Masrafların kurum tarafından karşılanması durumunda geçici görev harcırahı ödenebilir mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü görüş yazısında; konaklama, yemek ve yol masraflarının Kurum tarafından karşılanması halinde ayrıca geçici görev harcırahı ödenemeyeceği değerlendirilmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Eylül 2023 10:00, Son Güncelleme : 17 Eylül 2023 09:05
Masrafların kurum tarafından karşılanması durumunda geçici görev harcırahı ödenebilir mi?


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 15.06.2023 tarihli ve E-53773008-622.02-6681991 sayılı görüş yazısında;

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 3'üncü maddesinde "harcırah" ve "memuriyet mahalli" kavramlarına, 4'üncü maddesinde "harcırah verilecek kimseler" başlığına, 14'üncü maddesinde "muvakkat vazife harcırahı (yol masrafı ve yevmiye)" başlığına, 33'üncü maddesinde "yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı" başlığına, 39'uncu maddesinde "memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği" başlığına yer verdikten sonra,

Sayıştay Temyiz Kurulunun (T: 08.06.2010 - S: 31577) "6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev gündeliği verilmesi amacının memur veya hizmetlinin geçici görev mahallinde yaptığı konaklama ve yemek masraflarının karşılanması olduğundan bahisle, seminer faaliyeti kapsamında iaşe ve ibate giderleri kurumları tarafından karşılanan personele ayrıca gündelik ödenmeyeceğine" hükmedilmediğine dair kararı,

Danıştay 2. Dairesinin (E: 2015/472 - K: 2015/11201) "masrafların bir tüzel kişilik tarafından karşılanması halinde geçici görev harcırahının ödenmeyeceğine" dair kararı,

paylaşılmış ve en nihayetinde konaklama, yemek ve yol masraflarının kurum tarafından karşılanması halinde ayrıca geçici görev harcırahı ödenemeyeceğini değerlendirmiştir.

Görüş yazısı ve görüş yazısında yer verilen yargı kararlarından sonuç olarak; konaklama, yemek ve yol masraflarının kurum tarafından karşılanması durumunda 6245 sayılı Kanun kapsamında olanlara ayrıca geçici görev harcırahının verilemeyeceği ortaya çıkmaktadır.

Görüş yazısına aşağıda yer verilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz