1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanlık Müşavirinin Mühendis olarak atanmasına mahkemeden onay

Danıştay 2. Dairesi, Tarım ve Orman Bakanlığında Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmakta iken 703 sayılı KHK gereğince mühendis olarak atanan açtığı davada red kararı veren ilk derece mahkemesi kararını onadı.
09 Mart 2021 00:04
+Aa- Yazdır
Bakanlık Müşavirinin Mühendis olarak atanmasına mahkemeden onay

Dava; Tarım ve Orman Bakanlığında Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmakta olan davacının, bu görevden alınarak Strateji Geliştirme Başkanlığına Mühendis olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali ile mahrum kaldığı özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine ve bu işlemin dayanağı olan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 179. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Geçici 33. maddenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk derece mahkemesi aşağıdaki gerekçe ile davayı reddetmiş, Danıştay bu kararı onamıştır:

375 sayılı KHK'ye eklenen Geçici 33. maddede, bu maddenin yayımı tarihinde bakanlık müşaviri kadrosunda olanların görevlerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona ereceği, bu kapsamda davacının daha önce mühendis kadrosunda bulunduğu hususu dikkate alındığında, öğrenim durumu itibarıyla bakanlık müşavirliği kadrolarının kaldırılması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı emrine mühendis olarak atanması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

T.C.DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE

Esas : 2020/904

Karar : 2020/1614

Tarih : 28.05.2020

TEMYİZ EDEN (DAVACI): ...

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI): Tarım ve Orman Bakanlığı

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen ... günlü, E:..., K:..., Temyiz No:... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Tarım ve Orman Bakanlığında Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmakta olan davacının, bu görevden alınarak Strateji Geliştirme Başkanlığına Mühendis olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali ile mahrum kaldığı özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine ve bu işlemin dayanağı olan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 179. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Geçici 33. maddenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesinin ... günlü, E:..., K:... sayılı kararıyla; 703 sayılı KHK'nin 179. maddesi ile 375 sayılı KHK'ye eklenen Geçici 33. maddede, bu maddenin yayımı tarihinde bakanlık müşaviri kadrosunda olanların görevlerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona ereceği, bunlardan daha önce 657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlilikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlarda bulunanların daha önceki bu kadro veya pozisyonlarına, bu kapsama girmeyenlerin yönetici kadro ve pozisyonları dışında daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara atanacağının kurala bağlandığı, bu kapsamda davacının daha önce mühendis kadrosunda bulunduğu hususu dikkate alındığında, öğrenim durumu itibarıyla bakanlık müşavirliği kadrolarının kaldırılması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı emrine mühendis olarak atanması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Anılan karara karşı davacı tarafından yapılan istinaf başvurusu üzerine; ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... günlü, E:..., K:..., sayılı kararı ile istinaf başvurusu kesin olarak reddedilmiştir.

Davacı tarafından, istinaf başvurusunun reddi yolundaki kararın temyiz edilmesi üzerine; ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen ... günlü, E:..., K:..., Temyiz No:... sayılı kararla; kesin olarak verilen karara karşı yapılan temyiz isteminin incelenme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle 2577 sayılı Yasa'nın 48. maddesinin 6. fıkrası uyarınca, temyiz istemi reddedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından, ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge İdare Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2.... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen ... günlü, E:..., K:..., Temyiz No:... sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara ve bir örneğinin de belirtilen ... Bölge İdare Mahkemesi, ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın, kararı veren ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 28.05.2020 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
09:14 - Sağlıkçılara grafitili teşekkür09:04 - Başkent'te 47 eski askeri öğrenciye FETÖ operasyonu08:52 - Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı?08:48 - Kovid, 31 öğretmeni öğrencilerinden kopardı08:46 - Ya tam kapanma ya tam aşılama08:33 - Öğrenciler sağlıklı beslenmiyor
08:27 - Avukat ve kamu görevlileri dahil 106 'arsa avcısı'na operasyon08:24 - Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem08:12 - Uşak'ta temel kazılırken hasar gördüğü için boşaltılan iki katlı bina çöktü08:04 - ODTÜ'de merdiven çekişmesi08:01 - Yunanistan'la dördüncü tur için mutabakat07:59 - Sokak ortasında genç kadını boğazından bıçakladılar
07:58 - Ehliyetsiz ve asker kaçağı gençlerin akşam gezmesi pahalıya patladı07:56 - Türbede çekilen görüntüler büyük tepki çekti, gözaltına alındı07:50 - Sosyal mesafe cezasına e-haciz07:40 - Covid-19 unutkanlık yapıyor07:28 - Öğretim Görevlisi eşinin bebeğini kaçıran baba KADES'e yakalandı
07:25 - Erdoğan Dünya Günü Zirvesi'ne katılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam