Öğretmen atama sistemi değişiyor

Resmi Gazetede yayımlanan, Öğretmen strateji belgesine göre, 2018 yılına kadar, öğretmen atama sistemi değiştirilecek.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Haziran 2017 09:22, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Öğretmen atama sistemi değişiyor

9 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Öğretmen Strateji Belgesine göre, 2018 yılına kadar, öğretmen atama sistemi değiştirilecek.

Hali hazırdaki uygulamada sadece KPSS sınavı ve mülakat esas alınmaktadır.

Ancak 2018 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi hedefi konulan yeni sisteme göre, çoklu veri kaynağı esas alınacak. Buna göre lisans başarısı da öğretmen alımında etkili olacak.

Öğretmen strateji belgesinde, öğretmen seçiminde dikkate alınabilecek kriterler şu şekilde hedeflenmiştir.

1- Seçme sınavları

2- Ürün seçki dosyası, (Bundan ne kast edildiği belgede yer almamaktadır)

3- Öğretmenlik uygulaması değerlendirmesi (Üniversite eğitimi sırasında, okullardaki stajın değerlendirilmesini içermektedir)

4- Mülakat

Yine belgede yer alan hedefe göre, asgari taban puan şartı getirilecek. Ancak bu yeni bir uygulama olmayıp hali hazırda zaten uygulamadadır.

Bir diğer önemli husus ise, öğretmenlik alanlarındaki dolululuk oranı yer yıl açıklanacak.

İŞTE ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİNDE, ÖĞRETMEN İSTİHDAMI İÇİN ÖNGÖRÜLEN 3 HEDEF

Yayımlanan, Öğretmen Strateji Belgesine göre, "1.2 Üniversite mezunları arasından öğrtemenlik mesleğine en uygun olanları seçmek" başlığı altında yer alan eylemler ve süreler şu şekildedir.

EYLEM SÜRE
Mesleğe girişta psikomotor ve duyuşsal becerilerini de göz önüne alan, Öğretmen Yeterlilileri çerçevesinde seçme sınavları ile lisans başarısı, ürün seçki dosyası, öğretmenlik uygulaması değerlendirmesi, mülakat vb. çoklu veri kaynağına dayalı değerlendirmesi esas alan bir istihdam sistemi oluşturmak 2018 yılının sonuna kadar
Aday öğretmen olarak atanabilmek için gerçekleştirilecek sınavlarda asgari puan şartının getirilerek, mesleğe girişte öğretmenlerin eğitim bilimleri ve kendi alanlarına ilişkin asgari bir başarı düzeyine sahip olanlar arasından seçilmesini sağlamak- 2017 yılının sonuna kadar
Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu çerçevesinde belirlenmiş öğretmen projeksiyonuna göre, öğretmen ihtiyacına yönelik olarak her alana ilişkin mevcut normlar çerçevesinde doluluk oranlarını her yıl kamuoyu ile paylaşmak, böylece üniversitelerin ilgili bölümlerinin lisans ve ilgili lisansüstü eğitim kontenjanlarının bu ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmesini sağlamak- Sürekli

Bu Habere Tepkiniz