1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamuda işler yürümeyince kapatılan BUMKO başka bir adla yeniden kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kapatılan Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BUMKO) yapılan düzenleme ile "Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü" adı altında yeniden kuruldu.
07 Ağustos 2019 13:55
Yazdır
Kamuda işler yürümeyince kapatılan BUMKO başka bir adla yeniden kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kapatılan Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BUMKO) yapılan düzenleme ile "Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü" adı altında yeniden kuruldu.
Bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile birlikte yeniden yapılandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO) kapatılmış, bütçeyle ilgili görevleri Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak yeni kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Mali Kontrol kısmı ise Bakanlığa bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğüne devredilmişti.

Kamuda birçok önemli görevi başarı ile yürüten Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün kapatılması her kesimce eleştirilmesine rağmen Cumhurbaşkanlığı tarafından bu konuda geri adım atılmamıştı.

Ancak, bugün yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatılan Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü "KAMU MALİ YÖNETİM VE DÖNÜŞÜM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" adı altında yeniden kuruldu.
Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün görevlerine baktığımızda; kapatılmadan önce Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen birçok görevin yeni kurulan Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne bağlandığını görüyoruz. Ayrıca, yeni genel müdürlük; kamu istihdamı ve buna ilişkin giderlerle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve uygulamayı izleme görevini de üstlenmiştir.

İlave olarak, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca yapılacak kadro ve pozisyon ihdasları ile 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak atama sayılarının ve istisnalarının belirlenmesi ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi uyarınca sürekli işçi kadrolarından veya sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanların açıktan atama veya alım amacıyla kullanılmasıyla ilgili görüşleri de Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü yürütecektir.

Diğer taraftan, 10 Temmuz 2019 tarihli yazımızda; kamu personeli ile ilgili yürütülen süreçlerde kritik iki kurum olan BÜMKO ve Devlet Personel Başkanlığının kapatılmasının sorunlar yaratabileceğini ve konunun yeniden ele alınması gerektiğine dikkat çekmiştik.

Bu doğrultuda, BÜMKO'nun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yeniden faaliyete alınması güzel bir gelişme olmakla birlikte, aynı değerlendirmenin halihazırda mülga olarak toplu sözleşme sürecini yürüten Devlet Personel Başkanlığı hakkında da ivedilikle yapılması gerekmektedir.

Yavuz Selim KAPLAN

YENİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

a) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde orta vadeli program hazırlıklarına katılmak ve orta vadeli mali plan ile sektörel plan ve programları, ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan politika kurullarının görüşlerini de almak suretiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile müştereken hazırlamak ve makro dengeleri oluşturmak,
b) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde orta vadeli mali plan ile sektörel plan ve programların uygulamasını izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde (a) bendinde belirtilen usule uygun olarak değişiklik yapmak veya teklif etmek,
c) 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi hariç olmak üzere mezkür Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek,
ç) Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak; bu hususlarda tüm kamu ve kuruluşları için uyumlu zorunlu düzenlemeleri yapmak, tedbirleri almak ve uygulamayı izlemek,
d) Kamu harcamaları ile Devlet gelirlerinin kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programında belirlenen hedefler doğrultusunda maliye politikalarıyla uyumlu bir şekilde uygulanmasını teminen gerekli her türlü tedbiri almak,
e) Mali yönetim ve iç kontrol alanında uluslararası kabul görmüş standartlarla uyumlu standart ve yöntemler belirlemek, mali hizmet uzman yardımcıları özel yarışma sınavları, atama ve yerleştirilme, yetiştirilme, eğitim ve yeterlik sınavlarına ilişkin faaliyetleri yürütmek, kamu idarelerine eğitim ve rehberlik hizmeti vermek, uygulamaları izlemek, belirlenen yöntem ve standartlara uygunluğu açısından değerlendirmek, kurumsal ve konsolide raporlar düzenlemek ve önerilerde bulunmak, mali yönetim ve iç kontrol uygulamalarının uyumlaştırılması ve bilgi paylaşımına yönelik yönetim bilgi sistemleri oluşturmak, mali hizmetler birim yöneticilerine ve diğer yönetici ve uzmanlara yönelik düzenli yıllık bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları düzenlemek, mali saydamlığın sağlanmasına yönelik uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve öneriler geliştirmek,
f) Harcamaları etkileyebilecek her türlü mevzuatın taslaklarını inceleyerek bunlar hakkında Bakanlığın görüşünü hazırlamak,
g) Bakanlığın görev alanına giren hususlarda mevzuatta yer alan mali hükümlerin uygulanmasını yönlendirmek, bu konuda ortaya çıkabilecek her türlü meseleyi çözmek ve tereddütleri gidermek,
ğ) Devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına ilişkin çalışmaları koordine etmek ve vergi yükü ile gelir tahminlerine yönelik analizler yapmak,
h) Kamu istihdamı ve buna ilişkin giderlerle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve uygulamayı izlemek,
ı) Kamu harcamaları konusunda diğer mevzuat ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak,
i) Genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde kamu alımlarına ilişkin temel politikaları oluşturmak,
j) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak bedelleri belirlemek, bu yerlerden elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak,
k) Cumhurbaşkanı onayına sunmak üzere 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında dahil idarelerin taşıt edinimi, kullanımı ve tasfiyesine ilişkin politikaları oluşturmak; uygulamanın yönlendirilmesi hususunda standartlar tespit etmek, kamu idareleri için ortak taşıt havuzu ve yönetim sistemi oluşturmak ve gerekli tedbirleri almak ve bu amaçla uygulamayı izlemek,
l) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca yapılacak kadro ve pozisyon ihdasları ile 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak atama sayılarının ve istisnalarının belirlenmesi ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi uyarınca sürekli işçi kadrolarından veya sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanların açıktan atama veya alım amacıyla kullanılmasıyla ilgili Strateji ve Bütçe Başkanlığına görüş vermek,
m) Teşkilat ve görev alanına giren konularda hazine ve maliye uzmanlarına yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde analiz ve inceleme işleri yaptırmak,
n) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
00:03 - Okul, yurt ve pansiyonlarda sosyal hizmet uzmanları istihdam edilmelidir00:03 - 20 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları00:01 - Yönetici atamada görevlendirmeye esas puan nedir?23:41 - Bakan Yardımcısı'nın naaşı İstanbul'a uğurlandı23:36 - Düğün konvoyunda drifte 5 bin lira ceza23:30 - Domateste üretim çok rekolte düşük23:23 - Garanti BBVA'nın yeni CEO'su belli oldu23:17 - Girlevik Şelalesini binlerce vatandaş ziyaret etti23:11 - Afgan cinayeti sonrası 73 Afgan sınır dışı edildi23:06 - Cumhurbaşkanı talimat vermişti, 1 yıldır bitirilemedi
23:00 - Uykusuzluğa yatkın olanlarda kalp hastalığı riski artıyor22:53 - Haluk Dursun'un vasiyet niteliğinde son konuşması22:48 - 'Gençlik bir kere yaşanır' dedi bisikletle yollara düştü22:43 - Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Ersoy'a taziye telefonu22:38 - Avcılar'da 'Duvarsız ev'in kiracıları hak arayışında22:33 - Eskişehir'de neredeyse kiralık ev kalmadı22:28 - Prof. Dr. Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek22:23 - TİGEM'in safkan Arap tayları burada yetişiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam