Promosyonda yetkili sendika kimdir?

Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin bankalar aracılığıyla ödenmesinde uygulanan promosyonların esaslarının belirlendiği 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 2 nci maddesi kapsamında ilçelerde oluşturulacak komisyonlara yetkili sendikadan bir üyenin katılmasının öngörüldüğü, Genelge'de geçen ?yetkili sendika? ifadesinin uygulamada nasıl değerlendirileceğine ilişkin Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün görüş yazısı için tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mart 2009 20:32, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Başbakanlığın 2007/21 sayılı Genelgesi 2.madde 2.fıkrası:

?Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi talebinde bulunmaları halinde merkezde üst yönetici, taşrada ise söz konusu birimlerin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından görevlendirilecek ilgili harcama yetkililerinden birinin başkanlığında oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından aylık ve ücretlerin ödeneceği banka yukarıdaki esaslara göre tespit edilecektir. Bu şekilde oluşturulacak komisyona ilgili birimlerdeki yetkili sendikalardan bu birimlerin tamamı itibarıyla en fazla üyeye sahip olan sendikadan üye alınacaktır.?

hükümleri gereğince Promosyon anlaşması için Oluşturulacak komisyona ilgili birimlerdeki yetkili sendikalardan bu birimlerin tamamı itibarıyla en fazla üyeye sahip olan sendikadan üye alınacaktır. Yetkili sendikadan seçilecek komisyon üyesi için o yerleşim yerindeki yetkili sendikanın başkanlığından bu üyelik için isim istenmelidir.

Yetkili sendikadan üye seçilebilmesi için; söz konusu birimdeki tüm sendikalara üye personel, söz konusu birimdeki çalışan sayısının en az % 10'u kadar olmalıdır.

Yani; Bir kurumda 30 personel var ise bu personelin en az üç tanesi her hangi bir sendikaya üye olması halinde, yetkili sendikadan bir üye komisyona seçilir. Eğer bu kurumda yetkili sendikaya üye olan personel yok ise, bu üye ilgili birimde görev yapan personel arasından harcama yetkilisi tarafından seçilecektir. Sendikalı personel sayısının çalışan sayısının % 10'undan az ise yetkili sendikadan üye seçilmez. Bu durumda, üçüncü üye ilgili birimde görev yapan personel arasından harcama yetkilisi tarafından seçilecektir.

İlgili okul, kurum veya birimde Banka Promosyonu İhale Komisyonu'nun yetkili sendikadan seçilecek üyesi için o yerleşim yerindeki yetkili sendikanın başkanlığından bu üyelik için isim istenmelidir.

Yetkili sendikanın hangisi olduğuna dair görüş yazısı

Bankalarla yapılacak olan promosyon sözleşmeleri ile ilgili olarak oluşturulacak komisyonlara İl ve İlçelerde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası temsilcisinin/katılmasının uygun olacağı hakkındaki çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün görüş yazısı aşağıdadır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber