Süresiz sözleşmelilerin gözü 6. dönem toplu sözleşmelerinde

Süresiz sözleşmeliler olarak görev yapan sözleşmeli personelin gözü 6. dönem toplu sözleşmelerinde...

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 02 Ağustos 2021 11:30
Süresiz sözleşmelilerin gözü 6. dönem toplu sözleşmelerinde

Süresiz sözleşmeli personelin uzun süredir çözüm bekleyen konular arasında. Kamuda hali hazırda sadece 3 kurumda belirli bir süre çalışan sözleşmeli personele kadroya geçme hakkı tanınmaktadır.

KADRO HAKKI VERİLEN KURUMLAR VE MEVZUAT HÜKÜMLERİ

Bu kurumlar şu şekildedir: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı

2019 yılında yapılan düzenlemeyle, bu 3 kurumda çalışan personelin kadroya geçmek için sözleşmeli statüde geçirmesi gereken süre 4 yıldan 3 yıla düşürülmüştür.

İlgili Kanun ve KHK'lardaki ilgili düzenlemeler şu şekildedir:

- 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Sağlık Bakanlığı)
(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilir.

652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Milli Eğitim Bakanlığı)
Ek Madde 4- (3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (Diyanet İşleri Başkanlığı)
Madde 10/A- Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli personel üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilenlerin eşi bu personele tabidir. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde din hizmetleri sınıfına ait kadrolarına atanır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ: ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan 2021 yılı Ocak ayında yaptığı açıklamada, süresiz sözleşmeli personelin yaşadığı sorunların çözümü için Maliye Bakanlığı nezdinde bir çalışma yürütüldüğünü belirtmişti.

SÜRESİZ SÖZLEŞMELİLERİN GÖZÜ TOPLU SÖZLEŞMEDE

Bakanlıklar, Üniversiteler ve belediyeler dahil olmak üzere diğer kamu kurumlarında çalışmakta olan sözleşmeli personelin, belirli bir süre sonra kadroya geçme hakkına yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır.

Memur Sen'in 2021 yılı toplu sözleşme teklifinde süresiz sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine yönelik ayrıca bir başlık bulunmaktadır. Bu başlık şu şekildedir:

"6- Mevcut Sözleşmeli Personel Kadroya Geçirilmeli, Kamuda Sözleşmeli İstihdama Son Verilmeli, Kamu kurum ve kuruluşlarında (yerel yönetimler dahil) sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlar, 31.01.2022 tarihine kadar memur kadrolarına geçirilmeli, kamuda sözleşmeli personel istihdam etme yanlışlığına son verilmeli. "

KAPAT [X]

Hali hazırdaki uygulamada hem Sağlık Bakanlığında hem de Diyanet İşleri Başkanlığında hem süreli hem de süresiz sözleşmeli bulunmaktadır. Bu 2 kurumda çalışan personel yüzlerce dava açmış olup, idare mahkemelerinin en büyük iş yüklerinden birisini de bu davalar oluşturmaktadır. Sözleşmeli personel istihdamında acil çözüm bekleyen sorunlar başlıklı memurlar.net arşivindeki yazı için tıklayınız.

Süresiz sözleşmeli olarak çalışanlar, 6. dönem toplu sözleşmeden, sözleşmeli personel arasında yer alan ayrımcılığına bitmesini beklemektedir.

Bu Habere Tepkiniz