MEB, Doğru Söylemiyor

Milli Eğitim Bakanlığı, son zamanlarda sadece yazılı medya yazınca açıklama yapma gereği duyuyor. Ancak, yazılı medya mensupları konulara vakıf olmadığı için, skandal uygulamalar ortaya çıkarılamıyor. Bunun son örneğini bir sözleşmeli görevlendirmesinde yaşadık. Bakanlık gündeme getiririlen iddialarına zayıf noktalarına vurgu yaparak cevap verdiğini sanmaktadır. Oysaki hem bu olayda hem de daha önce Bakanlık makamı onayı alınarak yapılan yönetici atama ve istifa sonrası dönüşlerde iltimas vardır. Bakanlık eğer "Aksi bir tutumun olduğunu iddia edenler de dahil olmak üzere tüm kamuoyuna ve tüm denetim organlarına atama işlemlerimizin tüm detaylarını açmaya hazırız." açıklamasına binaen Ahmet Kandemir'in detaylı bir araştırmasını yayımlıyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Aralık 2008 00:12, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

ZİYARETÇİLERE NOT

Aşağıda uzun bir açıklama bulunmaktadır. Bu açıklama MEB'e yöneliktir. Okumaktan sıkılacaklar için özetlemek istiyoruz. Habere bahse konu kişi Bakanlığın iddiasının aksine 4/C'den 4/B'ye geçirilen birisi değildir. Bizim tahminlerimize göre bu kişi, genel çerçeve yönetmelikle KPSS'nin mecburi hale getirilmesi öncesinde (3 gün önce) Bakanlık Makamının onayı ile göreve başlatılmıştır. Kişinin KPSS puanına dahi bakılmamıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIKLAMASINI KALEME ALAN PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİ İÇİNDİR

SİGORTA DÖKÜMÜNÜN İNCELENMESİ

Habere konu olan Kişinin http://app.sgk.gov.tr/SigortaliHizmet/jsp/tcknoGir.jsp adresindeki Sigorta dökümü incelendiğinde;

30 Eylül 2005 de ?1001639? nolu işyerinde göreve başladığı anlaşılmaktadır. Bakanlığın basın açıklamasındaki ?Haberde ismi geçen Beytullah Yağız'ın görevlendirilmesi de bu kapsamda Aralık 2007 tarihinde değil söz konusu esasların yayınlandığı 28 Haziran 2007 tarihinden önce 25.06.2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir.? Cümlesinden kişinin Haziran 2007 tarihinde 4/B kapsamında görevlendirildiği anlaşılmaktadır. Bu işlem sigorta dökümünde de 2007/7 ayında sigorta priminin 30 gün üzerinden yatırılmasıyla da görülmektedir.

Konu ile ilgili Hürriyet gazetesinin haberi ?Bakan Çelik'e, 90 puanlık öğretmen atama sorusu? başlığıyla sitemizde yayınlanmıştı. Habere göre; Van'ın Saray İlçesi Ahmet Nacar Lisesinde görev yaptığı anlaşılan kişinin bu okulda görev yapmaya başladığı tarihin 2006 yılının Ekim ayı olduğu anlaşılmaktadır. Bu lisenin de ?1005125? nolu işyeri olduğu sonucuna varılmaktadır.

Kişi; 30 Eylül 2005 de göreve başlamıştır. (hangi iş yerinde çalıştığı bilinmemektedir.)

Bu işyerinde son prim Ekim 2005 de yatırılmıştır. Yani bir ay görev yapılmıştır.

1 yıl ara verdikten sonra, Ekim 2006 da Van'ın Saray İlçesi Ahmet Nacar Lisesinde göreve başlamıştır. (işyeri numarasından anlaşılmaktadır)

Bu görevinde iken 25.06.2007 tarihinde 4/B kapsamında görevlendirilmiştir.

Eylül 2008 tarihinden sonra sigorta primi yatırılmamıştır. Buradan kişinin askere gittiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Sigorta dökümü için tıklayınız.

Sigorta dökümünden bu kişinin Eylül 2005 ila Haziran 2007 tarihleri arasında bir tarihte 4/C kapsamında veya ücretli öğretmen olarak çalıştığı anlaşılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasındaki ?Esasların yayınlandığı 28 Haziran 2007 tarihinden önce, görevlendirilecek sözleşmeli öğretmenler ile ilgili esaslar bakan onayı ile belirlenmekteydi. Bahsi geçen esasların yayınlandığı 28 Haziran 2007 tarihinden önceki 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4-C maddesi kapsamındaki öğreticilerin 4-B'ye geçirilmesi, yargı kararı doğrultusunda görevlendirilmesi gerekenler, bir takım sebeplerle zamanında müracaat edemeyenler ve müracaat ettiği halde belgesi eksik olanların yaptıkları başvurular değerlendirilmiş, bakanlığımızın öğretmen ihtiyacı da gözetilerek bakan onayıyla görevlendirilmeleri gerçekleştirilmiştir. Haberde ismi geçen Beytullah Yağız'ın görevlendirilmesi de bu kapsamda Aralık 2007 tarihinde değil söz konusu esasların yayınlandığı 28 Haziran 2007 tarihinden önce 25.06.2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir.? cümlesinden bu kişinin bakanlık tarafından 4/C kapsamında görevlendirildiği anlaşılmaktadır.

Kamuoyunda 4/C olarak bilinen; ?Kısmî Zamanlı Geçici Öğreticilik? uygulamasının iptal edilmesi amacıyla 2005/78 nolu Personel Genel Müdürlüğünün genelgesine Türk Eğitim-Sen tarafından Açılan davada; Danıştay 12. Dairesi yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Bu karar gereğince Bakanlık; ?yargı kararı doğrultusunda görevlendirilmesi gerekenler, bir takım sebeplerle zamanında müracaat edemeyenler ve müracaat ettiği halde belgesi eksik olanların yaptıkları başvurular değerlendirilmiş,? şeklinde yaptığı açıklama kişinin 4/C atamasının yargı kararı gereğince iptal edildiği, 4/B kapsamında görevlendirilmesi için zamanında müracaat etmediği veya eksik belgesi bulunduğu için 25.06.2007 tarihinde görevlendirildiğini söylemektedir.

Kişinin 4/B ye geçmek için zamanında başvurmadığı Bakanlığın ?Yargı Kararıyla Sözleşmesi Fesh Edilen Öğreticilerden Sözleşmeli Öğretmen Olarak Görevlendirilenler.? http://atama.meb.gov.tr/4c_atama/4c.asp adresindeki görevlendirme sonuç ekranından kayıt bulunamadığı uyarısı çıkmasıyla anlaşılmaktadır.

Yargı kararı gereği görevlendirme sonuç ekranı için tıklayınız.

Sigorta dökümünden bu kişinin Eylül 2005 ila Haziran 2007 tarihleri arasında bir tarihte 4/C kapsamında veya ücretli öğretmen olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Bakanlık basın açıklamasında 4/C Kapsamında görevlendirildiğini iddia etmektedir.

Buna rağmen; 09.09.2005 tarihleri ile 15.02.2007 tarihleri arasında Van ilimize hiç 4/C ile Matematik öğretmeni görevlendirilmemiştir.

SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Sitesindeki http://personel.meb.gov.tr/sayfa_goster.asp?ID=207 sayısal verilerin incelenmesiyle;

2005 Kısmî Zamanlı Geçici Öğretici Görevlendirme (09.09.2005) kapsamında; Matematik alanında minimum puan 81,962 olarak oluşmuştur. 250 öğretmen görevlendirilmiştir. Bu görevlendirmelerde Van ilimize hiç Matematik öğretmeni görevlendirilmediği görülmektedir.

2006 1. İlk Atama Dağılımı ve Oluşan Minimum Puanlar (08.02.2006) kapsamında; Matematik alanında minimum puan 89,626 olarak oluşmuştur. 20 öğretmen görevlendirilmiştir. Bu görevlendirmelerde Van ilimize hiç Matematik öğretmeni görevlendirilmediği görülmektedir.

2006 Yılı 2.Atama Dönemi Atama Dağılımı ve Oluşan Minimum Puanlar (29.08.2006) kapsamında; Matematik alanında minimum puan 92,768 olarak oluşmuştur. 20 öğretmen görevlendirilmiştir. Bu görevlendirmelerde Van ilimize hiç Matematik öğretmeni görevlendirilmediği görülmektedir.

2007 Yılı 1.Atama Dönemi Atama Dağılımı ve Oluşan Minimum Puanlar (09.02.2007) kapsamında; Matematik alanında öğretmen ihtiyacı belirtilmediği görülmektedir.

Matematik alanında öğretmen ihtiyacı belirtilmediği için Van ilimize hiç Matematik öğretmeni de görevlendirilmemiştir.

2007 Yılı 1.Atama Dönemi Sözleşmeli Öğretmen (657/4-B) Görevlendirme Dağılımı ve Oluşan Minimum Puanlar (15.02.2007) kapsamında; Matematik alanında öğretmen ihtiyacı belirtilmediği için Van ilimize hiç Matematik öğretmeni de görevlendirilmemiştir.

Sayısal verilerle ilgili dokümanlar için tıklayınız.

Yukarıdaki sayısal veriler incelendiğinde Matematik alanında minimum puan 81,962, 89,626 ve 92,768 olarak oluşmuştur. Ayrıca hiçbir zaman Van ilimize Matematik öğretmeni de görevlendirilmemiştir.

Ayrıca ?2006 kısmî zamanlı geçici öğretici görevlendirmesi il ve alan bazında kontenjan listesinde? Van ili için Matematik öğretmeni ihtiyacı belirtilmemiştir.

Aralık?2007 Dönemi Millî Eğitim Bakanlığınca Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi Yapılacak İllere Alanlar Bazında Ayrılan Kontenjan Çizelgesinde ise Van ilimiz için Matematik öğretmeni ihtiyacı 3 kişi olarak belirlenmiştir. Van ilimiz için matematik ihtiyacı ilk defa burada karşımıza çıkmaktadır. Habere konu olan kişi zaten bu tarihten önce görevlendirilmiştir. Bu tarihten önce Matematik ihtiyacı bizim elimizdeki ve Bakanlık sitesinden ulaştığımız belgelerde bulunmamaktadır.

İllere Alanlar Bazında Ayrılan Kontenjan Çizelgeleri için tıklayınız.

Bakanlık ?Aksi bir tutumun olduğunu iddia edenler de dâhil olmak üzere tüm kamuoyuna ve tüm denetim organlarına atama işlemlerimizin tüm detaylarını açmaya hazırız.? şeklindeki basın açıklamasında olduğu gibi; Bu kişinin hangi dönemde 4/C li olarak görevlendirildiğini, bu işlemin tarihini, görevlendirme yazısını, kişinin puanını ve kişinin görevlendirildiği tarihteki taban puanı açıklamalıdır.

MATEMATİK ALANINDA ÖĞRETMEN İHTİYAÇ SAYILARI VE PUANLARININ İNCELENMESİ

2005?1 Döneminde Matematik öğretmeni alınmamıştır.
2005?2 Döneminde 105 Matematik öğretmeni ihtiyacı için KPSS10 taban puanı 85 olarak belirlenmiştir.
2005?78 nolu Genelge kapsamında 250 Matematik öğretmeni ihtiyacı için KPSS10 taban puanı 80 olarak belirlenmiştir.
2006?1 Döneminde 22 Matematik öğretmeni ihtiyacı için KPSS10 taban puanı 90 olarak belirlenmiştir.
2006?2 Döneminde 20 Matematik öğretmeni ihtiyacı için KPSS10 taban puanı 90 olarak belirlenmiştir.
2006?2 sözleşmeli Görevlendirme döneminde 10 Matematik öğretmeni ihtiyacı için KPSS10 taban puanı 87 olarak belirlenmiştir.
2007?1 Döneminde Matematik öğretmeni alınmamıştır.
2007?2 Döneminde 34 Matematik öğretmeni ihtiyacı için KPSS10 taban puanı 93 olarak belirlenmiştir.
2007?Aralık Döneminde 37 Matematik öğretmeni ihtiyacı için KPSS10 taban puanı 90 olarak belirlenmiştir.

Yukarıdaki veriler incelendiğinde en düşük KPSS10 taban puanının 80 olduğu anlaşılmaktadır. Buradan kişinin KPSS10 puanlarının incelenmesi gerekmektedir.

KPSS10 PUANLARININ İNCELENMESİ

Habere konu olan kişinin KPSS puanları incelendiğinde;
2004 yılında; KPSS94 puan türünde 070.833 puan aldığı. (Bu puan öğretmen alımında kullanılmamaktadır.)
2005 yılında; KPSS10 puan türünde 039.523 puan aldığı.
2006 yılında; KPSS10 puan türünde 056.900 puan aldığı.
2007 yılında; KPSS10 puan türünde 057.172 puan aldığı.
2008 Yılında; KPSS10 puan türünde 058.608 puan aldığı.
görülmektedir.

Habere konu olan kişinin KPSS10 puanları için tıklayınız.

İlk defa Kamuoyunda 4/C olarak bilinen; ?Kısmî Zamanlı Geçici Öğreticilik? görevlendirilmesini düzenleyen 2005/78 nolu genelgenin Ek?1 belgesinde Matematik alanında 250 kontenjan bulunduğu, sınav taban puanının 80 olduğu görülmektedir.

2005/78 nolu genelge için tıklayınız.

Dolaysıyla bu kişinin 2004 yılında KPSS 10 Puanı bulunmamaktadır. Bu kapsamda 2004 yılı puanını kullanamayacağından 2005 yılında aldığı 039.523 puanını kullanacak fakat görevlendirme için başvuramayacaktır. Fakat sigorta dökümünden Eylül 2005 göreve başladığı anlaşılmaktadır.

Sigorta dökümü için tıklayınız.

Diğer 4/C'li öğretmen görevlendirme alımlarında ise en düşük KPSS10 taban puanının 80 olduğu anlaşılmaktadır.

Hiç bir dönemde KPSS10 puanı Matematik alanı için 80 puandan aşağıda olmamıştır habere konu olan kişide hiçbir zaman KPSS10 puanından 58.068 puanın üzerinde puan alamamıştır.

Habere konu olan kişinin KPSS10 puanları için tıklayınız.

Habere konu olan kişi hiçbir zaman Kamuoyunda 4/C olarak bilinen; ?Kısmî Zamanlı Geçici Öğreticilik? için yeterli KPSS10 puanını elde edememiştir. Hiçbir zamanda başvuruda bulunmamıştır. Dolaysıyla Bakanlığın iddia ettiği gibi hiçbir zaman da 4/C li olarak görevlendirilmemiştir.

Bu konuda 2008?2 Yılı İlk Atama Başvuru Giriş Ekranı http://ilsis.meb.gov.tr/ilsiswebnet/basvurular/BSV00009.aspx kısmına kişinin kimlik nosunu yazdığımız da sistem; halen sözleşmeli öğretmenlik yapan kişiler başvuru yapamaz uyarısı vermektedir.

Ayrıca kişinin daha önceki KPSS10 puanı MEB Veri tabanı sisteminde kayıtlı olduğundan KPSS taban puanının Matematik alanı için yetersiz olduğu uyarısı vermektedir.

Burası konumuzla ilgili görünmese de kişinin KPSS10 Puanı MEB Veri tabanı sisteminde kayıtlı olduğundan önem kazanmaktadır. Sistem kişinin aldığı puan ile taban puanı karşılaştırmakta ve KPSS taban puanının Matematik alanı için yetersiz olduğu uyarısını vermektedir.

Kişinin Kimlik numarası ile Bakanlık sitesindeki görevlendirme ve atama sonuç ekranlarında yaptığımız araştırmalarda,

Kişinin en büyük KPSS10 puanının 58.068 puan olması ve tüm 4/C görevlendirmelerinde en düşük Matematik KPSS10 taban puanının 80 olması nedeniyle hiçbir zaman başvuru yapamadığından sistem tarafından ?T.C Kimlik No hatalı ya da bu grupta bu numaraya ait bir kayıt yok.? uyarısıyla karşılaştık.

Görevlendirme ve atama sonuç ekranları için tıklayınız.

Dolayısıyla bu kişi hiçbir zaman başvuruda bulunmamıştır. 4/C kapsamında da görevlendirilmemiştir. Van ilimize, bu kişiyi ilgilendiren dönemde, hiçbir zaman Matematik öğretmeni görevlendirilmemiştir. İlköğretim Matematik alanıyla karıştırılmamalıdır. Kişi Lise Matematik alanındadır

KPSS10 PUANININ GEREKLİ OLUP OLMADIĞININ İNCELENMESİ

Milli Eğitim Bakanlığının ?Hürriyet'in "Bakan Bey, Bu Nasıl Tayin" Başlıklı Haberine Yalanlama? başlıklı basın açıklaması MEB'den Tayin Açıklaması başlığıyla sitemizde yayınlanmıştır.

