MEB'den, 'sözleşmeli öğretmenlere yolluk ödemeyin' yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 12.11.2019 tarih ve 22371687 sayılı yazısıyla yer değiştirme suretiyle ataması yapılan sözleşmeli öğretmenlere sürekli görev yolluğu ödenip ödenemeyeceği sorusuna cevap verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Kasım 2019 11:00, Son Güncelleme : 25 Kasım 2019 10:57
MEB'den, 'sözleşmeli öğretmenlere yolluk ödemeyin' yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 12.11.2019 tarih ve 22371687 sayılı ve "Sürekli Görev Yolluğu" konulu yazısında yer değiştirme suretiyle ataması yapılan sözleşmeli öğretmenlere sürekli görev yolluğu ödenip ödenemeyeceği sorusuna cevaben konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığının görüş yazısına atıfta bulunarak görüş yazısının linkini vererek bu linkten ilgili görüşe ulaşılabileceğini belirtti.

İşte o yazı ve ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığının görüş yazısı;

Her ne kadar, Danıştay İkinci Dairesinin 26/12/2013 tarih ve Esas No:2009/140, Karar No: 2013/12270 sayılı Kararı ile söz konusu Esasların 4 üncü maddesinin son cümlesinde yer alan "Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez." ibaresi ve Milli Eğitim Bakanlığının 2006/58 sayılı Genelgesinin 11 inci maddesinde yer alan "Sözleşmeli öğretmene sürekli görev yolluğu ödenmeyecektir." ibaresi iptal elmiş olsa da, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel memur ve hizmetli tanımına girmediğinden, bunlara 6245 sayılı Kanuna göre sürekli görev yolluğu ödenmesine imkan bulunmamaktadır. Ayrıca, sözleşmeli personelin ilgili mevzuat çerçevesinde memur olarak memuriyet mahalli dışında başka bir yere atanması naklen atama olmayıp açıktan atama niteliğindedir.

Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin naklen veya kadrolu olarak başka yere atamasının açıktan atama olarak değerlendirilmesi ve ilgili personele sürekli görev yolluğu ödenmemesi gerekmektedir.

Öte yandan, Anayasamızın 138 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında, "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez." denilmek suretiyle yargı organlarınca verilen kararlara idarelerin uyma zorunluluğu belirtilmiş bulunmaktadır. İlgi yazı ekinde yer alan Danıştay Kararları incelendiğinde bunların süre aşımı nedeniyle reddedilen ve kesinleşen davalarla ilgili olması yanında yargı kararlarının kişilere özgü olması, bu kararların genelleştirilerek başkaları hakkında da uygulanmasının mümkün bulunmaması nedeniyle idari yargıda dava açmış bulunanlardan davaları sonuçlanmayanlar ile dava açmamış olanlara, yargı kararları esas alınarak sürekli görev yolluğu ödenmesine imkan bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Şeklinde görüş beyan etmişlerdir.

Yolluk ödenmeyen sözleşmeli personel hangi yolu izlemeli?

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber