Norm kadro yönetmeliğindeki değişiklik atölye ve laboratuvar öğretmenleri normunda değişikliğe neden olacak

Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alan/dal derslerindeki öğrenci grup sayılarına bağlı olarak öğretmenlerin norm kadroya esas ders yükünde bir nebze artış sağlayacak, atölye ve laboratuvar öğretmenleri normunda olumlu yönde değişikliğe neden olacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 02 Ekim 2021 12:00
Norm kadro yönetmeliğindeki değişiklik atölye ve laboratuvar öğretmenleri normunda değişikliğe neden olacak

Bugün Resmi Gazetede yapılan değişiklikle Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.

Bu değişiklikte ne önemli husus; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 22. maddesinde yapılan değişikliktir.

İşte o değişiklik;

"MADDE 1- 16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kuramları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "9 uncu ve 10 uncu sınıflarda," ibaresi "9 uncu sınıfta," şeklinde değiştirilmiş, aynı bendin (2) numaralı alt bendine "11 inci" ibaresinden önce gelmek üzere "10 uncu," ibaresi eklenmiştir."

Madde fıkrasının eski hali;

"ç) Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alan/dal derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ancak, her şubede 4'ten fazla grup oluşturulamaz ve gruplar;

1) 9 uncu ve 10 uncu sınıflarda, 10-21 öğrenciye kadar 1, 21-31 öğrenciye kadar 2, 31'den fazla öğrenci için 3, olacak şekilde oluşturulur."

Madde fıkrasının yeni hali;

"ç) Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alan/dal derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ancak, her şubede 4'ten fazla grup oluşturulamaz ve gruplar;

1) 9 uncu sınıfta, 10-21 öğrenciye kadar 1, 21-31 öğrenciye kadar 2, 31'den 2) fazla öğrenci için 3, olacak şekilde oluşturulur."

Madde fıkrasının eski hali;

"2) 11 inci ve 12 nci sınıflarda, 8-17 öğrenciye kadar 1, 17-25 öğrenciye kadar 2, 25-33 öğrenciye kadar 3, 33 ve daha fazla öğrenci için 4, olacak şekilde oluşturulur"

Madde fıkrasının yeni hali;

"2)10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarda, 8-17 öğrenciye kadar 1, 17-25 öğrenciye kadar 2, 25-33 öğrenciye kadar 3, 33 ve daha fazla öğrenci için 4, olacak şekilde oluşturulur."

MESLEKİ VE TEKNİK ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARINDAKİ NORM KADRO SAYILARI DEĞİŞECEKTİR

Bu değişiklikten sadece 10. sınıflar etkilenerek;

Bu değişiklik Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alan/dal derslerindeki öğrenci grup sayılarına bağlı olarak belirlenen öğretmen norm sayılarını etkilemektedir.

Bu değişiklikten sadece 10. sınıflar etkilenerek;

KAPAT [X]

-10. sınıflar 9. sınıfların grup hesaplarının belirlenmesi kriterlerinden çıkartılarak diğer sınıflardaki kriterlere belirlenmesi

-8. öğrenciyle de grup kurulması,

-33 öğrenciden fazla öğrenci olması halinde dört grup kurulabilmesi sağlanmıştır.

Dolayısıyla grup sayılarına bağlı olarak öğretmenlerin norm kadroya esas ders yükünde bir nebze artış sağlayacak, atölye ve laboratuvar öğretmenleri normunda olumlu yönde değişikliğe neden olacaktır.

BU DEĞİŞİKLİĞE BAGLI OLARAK NORM KADROLARIN TEKRAR GÜNCELLENMESİ GEREKMEKTEDİR

Fakat Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yayımlanan Norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemler için gerekli hazırlıkların yapılmasını içeren 13.09.2021 tarih ve 31729614 sayılı "Norm Kadro Güncelleme İşlemleri" konulu yazıyı İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bildiren Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılına esas olmak üzere, eğitim kurumları tarafından, tüm alanlardaki (branş); ders yükü, norm kadro öğretmen sayısı ve norm fazlası öğretmen sayısının öğretmenlere tebliğ edilerek, 22 Eylül 2019 - 5 Ekim 2020 tarihleri arasında eğitim kurumlarının norm kadrolarının güncellenmesini istemiş okullar veri girişlerini yapmış ilçe ve iller bunları onaylamıştır.

Şu an norm kadro güncellemeleri şu an bakanlık inceleme ve onaylama aşamasındadır. Yukarıda yapılan değişikliğin bu güncellemelerde dikkate alınması için tekrar okullara yetki verilmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz