Özür tayini yapacak sözleşmeli öğretmenlerin sağlık raporundaki ayrıntı

Sözleşmeli öğretmenlerin özür tayini için alacakları sağlık raporu ile memurların özür tayini için alacakları sağlık raporundaki ayrıntılar birbirinden farklıdır. MEB'in yayımlamış olduğu duyurudaki ifadelere göre, sözleşmeli öğretmenlerin alacağı sağlık raporunda "Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez." ibaresine gerek bulunmamaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Ağustos 2021 06:30, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2021 08:17
Özür tayini yapacak sözleşmeli öğretmenlerin sağlık raporundaki ayrıntı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı iller arası yer değiştirme duyurusundaki bilgilendirmelere göre;

Sözleşmeli öğretmenlerin; sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği başvurularında; sözleşmeli öğretmenlerin kendisi, eşi, çocukları ile anne veya babasının sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirme işlemlerinde bu sayılanlardan herhangi birisinin tedavi gerektiren bir rahatsızlığı olduğunu son 2 (iki) yıl içerisinde alacakları sağlık kurulu raporuyla ve bu hastalığın tedavisinin görev yaptıkları ildeki devlet ve üniversite hastanelerinde mümkün olmadığını yine görev yaptıkları ilin il sağlık müdürlüğünden alacakları yazı (güncel tarihli) ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

Ancak sağlık kurulu raporunda hastalığın tedavisinin devlet ve üniversite hastanelerinde mümkün olmadığına dair açıklamanın bulunması halinde başvuru sahiplerinden bu belge ayrıca istenmeyecektir. Sağlık kurulu raporundaki 2 (iki) yıllık sürenin hesabında başvuru tarihi esas alınacaktır. Hastalığın tedavisinin devlet ve üniversite hastanelerinde mümkün olmadığına dair il sağlık müdürlüğünden alınan belgedeki hastalığa ilişkin ifadeler, sağlık kurulu raporunda belirtilen hastalıkla ilgili olmalıdır.

Fakat sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlerde aranılan "sağlık kurulu raporlarında "Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez." ibaresi" olan sağlık raporu almaya çalışmaktadırlar. Bu şekilde bir rapor sözleşmeli öğretmenlerden istenilmemektedir.

Sözleşmeli öğretmenlerden, yukarıda belirttildiği üzere bir tek sağlık raporu bulunmaktadır. Bu raporda sağlık raporu alınacak kişinin sağlık kurulu raporlarında hastanın tedavi gerektiren bir hastalığının olması gerektiği ve hastalığın tedavisinin görev yaptıkları ildeki devlet ve üniversite hastanelerinde mümkün olmadığını yine görev yaptıkları ilin il sağlık müdürlüğünden alacakları güncel tarihli yazı ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Sağlık raporunda hastalığın tedavisinin devlet ve üniversite hastanelerinde mümkün olmadığına dair açıklamanın bulunması halinde başvuru sahiplerinden bu belge ayrıca istenmemektedir.

Bu raporları kabul edecek olan il milli eğimlerdeki personelde yine Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Eğitim Kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi Kapsamında Görev Yapan Sözleşmeli Öğretmenlerin Sağlık Mazeretine Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusundaki bilgilendirmeleri okumadan kadrolu öğretmenlerin sağlık özrü duyusundaki bilgilendirmelere göre hareket etmektedirler.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber