Üniversiteden sınavsız yönetici kadrolarına atamalarda örnek uygulama!

Süleyman Demirel Üniversitesi sınavsız yönetici kadrolarını kurum personeline yazılı ve sözlü sınava açarak örnek bir uygulama başlattı!<

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Eylül 2021 14:05
Üniversiteden sınavsız yönetici kadrolarına atamalarda örnek uygulama!

/p>

Bilindiği üzere, "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 20 nci maddesinin 1/d fıkrasında yer alan "Şube müdüründen daha üst görevlere, en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak kaydıyla, genel hükümlere göre sınavsız atama yapılır." hükmüne göre yükseköğretim kurumlarındaki fakülte/yüksekokul/enstitü kadrolarına 657 sayılı Kanunun 68/b hükümlerini taşımak kaydıyla Rektör tarafından doğrudan atama yapılmaktadır.

Anılan kadrolara atanmak için ilgili mevzuatta lisans mezunu olmak ve hizmet süresini taşımak dışında herhangi bir kuralın öngörülmemesi nedeniyle kurum içi veya kurum dışından kariyer/liyakat ilkeleri göz ardı edilerek bu kadrolara atamalar yapıldığı ve Şube Müdürlüğüne sınavsız geçiş için basamak olarak kullanıldığı bilinen bir durumdur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, bahsi geçen sorunlara tedbir alması gerektiğine dair haberlerimizi dikkate almazken; bir yükseköğretim kurumumuzun kurumsal düzeyde başlattığı iyi uygulama örneğini görünce hem mutlu olduk hem de sizlerle paylaşarak yaygınlaşmasına destek olmak istedik.

üleyman Demirel Üniversitesi tarafından 6 Eylül 2021 tarihinde paylaşılan duyuruda; Sosyal Bilimler Enstitüsü birinci derece Enstitü Sekreteri kadrosuna Üniversite personeli arasından atama yapılacağına dair ilana çıkılmıştır. Söz konusu ilana halihazırda Üniversitede Şef ve Şube Müdürü kadrosunda görev yapan personelin başvurabileceği, müracaat eden adaylara yönelik olarak yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir eleme yönteminin uygulanacağı belirtilmiştir.

Yazılı sınavda konu başlıkları olarak personel işleri, öğrenci işleri, mali mevzuat, kalite süreçleri ve yönetim ve organizasyon bilgisi yer almış, bu sınavdan 70 ve üzeri not alan adaylardan en yüksek 10 puanı alan kişiler sözlü sınav aşamasına geçebilecektir.

Birçok üniversitede Rektörler tarafından iç ve dış dengelerle ilişkileri yönetmek bakımından bir güç olarak kullanılan sınavsız yönetici kadrolarının Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünce yazılı ve sözlü sınava açılmak suretiyle kurum personelinin değerlendirilmesi ve rekabet imkanı sunulması kariyer ve liyakat ilkelerinin kurumlarda yaygınlaşması ve personel motivasyonu açısından iyi uygulama örneğidir.

Bu kapsamda, ilgili mevzuatınca sınavsız atanabilen fakülte/yüksekokul/enstitü kadrolarını yazılı ve sözlü sınava açarak örnek bir uygulama başlatan Süleyman Demirel Üniversitesi yönetimini tebrik eder, diğer yükseköğretim kurumlarında da yaygınlaşmasını canı gönülden dileriz.


Bu Habere Tepkiniz