Psikolojik rahatsızlığı bulunan kişi memurluğa atanabilir mi?

Bipolar bozukluk sağlık personeli olmaya engel olur mu?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 25 Ekim 2021 10:00
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kişi memurluğa atanabilir mi?

Merhabalar, bana daha önce bipolar teşhisi konuldu. Bu durum paramedik, hemşire veya herhangi bir sağlık çalışanı olmama engel olur mu?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesine göre Devlet memuru olarak atanacakların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması zorunludur. Bu koşulu taşımayan adaylar memur olarak atanamayacak, memuriyette iken bu koşulu kaybedenlerin ise görevlerine son verilebilecektir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 12. maddesinde de 657 sayılı Kanunun yukarıda bahsi geçen 48. maddesine atıf yapılmış olup, bu kapsamda sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının da bulunmaması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığının ağırlıklı olarak alım yaptığı 3+1 olarak bilinen sözleşmeli sağlık personeli 663 sayılı KHK'nin 45/A maddesi ile birlikte Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümlere de tabi bulunmaktadır. Bu bağlamda 3+1 sözleşmeli personelin de görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmaması gereklidir.

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel alımları ve atama sürecine ilişkin duyurular incelendiğinde atanmaya hak kazanan adaylardan sağlık raporu istenmediği, görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair yazılı ve imzalı beyan alındığı görülmektedir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesinde; işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan veya işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybeden personelin sözleşmesinin idare tarafından tek taraflı feshedileceği hükme bağlanmıştır.

Sonuç olarak Sağlık Bakanlığı atanmaya hak kazanan adayların sağlık durumlarına ilişkin yazılı beyanını esas alarak işlem yapmakta olup, bipolar bozukluk veya diğer psikayatrik rahatsızlıkları olan ve yazılı beyanları doğrultusunda ataması yapılan adayların bu rahatsızlıklarının görevlerini devamlı yapmaya engel olmadığı durumlarda bir sorun yaşamayacaklarını, aksi durumda sözleşmelerinin feshedilme riskinin bulunduğunu değerlendirmekteyiz.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz