1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okul müdürleri, öğretmenlere haftalık ders programı yapmalı mı?

Her an eğitim öğretim başlayacakmış gibi Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliklerinde yer alan haftalık ders programları esaslarına göre hareket edilmesi gerekmektedir.
22 Eylül 2020 10:46
+Aa- Yazdır
Okul müdürleri, öğretmenlere haftalık ders programı yapmalı mı?

Covid-19 salgını nedeniyle resmi ve özel öğretim kurumlarında yürütülecek eğitim faaliyetlerine ilişkin hususlar Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 15.08.2020 tarihli ve 10700187 sayılı yazısı ile duyurulmuştur.

Bu yazının 3. maddesinde;"21 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren 2020-2021 ders yılına ilişkin öğretim programlarının işlenmesine bakanlıkça yapılacak planlama doğrultusunda başlanacaktır." açıklamaları bulunmaktadır.

Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 11.09.2020 tarih ve 12521847 sayılı yazılarıyla okul öncesi eğitime ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayan öğrencilerimizle okullarda yüz yüze eğitim ve öğretime başlanacağını açıklamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 18.09.2020 tarih ve 13044945 sayılı yazılarıyla da Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı ek 2. ve 3. maddesinde ortak metin olarak yer alan "(1) İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." hükümlerine göre eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini açıklamıştır.

İşte o açıklamalar;

"1-2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarının birlikte kullanılması ile sürdürülecektir. Yüz yüze eğitime 21 Eylül 2020 tarihinde okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar ile başlanılacak olup diğer kademe ve sınıf düzeylerine ilişkin değerlendirmeler salgının seyrine bağlı olarak ilan edilecektir. Bu kapsamda öğretim programlarının tamamı yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim yolu ile tamamlanacaktır. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğrenciler, öğretim programlarındaki konu ve kazanımların tamamından sorumlu olacaktır.

2-Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliklerinde yer alan esaslara göre öğrencilerin kendi öğretmenleri tarafından okul ortamında gerçekleştirilmesi esastır. Okulun fiziki şartları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulamaları bir sınıfta yer alan öğrencilerin gruplara ayrılarak uygulanması şeklinde de gerçekleştirilebilecektir.

3- Yüz yüze eğitim faaliyetleri ile ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında Covid-19 Salgını ile ilgili tedbirlerin eksiksiz ve zamanında gerçekleşmesi sağlanarak Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzuna uygun olacak şekilde il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından gerekli tüm önlemler alınacaktır."

Bakanlıkça yapılan bu açıklamaya göre; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarının birlikte kullanılması ile sürdürülecektir. Yüz yüze eğitime 21 Eylül 2020 tarihinde okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar ile başlanılacak olup diğer kademe ve sınıf düzeylerine ilişkin değerlendirmeler salgının seyrine bağlı olarak ilan edilecektir. Bu kapsamda öğretim programlarının tamamı yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim yolu ile tamamlanacaktır.

ÖĞRETMENLERİN NORMAL HAFTALIK DERS PROGRAMLARI

Dolayısıyla; diğer kademe ve sınıf düzeylerine ilişkin değerlendirmeler salgının seyrine bağlı olarak bakanlıkça ilan edileceğinden her an eğitim öğretim başlayacakmış gibi Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliklerinde yer alan esaslara göre hareket edilmesi gerekmektedir.

BU BAĞLAMDA, OKUL YÖNETİCİLERİ AŞAĞIDAKİ İŞ VE İŞLEMLERİ YAPMAK ZORUNDADIRLAR;

1-Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ders yılı süresi ve haftalık ders programı" başlıklı 5. maddesindeki hükümler,

2-Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Haftalık ders programı" başlıklı 12. maddesindeki hükümler,

3-Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar" başlıklı 22. maddesi 1. fıkrası (ç) bendindeki grup sayılarındaki hükümler,

4-Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme" başlıklı 20. maddesindeki hükümler,

dikkate alınarak okul yöneticileri tarafından kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri grup sayılarındaki hükümleri de dikkate alarak dengeli olarak dağıtıldıktan sonra, haftalık ders programları ile ilgili yukarıda yer verdiğimiz yönetmelik hükümlerindeki kriterler ve öğretmenlerin talepleri de gözetilerek haftalık ders programları öğretmene tebliğ edilir.

PLANLAMA BAKIM ONARIM, SINIF VE KULÜP REHBER ÖĞRETMENLİĞİ

5-Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi 4. ve 5. fıkralarındaki Planlama ve Bakım-Onarım Görevleri, sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenleri de belirlenir ve ilgili öğretmenlere tebliğ edilir.

NÖBET GÖREVLERİ

6-Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği "Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi" başlıklı 44. maddesindeki hükümler ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları" başlıklı 91. maddesindeki hükümlere göre okulun nöbet planı yapılır ve öğretmenlere tebliğ edilir.

MESLEKİ AÇIK LİSE EĞİTİMİ, DYK ve İYEP

7-Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında görev alan öğretmenlerin haftalık ders programları, Destekleme ve Yetiştirme Kurs (DYK) programları ile ilkokullarda yetiştirme programları (İYEP) hazırlanarak ilgili öğretmenlere tebliğ edilir.

İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM VE KOORDİNATÖRLÜK

8-Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 18.09.2020 tarih ve 13057688 sayılı yazılarıyla 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu Meslek Programı ile Anadolu Teknik Programlarında öğrenim gören ve işletmelerde beceri eğitimine veya staja gitmesi gereken öğrencilerin (sözleşmeleri imzalananlar da dahil olmak üzere) yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar işletmelere gönderilmesi ertelenmiştir.

İşletmede Mesleki Eğitim, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesinde yar alan ve bu eğitim kurumlarımızdaki öğrencilerin işletmelerde yerine getirmiş oldukları bir derstir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretim programları" başlıklı 10. maddesi 3. fıkrasında şu hükümler bulunmaktadır.

"(3) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğretim programları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan Ulusal Meslek Standartları doğrultusunda güncellenir ve gerekli durumlarda Ulusal ve Uluslararası Meslek Standartları dikkate alınarak yeni eğitim programları hazırlanır. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının çerçeve öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinde yer alan mesleki alan/dal uygulamalarına ilişkin derslerin işletmelerde yapılması durumunda bu dersler işletmelerde mesleki eğitim olarak adlandırılır. Anadolu meslek programlarının 11 inci sınıf meslek dersleri, uygulamaya elverişli eğitim birimi olan işletmelerde yapılır. Bunun mümkün olmaması halinde okulda yapılır."

Dolayısıyla okulda yapılacak olan işletmelerde mesleki eğitim dersi, haftalık ders programlarına tanımlanarak öğretmenlere tebliğ edilir.

DİĞER GÖREVLER

9-İlgili mevzuatına göre yapılması gereken diğer görevlerde (örneğin belleticilik) rutin olarak tanımlanarak ilgili öğretmenlere tebliğ edilir.

ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA HAFTALIK CANLI DERS PROGRAMLARI

Uzaktan eğitim yolu ile tamamlanacak olan dersler ise TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayımlanacaktır.

EBA üzerinden sunulacak altyapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından Canlı Ders uygulamaları gerçekleştirilebilecektir.

Her öğretmene bu bağlamda Canlı Ders programı yapılacaktır.

Kısacası okul yöneticileri öğretmenlerin hem uzaktan eğitim yoluyla haftalık canlı ders programlarını hem de normal haftalık ders programlarını yapacaklardır.

ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

1-YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPAN ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÖDEMELERİ

Yüz yüze eğitim yapan öğretmenlerin ek ders ödemeleri ise Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ilgili maddelerine, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 27/02/2007 tarihli, 11707 sayılı ve 2007/19 nolu bir Genelgesi ve görüş yazılarına göre ödenir.

2-UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA CANLI DERS UYGULAYAN ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÖDEMELERİ

Uzaktan eğitim yoluyla canlı ders uygulayan öğretmenlerin ek ders ödemeleri ise canlı yayın ders programına göre değil de yüz yüze eğitim öğretim başlayacak gibi hazırlanan haftalık ders programına göre Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararının "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" bölümünün "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2. maddesindeki hükümlerince ek dersleri ödenecektir.

AHMET KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
07:25 - Kontrolü kaybedene yasaklar geri gelecek07:20 - Bize mavi liste yakışır07:10 - Her mahalleye kooperatif market açılacak07:05 - Bayraktar'a iftiraya tazminat06:50 - 'Kripto' paralar için yüzde 10 vergi yolda06:40 - Bir altın haber de Ağrı'dan
06:30 - Marmara, Ege ve İç Anadolu'da sıcaklıklar artacak - Haritalı06:15 - Zafer tamam sıra adalette01:23 - Yaralı kedi vatandaşlar ve polis ekibinin çabasıyla barınağa götürüldü01:16 - Parasal sınırlar ve oranlara dair Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği01:14 - Yükseköğretim Kalite Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliği01:09 - 'ABD'nin fikir birliği içinde olduğu tek konu Türkiye karşıtlığı'
01:03 - MEB, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin detaylarını belirledi00:50 - Ankara'da esnek çalışmaya, İstanbul'da ise normal çalışmaya geçildi00:47 - 'İşyerlerinin çalışma saatleri' konulu yeni genelge! Marketler 7:00'de açılabilecek00:34 - Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaosa yeşil ışık yaktı00:22 - Kar geri geldi! Konya- Antalya kara yolu çekici ve tır geçişlerine kapatıldı
00:21 - ABD: Türkiye ile özellikle Suriye bağlamında ortak çıkarlarımız var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam