Lise mezunu teknisyenin, iki yıllık üniversiteyi bitirmesi halinde maaşı artar mı?

Teknisyen kadrosunda bulunan ve üst öğrenimden mezun olarak tekniker unvanını ihraz eden personel tekniker kadrosuna atanmasa bile diplomasını kurumuna ibrazını takip ettiğinde üst öğrenime ait zam ve tazminat oranlarından yararlanır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Ağustos 2021 14:11, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2021 10:31
Lise mezunu teknisyenin, iki yıllık üniversiteyi bitirmesi halinde maaşı artar mı?

Milli Eğitim Bakanlığında Teknisyen olarak çalışmaktayım. Liseden elektronik bölümünden mezunum. Şu anda bilgisayar programcılığı okuyorum. Mezun olunca maaşım artar mı? Özel hizmet tazminatı değişir mi? Yani tekniker maaşı mı alırım?

Kamu personelinin mali haklarının belirlenmesinde kural olarak personelin işgal ettiği kadro veya pozisyon unvanı esas alınmaktadır. Zam ve tazminatlar, ek gösterge, ek ödeme, makam tazminatı kadro unvanına göre belirlenmiştir. Bunun istisnalarından birini teknik hizmetler sınıfı ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin zam ve tazminatları oluşturmaktadır.

10 Nisan 2021 tarihli ve 31450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3809 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2021 yılında da uygulanmasına karar verilmiştir.

17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4/e maddesinde, "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez." denilmektedir.

Söz konusu kararnamenin uygulama esaslarını göstermek üzere yürürlüğe konulan 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin uygulamaya ilişkin ortak açıklamalar başlıklı E bölümünün 3. maddesinde ise; "Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ye sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ye tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, teknisyen kadrosunda bulunan ve üst öğrenimden mezun olarak tekniker unvanını ihraz eden personel tekniker kadrosuna atanmasa bile diplomasını kurumuna ibrazını takip eden aybaşından itibaren 2006/10344 sayılı Karara ekli I sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler bölümünün 5. sırasındaki zam puanlarından, yine aynı Karara ekli II sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler bölümünün 2. sırasındaki tazminat oranlarından yararlanacaktır.

Ancak ek ödeme bakımından bu uygulama geçerli olmayıp ilgili, 375 sayılı KHK'ye ekli I sayılı cetvelde teknisyen unvanı için belirlenen ek ödeme oranından yararlanacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber