Engelli memurlar isteği halinde görev yeri değişikliği yapabilir mi?

Engelli memurlar, yer değiştirme suretiyle atanma yönetmeliğinde yer alan hüküm uyarınca, aday memurken yer değişikliği talebinde bulunabilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Temmuz 2020 11:01, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2020 09:39
Engelli memurlar isteği halinde görev yeri değişikliği yapabilir mi?

Soru: EKPSS ile bir üniversiteye memur olarak atandım. Şu an aday memurum. Aday memur olmama rağmen tayin için bir kurum bulup muvafakat talebinde bulunabilir miyim?

Cevap: 657 sayılı Kanunun 74. maddesine göre memurlar kurumların karşılıklı muvafakatı ile bir kurumdan diğerine naklen geçebilmektedir. İstisnalar dışında memurun talebi üzerine gerçekleşen nakil süreci bazı durumlarda memurun isteği dışında sürgün şeklinde olabilmektedir. 74. madde hükmü tüm memurları kapsayan genel bir hüküm olup, bu konuda engelli memurlar için uygulanabilecek farklı bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kanunun 54. maddesi ise adaylık sürecindeki memurların kurumlar arasında naklini yasaklamıştır. Nakil için memurun asaletinin tasdik edilmesi gerekmektedir.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin "Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı ek 3. maddesinde ise, "İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır." denilmektedir.

Maddenin ikinci fıkrasında yer alan "bir defadan fazla" ibaresi Danıştay tarafından 2018 yılında iptal edildiğinden engelli memurlar sayı sınırlaması olmaksızın yer değişikliği talebinde bulunabilmektedir. Memurun aday memur veya asli memur olması sonucu değiştirmemektedir. Ancak bu hüküm memurun kurum içi yer değişikliğine ilişkin olduğundan ülke düzeyinde teşkilatlanmış bakanlık ve kurumlarda görev yapan engelli memurlar için yer değişikliği bakımından avantaj sağlamaktadır. Üniversite ve belediyeler gibi yerel kurumlarda görev yapanların bu hükümden yararlanma imkanı yoktur.

Diğer taraftan engellilerin de EKPSS'ye dayalı yerleştirmelerde tercih yaparken bu durumu dikkate almaları uygun olacaktır. Nerede olursa olsun bir kez göreve başlayım sonra hemen tayin isterim şeklinde bir düşünceyle hareket etmek hem memuru hem de görev yaptığı kurumu sıkıntıya sokabilmektedir. Üniversiteler ve mahalli idareler muvafakat konusunda en çok sıkıntının yaşandığı kurumlardır. Personel alımı süreçlerinin uzunluğu ve alınacak personel sayısı konusunda getirilen kısıtlamalar dikkate alındığında bu konuda haksız da sayılmazlar.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber