Sınıf öğretmenliği alanında lisans üstü eğitim yapanlar özel okullarda görevlendirilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 14.03.2024 tarih ve 98789999 sayılı yazısı ile özel öğretim kurumlarında sınıf öğretmenliği mezunu olmadığı halde sınıf öğretmenliği alanında tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora yapanları özel okullarda görevlendirilip görevlendirilemeyeceğine dair açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Mart 2024 00:10, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 11:55
Sınıf öğretmenliği alanında lisans üstü eğitim yapanlar özel okullarda görevlendirilir mi?

Söz konusu yazıda aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

"Bakanlığımıza bağlı özel öğretim kurumlarının işleyişine ilişkin bazı hususlarda yaşanan sorunların çözümü amacıyla;

1- Özel okullarda sınıf öğretmeni görevlendirmesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle eğitim ve öğretimin aksamaması için, 2027-2028 eğitim öğretim yılı başlangıcına kadar sınıf öğretmenliği alanında öğretmen ihtiyacının Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 sayılı Karar eki çizelgesinde kaynak gösterilen yükseköğretim programı mezunlarınca karşılanamaması durumunda, bu alana öğretmenlik alanlarından mezun olup sınıf öğretmenliği alanında tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora mezunlarının görevlendirilmesi,

2- 16.2.2024 tarihli ve 32462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen (z) bendi ile "Türk programı uygulayanlar hariç olmak üzere milletlerarası özel öğretim kurumlarının uyguladıkları öğretim programları ve bu programların uygulanmasında kullanılan ders kitapları, yardımcı ders kitapları, haritalar ve diğer öğretim materyallerine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı onayı." kurum açılışı şartları arasına eklenmiştir. Ancak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından Yönetmelik hükmünde yer alan onay sürecine ilişkin alt yapının oluşturulması için belirli bir süreye ihtiyaç bulunduğundan milletlerarası okul açılış başvurularında ilgili mevzuatında belirtilen diğer şartların sağlanması ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının (z) bendinde belirtilen onayın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının sonuna kadar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından alınması şartıyla 12.03.2024 tarihi itibariyle altı ay süresince şartlı olarak kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi,

3- Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları ile özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ilgili mevzuatları gereği belirlenen ders saati ücretlerini Ocak ayı sonuna kadar Özel Öğretim Kurumları Modülüne girmek zorundadırlar. Ancak, özellikle deprem bölgesinde bulunan kurumlardan gelen taleplerde internet ağı ve elektrik alt yapısında yaşanan sıkıntılar nedeniyle ders saati ücret girişlerinin tamamlanamadığı belirtildiğinden bu sürenin 2024 Mart ayı sonuna kadar uzatılması ve sadece ücret ilanı girişini yapamayan kurumlara ücret ilanı girişlerinin tamamlatılması gerekmektedir."

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber