İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Eğitim Sendikaları Neden Ek Ders Eylemi Yapıyor?

Bugün, başta Eğitimsen olmak üzere Eğitim-İş ve bazı sendikalar eylem yapacaklardır. Türk Eğitim Sen ise konu ile ilgili mağduriyetlerinin giderilmesi için bakanlığa resmi yazı yazdı. Peki neden? Neden eğitim sendikaları ek ders eylemi yapıyor? Tüm sorunlar ?Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar?ın yürürlüğe girdiği 01.12.2006 tarihinden itibaren başlamıştır. Herkesin açık bir şekilde anlayabileceği detaylı açıklama için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Aralık 2007 00:15, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

SENDİKALAR NEDEN EYLEM YAPIYORLAR EKDERSLER KESİLECEK Mİ?

Bakanlar kurulu tarafından yayınlanan ?Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar?ın yürürlüğe girdiği 01.12.2006 tarihinden itibaren birçok tartışma yaşanmıştır. Uygulama da ve yorumlamalarda yaşanan fikir ayrılıkları kurumlar arası çatışmaya yol açtığı gibi öğretmenleri de mağdur etmektedir.

Bakanlıkça bu konuda yayımlanan Genelge de; "2- Kararın 5'inci maddesinde; örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının haftada 6 saat, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin haftada 18 saat, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin haftada 15 saat, atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin ise haftada 20 saat aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları; bu yükümlülüklerini öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmaması durumunda ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine" getirecekleri hüküm altına alınmıştır?

Kararın 6'ncı maddesinde de; bunlardan aylık karşılığı ders görevini tamamlayan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate kadar alanlarında ek ders görevi verilebileceği, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan 5473 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi ile 439 sayılı Kanunun ek birinci maddesinin sonuna ?Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan ders görevleri, ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller ile yüz yüze yapılan ders görevleri dışındaki ek ders görevleri hariç, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında aylık karşılığı ders görevlerini doldurmayanlara ek ders ücreti ödenmez.? hükmü eklenmiştir.

Buradan da hareketle;

8-9-10 Ekim günlerinde tam gün 11 Ekim günü arife olduğundan yarım gün eğitim yapılmıştır. Yani bu hafta içerisinde bir sınıf öğretmeni 8-9-10 Ekimde 6 şar saatten toplam 18 saat 11 Ekim günü ise 3 Saat derse girmiştir. Yani o hafta girilen toplam ders saati sayısı sınıf öğretmenleri için 21 saattir. Bilindiği gibi bir sınıf öğretmeni haftada 5 gün toplam 30 saat derse girmektedir. Ve bu 30 saatin 18 saatini maaş karşılığı olarak çalışmakta kalan 12 saat ek ders ücreti karşılığında çalışmaktadır.(Esaslara göre Pazartesi 3, Salı 2, Çarşamba 2, Perşembe 2, Cuma 3 saat) Her 10 saat için verilen 1 saatlik derse hazırlık ve planlama ücreti de eklenince bir sınıf öğretmeni haftanın her günü 3 saat olmak üzere toplam haftada 15 saat ek ders almaktadır. .(Yine esaslara göre Pazartesi 3, Salı 2+1=3, Çarşamba 2+1=3, Perşembe 2+1=3, Cuma 3 saat)

Bayram haftasındaki sorun bu noktada başlamaktadır:

Bazı idareciler ile malmüdürleri bu hafta içerisinde 21 saat derse girildiğinden ve bunun 18 saati maaş karşılığı olarak düşüldüğünde 3 saat ve ayrıca her 10 saate bir saat hazırlık ve planlamadan (21'e 2) dolayı ücret verileceğinden toplam 5 saat ücret verilmesi gerektiğini iddia etmektedirler.

Bazı idareci ve malmüdürleri ise öğretmene ödenen ek ders ücretlerinin dağılımına göre 8 Ekim 2007 Pazartesi 3 saat, 9 Ekim 2007 Salı 2 saat, 10 Ekim 2007 Çarşamba 2 saat ve yarım gün eğitim yapılan 11 Ekim 2007 Perşembe günü 2/1=1 saat olmak üzere 8 saat ücretlendirme yapılmalıdır. Bunun üzerine her 10 saate 1 saat olarak verilen Hazırlık ve Planlama (21 Saate 2 saat) eklendiğinde 8 Ekim 2007 Pazartesi 3 saat, 9 Ekim 2007 Salı 2+1=3 saat, 10 Ekim 2007 Çarşamba 2+1=3 saat ve yarım gün eğitim yapılan 11 Ekim 2007 Perşembe günü 2/1=1 saat olmak üzere toplam 10 saat ücret ödenmesi gerektiği iddia edilmektedir.

Bu iddianın da en büyük dayanağı yarım gün eğitim yapılması ya da bayram nedeniyle bir günün tatil olması öğretmenlerin tasarruflarında olan bir husus değildir.

Ramazan bayramı ile ilgili uygulamalarda birlik sağlanamamış örneğin İSTANBUL'da bulunan 32 ilçenin 21'i öğretmenin lehinde değerlendirme yaparken 11'inin ise farklı uygulama yaptığı yönünde bilgiler ulaşmıştır.

SENDİKALAR NEDEN EYLEMDE

Gerek bu husus gerekse diğer özlük hakları ile ilgili olarak başta Eğitimsen olmak üzere Eğitim-İş ve bazı sendikalar 18 Aralık 2007 Salı günü eylem yapacaklardır. Türk Eğitim Sen ise konu ile ilgili mağduriyetlerinin giderilmesi için bakanlığa resmi yazı yazdı.

Kurban Bayramı ile ilgili uygulamaya gelince;

Bilindiği gibi 19 Aralık 2007 Çarşamba günü Kurban Bayramının Arife günüdür. Yani o hafta sınıf öğretmeni Pazartesi 6, Salı 6, Çarşamba 3 saat olmak üzere toplam 15 saat derse girecek bu durumda 18 saat olan maaş karşılığını dolduramayacağına göre ek ders alamayacaktır..

Bu durumda hasta olarak o hafta 17-18-19 Aralık günlerine 3gün rapor alıp evinde olan bir öğretmen ile göreve gelen öğretmen aynı ücreti alacaklardır. Yani sadece maaşlarını alacaklar iki öğretmen de ek ders alamayacaktır.

Bu konuda bazı yöneticiler ise öğretmenin o hafta maksimum girebileceği ders saati sayısı 15 olduğuna göre bunun 30 için 18 saat ise 15 için 9 saati maaş karşılığı olması lazımdır şeklindeki bir yorumla 15-9=6 Saat ek ders verebilirler. 1/10 planlamadan da 1 saat alacak olan öğretmen 17-18-19 Aralık günleri için toplam 7 saat ücret alabilir. Bu konuda mevzuatta sıkıntı bulunmaktadır.

Bu sorun yeni mi oluşmuştur?

Bu sorun "Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar?ın 01.12.2006 tarihinde yürürlüğe girmesi ile ortaya çıkmıştır. Ondan önceki süreçte ders ücreti hesaplamalarında hafta değil gün baz alınmaktaydı, yani bir sınıf öğretmeni her gün 6 saat derse girdiği varsayıldığında haftada 30 saat derse girmekteydi. Bunun 18 saati maaş karşılığı düşüldükten sonra 12 saati ek ders olara ödenmekteydi. Buna 1/10 planlamadan 3 saat ücrette eklenince sınıf öğretmeni haftada toplam 15 saat ücret almaktaydı. Bunları günlere dağıttığımızda her gün 6 saat derse girmekte bunun 3 saatini ek ders olarak almaktaydı. Öğretmen bir gün gelmediğinde sadece bu 3 saat ücret olarak kesilmekteydi. Yeni uygulamada ise öğretmenin gelmediği her gün için (Dini Bayramlar, raporlu olunan günler, kar tatili dahil, resmi bayramlar ile ayakta tedavilerle ilgili Temmuz ayında düzenleme yapıldığından onlar hariç) o gün kaç saat dersi varsa o öğretmenin ek dersinden kesilmektedir. Eskiden gelmediği günde öğretmenin sadece alacağı ücret kesilirken yani bir sınıf öğretmeni o gün bulunan 6 saatin 3 saati kesilirken yeni uygulamada o haftada alacağı ücretin 6 saati kesilmektedir.

Bu durum bakanlıkça mutlak suretle düzeltilerek, bu konuda çok acele olarak bakanlıkça açıklama yapılması gerekmektedir. En azından tüm ülkede uygulama birliği sağlanmalı ve öğretmenlerin mağduriyeti giderilmelidir.

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber