'Kimler Öğretmen Olabilir' kararında neler değişti?

Dün yayınlamış olduğumuz üzere, kimlerin öğretmen olarak atanacağını düzenleyen 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı değişmiştir. Kararda yapılan değişikliğe göre memur olarak çalışıp öğretmen olarak atanma hakkına sahip olanlardan, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programını tamamlamamış olanların durumu da 2. öncelik kapsamındadır. Yeni kararda tespit etmiş olduğumuz 8 değişiklik için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2009 00:10, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

1- Yan alan: varolan "yan alan" tanımına ek olarak "farklı bir alanda yüksek lisans üzerine yapılan doktora eğitimi programı" da yan olarak kabul edilecektir.

2- Sınıf öğretmenliği: Sınıf öğretmenliğine daha önce sadece yükseköğretim kurumlarının sınıf öğretmenliği bölümü mezunları atanabilmekteydi. Yeni düzenlemede "Üstün Zekâlılar Öğretmenliği programlarından mezun olanlar" da sınıf öğretmenliğine atanabilecektir.

3- İlköğretim alan öğretmenliklerine; öncelikle yükseköğretim kurumlarının ilköğretim alan öğretmenliği programlarından mezun olanlar atanacaktır. İhtiyacın, İlköğretim Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen ve Teknoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen ve Teknoloji alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanlar atanabilecektir.

Ortaöğretim alan öğretmenliklerine yapılacak atamalarda bir değişiklik yapılmamıştır.

4- 119 sayılı kararda yer alan "İhtiyacın Karşılanamaması" başlıklı madde kaldırılmıştır. Bu madde ingilizce ve bilgisayar öğretmenliğine yapılacak atamaların karşılanmaması halinde diğer bölüm mezunlarından bu ölümlere öğretmen atanmasına imkan vermekteydi.

5- Pedagojik formayonu olmayanlar: Bu grup için bir değişiklik yapılmamıştır. Bunlar daha önceden de olduğu gibi 2. önceliklidir. İhtiyacın karşılanamaması halinde KPSS 75 ve üzeri alanlar 2. öncelikli olarak değerlendirilecektir.

6- Devlet memurlarının durumu: Hâlen Devlet memuru olup mezuniyeti itibarıyla eğitim kurumlarına atanabilecek durumlarda olanlardan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programını tamamlamamış olanların durumu da 2. öncelik kapsamındadır.

7- Hali hazırdakilerin hakları: Bu kounu Geçici Madde 3'te şu şekilde düzenlenmiştir: "Bu Kararla öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programları arasından çıkarılan programlardan mezun olanlar ile bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihte ilgili fakültelerde öğrenim görmekte olanların mezuniyetleri halinde daha önce atanabilecekleri alanlara atamalarına devam edilir." ... Bu madde çok önemli bir maddedir. 119 sayılı karar ile öğretmen olma hakkı var iken bu karar ile öğretmen olma hakları kaldırılanlaın atanmalarına devam edilecektir. Dolaysıyla adayların 119 sayılı karara göre öğretmen olma hakkına sahip olup olmadığını kontrol etmesi gerekmektedir. 119 sayılı kararın güncel son eki cetveli için tıklayınız.

8- Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni ataması: Bu husus geçici madde 7'de düzenlenmiştir. İlgili madde şu şekildedir:Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni ihtiyacının Karar eki çizelgedeki yükseköğretim programları mezunlarından, taban puanı aranmadan başvuruda bulunanların tamamının puan üstünlüğü esasına göre atanmasıyla karşılanamaması durumunda, Bakanlığımız ile ilgili Üniversite arasında 31/10/2008 tarihinde imzalanan ?Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı İş Birliği Protokolü? kapsamında 1500 kişi kontenjanlı 540 saat süreli sertifika programını başarı ile tamamlayan,
Üniversitelerin;
a) Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği, İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği bölümleri,
b) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü,
c) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı mezunlarının puan üstünlüğü esas alınarak Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliğine ataması yapılır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber