Özel eğitim alan öğretmenleri de haftada 2 saatlik ek dersi alacak mı?

6. Toplu Sözleşmede okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine verilen haftada 2 saatlik sınıf öğretmenliği ücretinden özel eğitim alan öğretmenleri faydalanabilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 07 Eylül 2021 11:00
Özel eğitim alan öğretmenleri de haftada 2 saatlik ek dersi alacak mı?

Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine verilen haftada 2 saatlik sınıf öğretmenliği ücretine ilişkin olarak 6. dönem toplu sözleşmede şu hüküm yer almaktadır:

"İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme

Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri karşılığı ek ders ücretleri
MADDE 27- (1) Okul Öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlerden örgün eğitim kuramlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen, olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders gören sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman Öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir."

Bu maddeye istinaden, okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlere de "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri"ne karşılık haftada 2 saat, kamuoyunun "sınıf öğretmenliği" olarak adlandırdığı ek ders ücreti 1 ocak 2022 tarihinden itibaren ödenecektir.

Peki, bu ücretlerden özel eğitim alan öğretmenleri faydalanabilecek midir?

"Özel eğitim sınıfında ders okutan Sınıf Öğretmeni haftada kaç saat ek ders ücretinden yararlanır?" araştırma dosyamızda Bakanlık görüş yazılarına da yer vererek özel eğitim alan öğretmenlerinin haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saatlerini açıklamaya çalışmıştık.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09.02.2016 tarihli ve 1483005 sayılı yazısına göre; özel eğitim alan öğretmenlerinin haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saatleri bakımından sınıf öğretmenleri kapsamında değerlendirildiğine dair açıklamada bulunmuştur.

İşte o görüş yazısı;

Bu görüş yazısına göre de yukarıda yer verdiğimiz 6. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerine istinaden, özel eğitim alan öğretmenlerine de haftada 2 saat olmak üzere "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri"ne karşılık haftada 2 saat kamuoyunun "sınıf öğretmenliği" olarak adlandırdığı ek ders ücretinin 1 ocak 2022 tarihinden itibaren ödenmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR


Bu Habere Tepkiniz