Basın açıklamasının ?Esasların yayınlandığı 28 Haziran 2007 tarihinden önce, görevlendirilecek sözleşmeli öğretmenler ile ilgili esaslar bakan onayı ile belirlenmekteydi. Bahsi geçen esasların yayınlandığı 28 Haziran 2007 tarihinden önceki 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4-C maddesi kapsamındaki öğreticilerin 4-B'ye geçirilmesi, yargı kararı doğrultusunda görevlendirilmesi gerekenler, bir takım sebeplerle zamanında müracaat edemeyenler ve müracaat ettiği halde belgesi eksik olanların yaptıkları başvurular değerlendirilmiş, bakanlığımızın öğretmen ihtiyacı da gözetilerek bakan onayıyla görevlendirilmeleri gerçekleştirilmiştir. Haberde ismi geçen Beytullah Yağız'ın görevlendirilmesi de bu kapsamda Aralık 2007 tarihinde değil söz konusu esasların yayınlandığı 28 Haziran 2007 tarihinden önce 25.06.2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir.? şeklindeki 2. paragrafından anlaşılmaktadır ki; Görevlendirme iddianın aksine 2007 yılı Aralık döneminde değil 2007 Haziran döneminde yasal çerçevede yapılmıştır. Bu demektir ki Haziran 2007 de okullar kapandıktan sonra öğretmen ihtiyacı da gözetilerek yapılmıştır. Ama bakanlık hiçbir zaman haziran ayında öğretmen ataması görevlendirilmesi planlamamıştır.

Bu konu ile ilgili yaptığımız ?Sonbahardaki öğretmen ataması ile geleceğimize zarar vermeyelim? ve ?Aralıkta Öğretmen Atamanın Anlamsızlığı ve Şubat Ataması? haberlerimizde bu konuyu vurgulamıştık.

Hâlbuki yukarıdaki yazımızın bölümlerinde Van ilimizin matematik öğretmeni ihtiyacı 2007 Aralık döneminde 3 kişi hariç olmak üzere hiçbir zaman belirtilmediği gibi bu ilimize de hiçbir zaman 4/C kapsamında Matematik öğretmeni görevlendirilmemiştir.

Yukarıdaki basın açıklamasının 2. paragrafındaki; ?Aralık 2007 tarihinde değil söz konusu esasların yayınlandığı 28 Haziran 2007 tarihinden önce 25.06.2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir.? Bölümünde esasların yayınlandığı ay direkt olarak ?Haziran? olarak yazılırken habere konu kişinin görevlendirildiği tarihin ayını ?06? olarak yazmıştır. Bakanlığın yaptığı açıklama; sanki kişinin görevlendirildiği tarihin çok önceki bir tarihe ait olduğu izlenimini vermektedir. Hâlbuki iki tarih arasında sadece 3 gün bulunmaktadır.

Bu açıklamanın; ?Kamuoyunca da bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre görevlendirilecek sözleşmeli personelin KPPS puanı ile görevlendirilmesi 28 Haziran 2007 tarih 26566 sayılı Resmi Gazetede, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar yayınlanmış ve bu tarihten sonra KPPS puan türüne göre sözleşmeli öğretmen görevlendirilmesi ilk defa 22 Ağustos 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir.? şeklindeki 1. paragrafından anlaşılmaktadır ki,

Bakanlık 28 Haziran 2007 tarihinden önce KPSS Puanının kullanılmadığı ve görevlendirmelerde KPSS10 puan türüne gerek kalmadığı şeklinde anlaşılacak bir açıklama yapmıştır.

Hâlbuki Kamuoyunda 4/C olarak bilinen; ?Kısmî Zamanlı Geçici Öğreticilik? görevlendirilmesi işlemleri ?Millî Eğitim Bakanlığınca 2005?2006 Öğretim Yılında Kısmî Zamanlı Geçici Personel Çalıştırılmasına Yönelik Bakanlar Kurulu Kararı.? hükümlerince hazırlanan 01/09/2005 tarih ve 53985 sayılı 2005/78 nolu Personel Genel Müdürlüğünün genelgesine çerçevesinde görevlendirilmişlerdir.

2005/78 nolu genelge için tıklayınız.

Genelgenin; ?Görevlendirme Yapılacak Alanlar ve Kontenjanı? kısmında,

?Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının en fazla öğretmen ihtiyacının bulunduğu 37 alandan KPSS sonuçlarına göre puan üstünlüğü esası dikkate alınarak kısmî zamanlı geçici öğretici ataması yapılacaktır. Görevlendirmeye ilişkin alanlar ile illerin kontenjanları EK?1 ve EK?2 Çizelge'de belirtilmiştir.?

Hükümleri ve ?Sözleşmeli Öğreticiliğe Başvuracaklarda Aranacak Şartlar? kısmında;

?6. 2004 veya 2005 KPSS'ye katılmış, alanında belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmak,?

Hükümleri ve ?Başvurularda İstenecek Belgeler? kısmında;

?f) 2004 veya 2005 Öğretmenlik-KPSS Sınav Sonuç Belgesi.?

Hükümlerince KPSS sınav sonuç belgesi şartı getirilmektedir.

Ayrıca Genelgenin Ek?1 belgesinde Matematik alanında 250 kontenjan bulunduğu sınav taban puanının 80 olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla bakanlığın 4/C liler KPSS ile görevlendirilmedi savı gerçek değildir.

Ayrıca; ?Kısmî Zamanlı Geçici Öğreticilik? uygulamasının iptal edilmesi amacıyla 2005/78 nolu Personel Genel Müdürlüğünün genelgesine açılan davada, Danıştay 12. Dairesi yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

Danıştay kararı için tıklayınız.

Bu karar gereğince; Kamuoyunda 4/C olarak bilinen; ?Kısmî Zamanlı Geçici Öğreticilik? görevlendirilmesi 2006/58 nolu genelgenin;

2006/58 nolu genelge için tıklayınız.

?Bu kapsamda, 26/8/2005 tarih ve 2005/9345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 2005-2006 öğretim yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında görev yapmakta iken 30/06/2006 tarihinde sözleşmesi sona eren kısmi zamanlı geçici öğreticilerin örgün eğitim kurumlarında görev yapmak üzere, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi (B) bendi kapsamında istihdamlarına ilişkin ekte gönderilen hizmet sözleşmesi, öğreticilerle il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri arasında karşılıklı olarak 4 Temmuz 2006- 3l Temmuz 2006 tarihi mesai bitimine kadar imzalanacaktır.?

Hükümleri ile ?Sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edileceklerde; öğrenim durumu ve diğer yönlerden Bakanlığımız kadrolarında halen görev yapan emsali kadrolu öğretmenlerde aranan aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 1,4,5,6 ve 7nci alt bentlerinde belirtilen genel şartlar yanında;

?e) Görevlendirildiği tarihte Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) alanı itibarıyla Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üstünde puan almış olmak,?

Ayrıca; ?Eş ve sağlık mazereti bulunan öğretmenlerden aynı ilde görev yapmak üzere boş sözleşmeli öğretmen pozisyonundan daha fazla sayıda başvuru olması durumunda; adaylardan daha önce öğretici olarak göreve başlayana öncelik verilecek, bunun da eşit olması durumunda KPSS'den daha yüksek puan alana öncelik verilecektir.?

hükümleri bulunmaktadır. Kısacası Kamuoyunda 4/C olarak bilinen; ?Kısmî Zamanlı Geçici Öğreticilik? görevlendirilmesi işlemlerinde her zaman KPSS10 puan üstünlüğü gözetilmiştir.

?Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmenlik Arasındaki 2 Net Fark? başlıklı haberimizde de vurguladığımız üzere 4/C ile 4/B kapsamında yapılanlar atama değil görevlendirmedir. Bakanlık basın açıklamasının ?Adı geçen öğretmenin göreve başlatılması atama değil bir görevlendirmedir. ? şeklindeki bölümünde bunu da açıklamış olmaktadır.

Ayrıca Bakanlık ?Aksi bir tutumun olduğunu iddia edenler de dâhil olmak üzere tüm kamuoyuna ve tüm denetim organlarına atama işlemlerimizin tüm detaylarını açmaya hazırız.? Şeklindeki basın açıklamasında olduğu gibi;

"Sayın Yalçın, Gizlemekle Sorunu Çözemezsiniz" öğretmen açığı ile ilgili haberimize konu olan resmi yazınının niçin ilere gönderildiğinin,

"Binlerce Kişi Arasından Neden Sadece İki Kişi?" haberimizde Nevşehir ili Ürgüp Tesan Anadolu Öğretmen Lisesine duyuru yapılmadan Bakanlık tarafından Müdür olarak nasıl atama yapıldığının,

Aynı haberde Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Diyarbakır İl Milli Eğitim müdürlüğüne yazılan 10.11.2008 tarih ve 166801 sayılı yazıda; C.Ö'nün 10.11.2008 tarih ve 103554 sayılı atama kararnamesi ile nasıl atandığının kamuoyun açıklanmasını beklemekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber