1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İFP Atamalarındaki Zaman Sorunları

Özelleştirme nedeniyle nakledilen personele ödenmesi gereken mali haklarla ilgili olarak bazı kurumlarda fark tazminatı hesabında bankacılık tazminatının dahil edilmediği, vergi matrahının ve vergi oranlarının nasıl tespit edileceği, maaşın hangi tarihte dondurulacağı gibi hususlarda aldığımız çok sayıda soru nedeniyle site olarak bazı açıklamalar yapma gereği duyduk. Ayrıntılar için tıklayın.
23 Nisan 2003 22:15
Yazdır

İFP Atamalarındaki Zaman Sorunları

Özelleştirme nedeniyle nakledilen personele ödenmesi gereken mali haklarla ilgili olarak bazı kurumlarda fark tazminatı hesabında bankacılık tazminatının dahil edilmediği, vergi matrahının ve vergi oranlarının nasıl tespit edileceği, maaşın hangi tarihte dondurulacağı gibi hususlarda aldığımız çok sayıda soru nedeniyle site olarak bazı açıklamalar yapma gereği duyduk. Ayrıntılar için tıklayın.

Özelleştirme nedeniyle nakledilen personelin mali hakları 4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesinde belirlenmiştir. 4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesinde; ?Kamu kurum ve kuruluşlarına atanan personelin atandıkları tarihteki kadro ve pozisyonlarına ait aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretlerinin net tutarının, nakledildiği kuruluş mevzuatına göre hak edeceği aylık, ek gösterge, varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretlerinin (varsa ikramiye dahil) net tutarından fazla olması halinde aradaki fark giderilinceye kadar herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

Ancak bu madde gereğince nakledilen personelden (Bu kanuna göre anonim şirket halinde birleştirilen Kuruluşlardaki personel dahil) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I sayılı cetvelde belirtilen personelin, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat (ek tazminat hariç) hakları şahıslarına bağlı olarak atandıkları görevlerde kaldıkları sürece saklı tutulur. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince I sayılı cetvele tabi iken bu madde çerçevesinde daha önce nakil işlemi gerçekleştirilenler de bu fıkra hükmünden yararlanırlar." hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 4603 sayılı Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasında; ?Bankaların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan personeline en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının %180'ini geçmemek üzere görev ve unvanlarına göre yönetim kurullarınca belirlenecek miktarda bankacılık tazminatı ödenir.? hükmüne yer verilmiştir. Bu kanunun 30.1.2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanunun 6. maddesi ile değişik Geçici 1. maddesinin 3. fıkrasında; ?Ancak bu şekilde nakledilen personelden anılan madde uyarınca eski kadrolarına ait hakları şahıslarına bağlı olarak saklı tutulanlar için bankacılık tazminatı da şahıslarına bağlı bir hak teşkil etmez.? hükmüne yer verilmektedir.

Bu hükümler çerçevesinde; İstihdam fazlası personel olarak diğer kamu kurumlarına Devlet Personel Başkanlığınca atanan personelin maaşları, fark tazminatı, bankacılık tazminatı ve atandığı kurumda ödenen ek ödemeler en sık problem yaşanan konulardır. Sitemiz Uzmanlarının bu konulara ilişkin olarak sitemizin daha önce hazırlamış olduğu ve şu an İFP başlıklı kategori altında yer alan İFP Atamalarındaki Mali Problemler başlıklı dosyayı inceleyiniz.


Sitemize sikça gelen maaslarin ne zaman dondurulacagi ve bu sorunla iliskili diger sorunlar hususunu ise bir örnekle açiklamanin yararli ve açiklayici oldugunu düsünüyoruz.

Ziraat Bankasinda II sayili cetvele tabi uzman pozisyonunda çalisan bir sözlesmeli personelin;
- Atama teklifi (DPB tarafindan yapilan islem) 10.10.2002 tarihinde Bayindirlik Bakanligina Sef olarak yapilmistir.
- Bayindirlik Bakanligi bu personelin atamasini 17.12.2002 tarihinde yapmis ve ilisigi kesilmesi için Ziraat Bankasina bildirmistir.
- Ziraat Bankasi, ilgili personelin ilisigini 03.01.2003 tarihinde kesmistir.
- Atama yapildigi tarihteki Uzman personelin net ücreti 950 milyon, vergi orani % 20, Sefin maasinin da 500 milyon oldugu varsayimlari üzerine;

a) Personelin atamasi 17.12.2002 tarihinde yapildigi için bu tarihteki vergi orani esas alinacaktir. Zaten bu tarihteki ele geçen sözlesme ücretinin net tutari esas alindigi için vergi oraninin çok fazla önemi de yoktur. BU KISININ VERGI ORANI 1.1.2003 TARIHINDE % 15 OLMAYACAKTIR. Bu nedenle de net maasinda herhangi bir artis olmayacaktir.

b) Personelin maasinin donduruldugu tarih 17.12.2002 tarihidir. Yani bankadan ilisigini kestigi tarih olan 03.01.2003 tarihi maasinin dondurulmasi gereken tarih degildir. Bu personelin ilisigini kesme tarihi 03.01.2003 olmasina ragmen vergi orani % 15 degil, atandigi tarih olan 17.12.2003 tarihindeki vergi orani olan % 20 dir.

c) 17.12.2002 tarihinden sonra gelen zamlardan fark ödemesi kapanincaya kadar personelin faydalanmasi mümkün degildir. Örnegimize göre 17.12.2002 deki uzmanin net maasi 950 milyon sefin net maasi 500 milyon olduguna göre her ay 450 milyon fark tazminati ödemesi yapilacaktir. Gelen zamlarla sef maasi 950 milyon liraya ulasana kadar ilgili personel zamlardan faydalanamaz.

d) Ilgilinin atandigi kurumda fazla çalisma ve benzeri ödemeler varsa fark tazminatina bu ödemeler ayrica ilave edilir.

e) Atamasi yapilan personelin atamayi tebellügden kaçinmak için rapor vb. metodlar kullanarak geciktirmesinin hiçbir önemi yoktur. Örnegimize dönecek olursak; ilgili personelin atamasi 17.12.2002 tarihinde yapilmasina ragmen ilgili personelin atama onayini 2.1.2003 tarihinde tebellüg ettigini varsayalim. Bu durumun mali açidan ilgiliye hiçbir faydasi yoktur. Yani atama onayini 2.1.2003 tarihinde tebellüg etmek ilgilinin vergi oranini % 20 den %15 e düsürmeyecektir. Bu nedenle atamasi yapilan personelin bu yöntemlere basvurmamasini öneririz.

f) 4046 sayili Kanunun 22'nci maddesi uyarinca atamasi yapilan personelin eski kurumundan ilisigi kesilip yeni görevine atandigi tarihten itibaren ücret, sosyal hak ve yardimlar ile diger özlük haklarinin yeni kurumu tarafindan karsilanmasi gerekmektedir. Yani ilisigi kesilen personel her hangi bir nedenle atandigi kuruma baslayamadigi takdirde maas almasi gecikecektir. Atanilan kuruma baslanilmadigi sürece maas islemleri baslatilamaz.

g) 4046 sayili Kanunun 22'nci maddesi geregince I sayili cetvele tabi personelin atandigi unvana bakilmaksizin eski kadrosuna ait aylik gösterge, ek gösterge, makam tazminati ile her türlü zam ve tazminat (ek tazminat dahil) varsa ikramiyesine ait ücreti ile atandigi kadrodaki hak edecegi ücret arasinda fark bulunmasi halinde bu farkin hiçbir kesintiye tabi tutulmasizin fark tazminati olarak ödenmesi, fark tazminatinin ödenmesine gerek kalmadigi durumda ise, eski kadrosuna ait aylik gösterge, ek gösterge, makam tazminati, özel hizmet tazminati ile diger zam ve tazminatlarin (ek tazminat hariç) haklarinin sahsina bagli olarak ödenmeye devam olunmasi gerekmektedir. Yani fark tazminatinin hesabinda bankacilik tazminati ve ek tazminat dikkate alinarak fark tazminat hesaplanmakta fark tazminat kapandiktan sonra ise ek tazminat ve bankacilik tazminati ilgili personel için kazanilmis hak teskil etmemektedir.

Diger bir ifade ile fark kapandiktan sonra 4046 sayili Kanunun 22 nci maddesi uyarinca eski I sayili Cetvele tabi kadroya ait aylik, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlarin (ek tazminat hariç) kanunlarla veya Bakanlar Kurulu Kararlari ile arttirilmasi halinde bu artislarin da ilgililer hakkinda uygulanmasi gerekmektedir.

h) Fark tazminatinin hesabinda bankacilik tazminatinin dahil edilmemesi halinde dava açmayi öneririz.


Sitemize sıkça gelen maaşların ne zaman dondurulacağı ve bu sorunla ilişkili diğer sorunlar hususunu ise bir örnekle açıklamanın yararlı ve açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.

Ziraat Bankasında II sayılı cetvele tabi uzman pozisyonunda çalışan bir sözleşmeli personelin;
- Atama teklifi (DPB tarafından yapılan işlem) 10.10.2002 tarihinde Bayındırlık Bakanlığına Şef olarak yapılmıştır.
- Bayındırlık Bakanlığı bu personelin atamasını 17.12.2002 tarihinde yapmış ve ilişiği kesilmesi için Ziraat Bankasına bildirmiştir.
- Ziraat Bankası, ilgili personelin ilişiğini 03.01.2003 tarihinde kesmiştir.
- Atama yapıldığı tarihteki Uzman personelin net ücreti 950 milyon, vergi oranı % 20, Şefin maaşının da 500 milyon olduğu varsayımları üzerine;

a) Personelin ataması 17.12.2002 tarihinde yapıldığı için bu tarihteki vergi oranı esas alınacaktır. Zaten bu tarihteki ele geçen sözleşme ücretinin net tutarı esas alındığı için vergi oranının çok fazla önemi de yoktur. BU KİŞİNİN VERGİ ORANI 1.1.2003 TARİHİNDE % 15 OLMAYACAKTIR. Bu nedenle de net maaşında herhangi bir artış olmayacaktır.

b) Personelin maaşının dondurulduğu tarih 17.12.2002 tarihidir. Yani bankadan ilişiğini kestiği tarih olan 03.01.2003 tarihi maaşının dondurulması gereken tarih değildir. Bu personelin ilişiğini kesme tarihi 03.01.2003 olmasına rağmen vergi oranı % 15 değil, atandığı tarih olan 17.12.2003 tarihindeki vergi oranı olan % 20 dir.

c) 17.12.2002 tarihinden sonra gelen zamlardan fark ödemesi kapanıncaya kadar personelin faydalanması mümkün değildir. Örneğimize göre 17.12.2002 deki uzmanın net maaşı 950 milyon şefin net maaşı 500 milyon olduğuna göre her ay 450 milyon fark tazminatı ödemesi yapılacaktır. Gelen zamlarla şef maaşı 950 milyon liraya ulaşana kadar ilgili personel zamlardan faydalanamaz.

d) İlgilinin atandığı kurumda fazla çalışma ve benzeri ödemeler varsa fark tazminatına bu ödemeler ayrıca ilave edilir.

e) Ataması yapılan personelin atamayı tebellüğden kaçınmak için rapor vb. metodlar kullanarak geciktirmesinin hiçbir önemi yoktur. Örneğimize dönecek olursak; ilgili personelin ataması 17.12.2002 tarihinde yapılmasına rağmen ilgili personelin atama onayını 2.1.2003 tarihinde tebellüğ ettiğini varsayalım. Bu durumun mali açıdan ilgiliye hiçbir faydası yoktur. Yani atama onayını 2.1.2003 tarihinde tebellüğ etmek ilgilinin vergi oranını % 20 den %15 e düşürmeyecektir. Bu nedenle ataması yapılan personelin bu yöntemlere başvurmamasını öneririz.

f) 4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesi uyarınca ataması yapılan personelin eski kurumundan ilişiği kesilip yeni görevine atandığı tarihten itibaren ücret, sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklarının yeni kurumu tarafından karşılanması gerekmektedir. Yani ilişiği kesilen personel her hangi bir nedenle atandığı kuruma başlayamadığı takdirde maaş alması gecikecektir. Atanılan kuruma başlanılmadığı sürece maaş işlemleri başlatılamaz.

g) 4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesi gereğince I sayılı cetvele tabi personelin atandığı unvana bakılmaksızın eski kadrosuna ait aylık gösterge, ek gösterge, makam tazminatı ile her türlü zam ve tazminat (ek tazminat dahil) varsa ikramiyesine ait ücreti ile atandığı kadrodaki hak edeceği ücret arasında fark bulunması halinde bu farkın hiçbir kesintiye tabi tutulmasızın fark tazminatı olarak ödenmesi, fark tazminatının ödenmesine gerek kalmadığı durumda ise, eski kadrosuna ait aylık gösterge, ek gösterge, makam tazminatı, özel hizmet tazminatı ile diğer zam ve tazminatların (ek tazminat hariç) haklarının şahsına bağlı olarak ödenmeye devam olunması gerekmektedir. Yani fark tazminatının hesabında bankacılık tazminatı ve ek tazminat dikkate alınarak fark tazminat hesaplanmakta fark tazminat kapandıktan sonra ise ek tazminat ve bankacılık tazminatı ilgili personel için kazanılmış hak teşkil etmemektedir.

Diğer bir ifade ile fark kapandıktan sonra 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca eski I sayılı Cetvele tabi kadroya ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatların (ek tazminat hariç) kanunlarla veya Bakanlar Kurulu Kararları ile arttırılması halinde bu artışların da ilgililer hakkında uygulanması gerekmektedir.

h) Fark tazminatının hesabında bankacılık tazminatının dahil edilmemesi halinde dava açmayı öneririz.

 

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
22:50 - Ünlü markaların avukatları ile esnaf arasında gerginlik22:44 - 'Kıdem tazminatı diyerek işçilerin uykusunu kaçırmayın'22:43 - 'Libya'yı Ruanda yapamayınca Türkiye'yi hedef gösteriyorlar'22:32 - Avukat dehşet anlarını anlattı: Ölü numarasıyla kurtuldum22:27 - Prof. Dr. Şenyiğit: Ezbere ağrı kesici almayın22:23 - 1977 model otomobiline gözü gibi bakıyor
22:15 - Fatma Şahin: Vakalar artarsa okullar açılmayabilir22:10 - 6 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı22:08 - Öğrenciler dezenfektan üretti, öğretmenler köy köy dağıttı22:04 - Denizli'de sokak düğünlerine izin verildi21:35 - TSK'dan Gelibolu'daki yangını söndürme çalışmalarına destek21:34 - Acelle Yaylası'na yapılan beton yapılar tepkiye yol açtı
21:31 - 250 işçi alımına 4 bin 911 kişi başvuru yaptı21:24 - CTE'den aile mazereti tayin duyurusu21:24 - Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi21:23 - 573 milyon dolarlık maske ve koruyucu giysi ihraç edildi21:21 - Emtia yatırımcısı altınla kazandı, petrolle kaybetti
21:17 - Bakan Ersoy: Galata Kulesi'nin restorasyonuna ara verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam