs 2004 tarihleri arasında T.C.Ziraat Bankası A.Ş.'nin yetkili şubelerince kabul edilecektir.

2-Brüt 97,85 metrekarelik 3 odalı tek tip konutların satış bedelleri en düşük 24,1 Milyar TL. ile en yüksek 37,5 Milyar TL. arasındadır. Satış fiyat ve koşulları T.C. Ziraat Bankası yetkili şubelerinde ve/veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

3-Satış sırasında konut bedellerinin %15'i veya %25'i oranlarındaki peşinatlar alıcının tercihine göre yatırılacaktır.

4-Proje kapsamında yapılmakta olan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, başvuruların tamamlanmasından sonra, başvuruda bulunanların konut alma hakkını ve seçme önceliğini belirlemek üzere, noter huzurunda ?Konut Alma Hakkı ve Seçme Önceliği Kurası?, konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde sadece ?Konut Seçme Önceliği Kurası? 21 Mayıs 2004 tarihinde Düzce ilinde 18 Temmuz Spor Salonunda, saat 9.00 ?dan itibaren gerçekleştirilecektir.

5- Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, bu kişilerin daha önce Toplu Konut İdaresinden bir konut satın almamış olmaları ve yine Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları şartları aranacaktır. Bir hanehalkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Başvuru sahiplerinde T.C. Vatandaşı olma şartı aranacaktır.

6- Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, T.C. Ziraat Bankası Yetkili Şubeleri'ne başvurarak, konutlar için 1 Milyar TL. tutarındaki başvuru bedelini 03 Mayıs ? 12 Mayıs 2004 tarihleri arasında ödeyerek, satın alma talep ve yüklenim belgesini imzalayacaklardır.

7- Kura sonucunda satın alma hakkı kazananlar, proje üzerinden konut seçimini 31 Mayıs ? 29 Haziran 2004 tarihleri arasında Konut Alma Hakkı ve Seçme Önceliği Kurası ile belirlenen sıralamaya göre gerçekleştirecekler, seçimini yapan konut alıcıları (%15 veya %25) peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan peşinat bedelini 01 -30 Haziran 2004 tarihleri arasında Ziraat Bankası Düzce Şubesi'ne yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır. Borç bakiyesi aylık taksitler halinde 120 ay boyunca ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranına göre artırılacak, ilk taksitler Temmuz 2004 tarihinde, ilk 6 aylık dönemsel artış ise Ocak 2005 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

8- Kura sonucunda konut alma hakkı kazanamayanların başvuru bedelleri, başvuru sahiplerine 27 Mayıs 2004 tarihinden itibaren iade edilecektir.

9-Konutların teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 12 aydır. Konutların anahtar teslimi, idarece belirlenecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.

10-Anahtar teslimi öncesinde, KDV Kanunu uyarınca konut bedelinin %1'i oranında KDV ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.

11-Satış işlemleri, T.C.Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılacaktır. Yetkili banka şubeleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır..

12-Gayrimenkul satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber