Sağlık Bakanlığından, sonradan gelene banka promosyonu genelgesi

Bilindiği üzere, banka promosyonlarının nasıl dağıtılacağına ilişkin olarak yayımlanmış bir Başbakanlık Genelgesi bulunmaktadır. Ancak söz konusu bu genelgede, bankayla anlaşma yapıldıktan sonra gerek ilk defa gerekse de naklen gelen personele promosyon verilip verilmeyeceği konusunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu husus her kurumda dava konusu olmaktadır. Sağlık Bakanlığı yayımladığı yeni genelgede, bu durumlar için sözleşmeye hüküm konulmasını istedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2011 08:03, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Sağlık Bakanlığından, sonradan gelene banka promosyonu genelgesi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Gelistirme Baskanlığı
Sayı : B.10.0.SGB.0.74.00.06/010
Konu : Banka Promosyonu Hk.

Bakanlığımıza ulasan çok sayıdaki yazıda, bankalarla maas promosyon anlasması yapılıp, anlasma neticesinde elde edilen promosyonun personele dağıtımından sonra; birimlerinde ilk defa veya nakil yoluyla ataması yapılıp göreve baslayan personele promosyon ödemesi yapılabilmesi için izlenecek yol hakkında Bakanlığımız görüsü sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün (6) sıra Nolu Genel Tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde bankalar vasıtasıyla ödenmektedir. Bu amaçla kamu kurum ve kurulusları ile bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapılmakta, bu protokoller uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra ?promosyon? adı altında ayni ve/veya nakdi ek mali imkânlar da sağlanabilmektedir.

Kamu personelinin maaslarının ödenmesine aracılık eden bankalar tarafından sağlanan ek mali imkânların tasarrufuna iliskin olarak kamu kurum ve kuruluslarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Basbakanlık tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmî Gazetede 2007/21 sayılı Genelge yayımlanmıstır.

Söz konusu Genelge kapsamında olusturulan komisyonun idare ile banka arasında promosyon sözlesmesi imzalanmasından sonra idarelerine açıktan veya naklen atanacak yada geçici görevle görevlendirilecek personellerinde olabileceğini göz önünde bulundurarak yapılacak yeni maas promosyon sözlesmelerine bununla ilgili hüküm konulması ve elde edilen promosyonlarında ilgili bankalar vasıtasıyla personellerin hesaplarına aktarılmasının sağlanması; bu yönde bir hüküm tesis edilmesi imkanının bulunmadığı durumlarda ise sonradan gelecek personelin promosyon hükümlerinden yararlandırılabilmesi için alınan nakdi yardımın idarece belirlenecek bir kısmının dağıtılmayarak tutulması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof.Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müstesar
DAĞITIM :
- 81 Dl Valiliğine

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber