1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Proje okulunda norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmen hakkında hangi işlemler yapılır?

Okullarımızda eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesi ve verimliliğe dönüştürülmesi için proje okullarında norm kadro fazlası olan öğretmenler dört yıllık görev sürelerinin bitimini beklemeden, norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır, herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların ise görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenmesi gerekmektedir.
26 Mart 2021 14:00
+Aa- Yazdır
Proje okulunda norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmen hakkında hangi işlemler yapılır?

Proje okulunda norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmen dört yıllık çalışma süresince okulda bekletilir mi?

Bu sorunun cevabını bulabilmek için ilgili yönetmelikleri sırasıyla inceleyecek olursak;

PROJE OKULLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARDA ARANILACAK ŞARTLAR NELERDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 8. maddesindeki şartları taşıyanlar arasından proje okullarına öğretmen atanmaktadır.

İşte o madde;

"Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 - (1) Öğretmen olarak atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.
b) Adaylık süresi dahil en az dört yıl öğretmenlik yapmış olmak.
c) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.
ç) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak veya soruşturma sonucu görev yeri değiştirilmemiş olmak.
d) Proje yürütücüsü genel müdürlük veya eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe aksi ayrıca kararlaştırılmadıkça atanacağı eğitim kurumunun bulunduğu ilde görev yapıyor olmak.
(2) Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının ülke genelinde yaygın olmayan Bakanlıkça belirlenen alanlarına atanacak atölye ve laboratuvar öğretmenleri bakımından, birinci fıkranın (ç) bendi hariç diğer şartlar aranmaz."

PROJE OKULLARINA ÖĞRETMENLER DÖRT YILLIĞINA BAKANLIKÇA ATANIRLAR

Bu şartları taşıyanlar arasından proje okullarına Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin " Öğretmen atama" başlıklı 13. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyan öğretmenler arasından eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün inhası, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile dört yıllığına atama yapılır. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe belirlenen kriterlere göre görevinde başarı gösteren öğretmenlerin görev süresi ilk atamadaki usulle dört yıl daha uzatılabilir." hükümlerine göre dört yıllığına atanırlar.

PROJE OKULLARINA ATANAN ÖĞRETMENLER SEKİZ YILDAN FAZLA SÜREYLE GÖREV YAPAMAZLAR

Proje okullarına atanan öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Yönetici ve öğretmenlerin görev süresi" başlıklı 11. maddesindeki hükümlerine göre öğretmenler proje okullarına dört yıllığına atanırlar ve sekiz yıldan fazla süreyle öğretmen olarak görev yapamazlar.

İşte o madde;

"Yönetici ve öğretmenlerin görev süresi
MADDE 11 - (1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.
(2) Öğretmenler dört yıllığına atanırlar.
(3) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici veya öğretmen olarak görev yapılamaz. Bu süre, öğretmen temininde güçlük çekilen alanlarda projenin niteliğine göre ilgili Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan Onayı ile en fazla 2 yıl daha uzatılabilir.
(4) Görev süresi biten öğretmenlerin iş ve işlemleri okul müdürlüğünce, yöneticilerin işlemleri ise il milli eğitim müdürlüğünce başlatılır."

PROJE OKULLARINDA GÖREVİNDEN AYRILMAK İSTEYEN ÖĞRETMENLER DİĞER OKULLARA İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE ATANMAKTADIR

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Yöneticilik ve öğretmenlik görevinden ayrılma" başlıklı 15. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Yönetici ve öğretmenler istemeleri halinde ya da görev sürelerini tamamladıklarında diğer okullara ilgili mevzuat hükümlerine göre öğretmen olarak atanabilirler." hükümleri nedeniyle proje okulunda iken öğretmenlik görevinden ayrılmak isteyen öğretmen diğer okullara ilgili mevzuat hükümlerine göre atanmaktadır.

PEKİ, PROJE OKULUNDA NORM KADRO FAZLASI DURUMUNA DÜŞEN ÖĞRETMEN DÖRT YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİNCE OKULDA BEKLETİLİR Mİ?

PROJE OKULLARININ NORM KADROLARI EYLÜL AYI İÇİNDE BAKANLIKÇA BELİRLENMEKTEDİR

Proje okullarının norm kadroları ise Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Norm kadroları Bakanlıkça belirlenecek eğitim kurumları" başlıklı, 23. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Proje okullarının yönetici ve öğretmenlerinin norm kadroları, bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinden bağımsız olarak eylül ayı içinde eğitim kurumlarının Bakanlıkta bağlı oldukları birimlerin teklifi ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görüşü üzerine Bakan onayı ile belirlenir." hükümlerince proje okullarının norm kadroları eylül ayı içinde bakanlıkça belirlenmektedir.

PROJE OKULLARINDA NORM KADRO FAZLASI OLAN ÖĞRETMENLERE İLGİLİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME MEVZUATI HÜKÜMLERİ UYGULANIR

Kimlerin norm kadro fazlası olması gerektiği Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Norm kadro sayıları değişen eğitim kurumları" başlıklı, 26. maddesi 3. fıkrasındaki; "Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması nedeniyle norm kadro fazlası olan yönetici ve öğretmenler hakkında, ilgili atama ve yer değiştirme mevzuatı hükümleri uygulanır." hükümlerine göre belirlenir.

DOLAYISIYLA PROJE OKULLARINDA NORM KADRO FAZLASI OLAN ÖĞRETMENLER DÖRT YILLIK GÖREV SÜRESİNİN BİTİMİNİ BEKLEMEDEN NORM KADRO AÇIĞI BULUNAN EĞİTİM KURUMLARINA ÖZÜR DURUMLARI VE TERCİHLERİ DE DİKKATE ALINMAK SURETİYLE HİZMET PUANI ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE ATANIR

Peki, madde hükmünün atıfta bulunduğu ilgili mevzuat hükümleri nedir?

Proje okulunda iken öğretmenlik görevinden ayrılmak isteyen öğretmen norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmen olur ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi hükümlerince; İlde norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının, norm kadro fazlası olan öğretmenlere duyurusunun yapılarak, norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülükleri olmayanların öncelikle görevli oldukları yerleşim yerinde daha sonra ilçelerdeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalarının yapılması, norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların ise görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenmesi gerekmektedir.

Bu hükümlere göre; okullarımızda eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesi ve verimliliğe dönüştürülmesi için proje okullarında norm kadro fazlası olan öğretmenler dört yıllık görev sürelerinin bitimini beklemeden, norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır, herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların ise görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
21:11 - Kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu21:08 - Diyarbakır'da korkunç olay! Asansör 11. kattan yere çakıldı21:00 - İstanbul Valiliğinden 1 Mayıs kararı20:57 - Gastronomi kentinde iftarın vazgeçilmezi: Ramazan kahkesi20:54 - Microsoft, Malezya'da veri merkezleri kuracak20:49 - '25-59 yaş arasında Covid-19 endişe verici oranda artıyor'
20:39 - Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı20:37 - Prof. Dr. Mustafa Müslim, Gaziantep'te toprağa verildi20:35 - Yeşilova Belediye Başkanı'ndan hizmet pasaportu açıklaması20:27 - Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor20:26 - 15 dakikada yüksek güvenlikli mobil askeri üs20:22 - Prof. Dr. Ali Özek, son yolculuğuna uğurlandı
20:16 - Rus turistler Türkiye'de tatil yapmaya kararlı19:42 - Vaka sayısının kritik seyri sürüyor! 341 kişi hayatını kaybetti19:21 - THY, yolcularına hijyen seti hizmetini sunmaya devam ediyor19:19 - Prof. Dr. Aydın: Tam kapanmayı ısrarla öneriyorum19:14 - MHP'den belediye başkanlarına 'hizmet pasaportu' mesajı
19:10 - Ömer Çelik'ten 'Sarıklı amiral' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam