Torba yasaya göre, vazgeçilen vergi alacakları

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Şubat 2011 00:11, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

TORBA YASA'YA GÖRE VAZGEÇİLEN VERGİ ALACAKLARI

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanunun 17 inci maddesinin ikinci fıkrası Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olup tahsilinden vazgeçilen alacakları düzenlemektedir. Buna göre;

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2004 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 50 lirayı aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer'i alacakların, aslı ödenmiş fer'i alacaklardan tutarı 100 lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilecektir.

Bu düzenlemeye göre tahsilinden vazgeçilen alacağın; 6183 sayılı Kanun kapsamına girmesi ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmesi, alacağın vadesinin 31/12/2004 tarihinden (bu tarih dahil) önce olması ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olması, asli alacağın 50 lirayı aşmaması, fer'i alacağın veya aslı ödenmiş fer'i alacağın 100 lirayı aşmaması gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz