1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hizmetine ihtiyaç bulunmayan sözleşmeli mühendis kısmi zamanlı istihdam edilebilir mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle kısmı zamanlı çalıştırılmak istenen mühendisle ilgili önemli bir karar verdi.
16 Nisan 2021 14:11
+Aa- Yazdır
Hizmetine ihtiyaç bulunmayan sözleşmeli mühendis kısmi zamanlı istihdam edilebilir mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile dava açan ve kazanan bir sözleşmeli personele ilişkin verdiği görüşte, tam zamanlı olarak istihdam edilen sözleşmeli personelden hizmetine ihtiyaç bulunmayanların kısmi zamanlı istihdam edilip edilemeyeceğine açıklık getirdi.

Bakanlık, öncelikle yargı kararının tama olarak uygulanması gerektiğine vurgu yaparak, maden mühendisi olan ilgilinin kısmi zamanlı olarak istihdam edilemeyeceğini belirtti.

Mevzuat gereği kısmi zamanlı istihdam edilebilecekler inşaat mühendisi veya harita mühendisleri olduğuna vurgu yaptı.

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-83683335-622.02-313140 01/03/2021

Konu : Görüş İstemi

..... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi : a) .... tarihli ve .... sayılı yazınız.

b) Bakanlığımızın 02.01.2020 tarihli ve 2020/2 sayılı Genelgesi.

Belediyenizde sözleşmeli mühendis olarak görev yapan ..... tarafından 2020 yılında sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine dava açıldığı, ..... İdare Mahkemesinin ..... tarihli ve ..... esas sayılı kararı ile söz konusu işlemin iptal edildiği ancak tam zamanlı istihdama ihtiyaç bulunmadığı belirtilerek, adı geçen ile kısmi zamanlı sözleşme yapılıp yapılmayacağı konusunda görüş talep eden ilgi (a) yazınız ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun Norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49 uncu maddesinde; ".Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usüle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir." hükmü yer almaktadır.

İlgi (b) Genelgenin 5 inci maddesinde ise; "Kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamı sadece avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi veya harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadro unvanları ile sınırlanmış olduğundan, bu kadro unvanları dışında ve aynı unvanda birden fazla kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamı yapılmayacaktır. Bu kadro unvanlarında tam zamanlı sözleşmeli personel veya kadrolu memur personel çalıştırılması halinde aynı unvanda kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilmeyecektir. Başka bir kurumda kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerle sözleşme yapılmayacaktır." hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Kararların sonuçları başlıklı 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, halihazırda ilgili personel hakkında idare mahkemeleri tarafından verilen iptal kararlarının otuz günlük süre içinde uygulanması zorunlu olup, bahse konu personelin maden mühendisi olması dolayısıyla ilgi (b) deki Genelgede mezkur tahdidi hüküm gereği avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi veya harita mühendisi) ve veteriner unvanları kapsamında değerlendirilemeyeceğinden kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdamı da mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

Yerel Yönetimler Genel Müdürü

Memurlar-Net Açıklaması: Verilen bu görüşten inşaat mühendisi veya harita mühendislerinden hizmetine ihtiyaç duyulmayan/hizmet ihtiyacı azalanların kısmi zamanlıya döndürülebilecekleri sonucu çıkmaktadır.

Ancak 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların uygulanacağı hüküm altına alınmış olması, mezkur Esasların ek 6 ncı maddesinin (d) bendinde, "Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması. halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilir." Hükmüne rağmen maden mühendisinin sözleşmesinin feshinin yargı mercilerince iptal edildiği hususu dikkate alındığında, tam zamanlıdan kısmi zamanlıya geçirmede bile sıkıntılar çıkacağı kesindir.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
13:47 - DSÖ: Çok çalışmak öldürüyor13:41 - Ticaret Bakanlığında, aile birlikteliği imkansız hale getirildi13:37 - Soylu, Peker'in kendisiyle ilgili iddialarının araştırılmasını istedi13:34 - Otomobilin çarptığı stajyer avukat öldü, arkadaşı yaralandı13:27 - 666 gündür süren grev için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacak13:21 - Kademeli normalleşmenin ilk gününde AVM'lere akın ettiler
13:19 - Turizm Bakanı'nın eşi paylaştı, mide bulandıran görüntü13:16 - Klorlama cihazı çalışmadı, köydeki 30 kişi zehirlendi13:09 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:06 - TBMM mesaisine yoğun bir gündemle başlıyor12:58 - 'Thodex' soruşturmasında kilidi çözecek 3 kişi12:57 - 'Sanayi sektörünün performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor'
12:53 - Kayınbiraderini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti12:51 - Fenerbahçe'de Ali Koç- Acun Ilıcalı gerilimi iddiası12:51 - Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor12:44 - Sigortacılık kanunu teklifi Komisyonda görüşülüyor12:42 - 'Vatandaşlarımızın sağlığını hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmedik'
12:39 - Milletvekilinden çakma üniversite diploması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam