Memura, 657'de yer almayan 'yazılı ikaz' cezası verildi, mahkeme iptal etti.

Antalya'da yaşanan olayda bir memura yazılı ikaz verilmiş, memurun açtığı davada idare mahkemesi işlemin iptaline karar vermiş, bölge idare mahkemesi de kararı onamıştır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 27 Ekim 2021 00:05
Memura, 657'de yer almayan 'yazılı ikaz' cezası verildi, mahkeme iptal etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışan bir memur izin almadan mesaiye gelmediğinden bahisle görevinde daha dikkatli ve özenli davranması hususunda cezai bir işlem yapılmamak üzere "yazılı olarak uyarılmış"tır.

Memur, yazılı ikaz'a ilişkin olarak, bakmakla yükümlü olduğu 3,5 yaşındaki oğlunun covid-19 temaslı olması nedeniyle durumu daire başkanına whatsap uygulamasından bildirerek izin aldığı, işlemin yetki usulü yönünden hukuka aykırı olduğu, kötü niyetli ve keyfi davranıldığı, mevzuata ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istemiştir.

İdare Mahkemesi heyeti, davacının hakkında tesis edilen işlemle "görevinde daha dikkatli ve özenli davranması" konusunda yazılı olarak uyarıldığının; devlet memurlarına verilecek disiplin cezalarının 657 sayılı Kanunda düzenlenmiş olması ve anılan Kanunda yazılı olarak uyarılma şeklinde bir disiplin cezası veya bir müeyyideden bahsedilmemesi karşısında ve davacının sicil dosyasına girecek olan söz konusu işlemin gelecekte hakkında tesis edilecek yükselme ve terfi işlemlerinde kriter olarak dikkate alınabileceği de gözönüne alarak "yazılı olarak uyarılması" şeklinde tesis edilen işlemi iptal etmiştir.

Mahkeme kararında, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/A maddesinde personele verilecek cezaların belirtildiği, uyarma cezasının "görevde ve davranışta daha dikkatli olunması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir." şeklinde tanımlanarak en alt ceza olarak öngörüldüğü, en alt cezanın uygulanamayacağı hallerde "yazılı uyarı'ya" dair bir düzenlemeye yer verilmediği görülmektedir." denilmiştir.

Bölge İdare mahkemesi bu kararı onamış olup, mahkeme kararına aşağıda yer verilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz