2005 KPSS kılavuzunun öğretmenlere ilişkin bölümü

Haber Giriş : 13 Mayıs 2005 14:38, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Milli Eğitim Bakanlığı KPSSP10 Atama Yapılacak Kadro Unvanı : Öğretmen Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı : 10.299

Test Ağırlıkları : GY:0,3, GK:0,3, E.G :0,4

Milli Eğitim Bakanlığınca ayrıca giriş sınavı yapılmayacaktır.

Aşağıdaki tabloda birinci sütun sıra numarasını, ikinci sütun atamaya esas olan alan adını, üçüncü sütun alan kodunu, dördüncü sütun tahmini kontenjanı ve beşinci sütun mezun olunan yüksek öğretim programının kodunu ve adını göstermektedir. Yüksek öğretim program kodlar ı n ı n sağ tarafında parantez içindeki sayılar ile ilgili açıklamalar "Tablo İle İlgili Açıklamalar" başlığı altında verilmiştir.

ATAMAYA ESAS OLAN ALAN, KONTENJAN, MEZUN OLUNAN YÜKSEK ÖĞ RETİM PROGRAMLARI VE BU PROGRAMLARIN KODLARI

SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN ALAN KODLARI KONTENJAN MEZUN OLUNAN Y Ü KSEK ÖĞ RET İ M PROGRAMLARI VE KODLARI
1 Almanca 2246 50

6104 (1) Alman Dili ve Edebiyatı
31 05 Almanca Öğ retmenliği

2- Beden E ğ itimi 2265 400 71 02 Beden E ğ itimi ve Spor Öğ retmenliği
3- Bilgisayar 1119 400 31 25 Bilgisayar Öğ retmenli ğ i
31 26 Bilgisayar Sistemleri Öğ retmenli ğ i
3127 (1) (2) Bilgisayar Teknolojisi ve Bili ş im Sistemleri B ö l ü m ü
3128 Bilgisayar ve Kontrol Öğ retmenli ğ i
3129 (2) Bilgisayar ve Öğ retim Teknolojileri Öğ retmenli ğ i
8125 (1), (2) Bilgisayar Teknolojisi B ö l ü m ü
8141 Kontrol ve Bilgisayar M ü hendisli ğ i
3124 (1) Bilgisayar M ü hendisli ğ i
3258 (1):(2) Matematik-Bilgisayar
5137 (1) Bilgisayar Bilimleri M ü hendisli ğ i
3224 istatistik ve Bilgisayar Bilimleri
6165 Elektronik ve Bilgisayar Öğ retmenli ğ i
4- Biyoloji 1123 10 3133 Biyoloji
3364 Biyoloji Öğ retmenli ğ i
5- Coğrafya 1207 20 3138 Co ğ rafya
3365 Co ğ rafya Öğ retmenli ğ i
6-- Din K ü lt ü r ü ve Ahl â k Bilgisi 1245 520 6214 ilahiyat Fak ü ltesi
3216 (13) ? ilk öğ retim Din K ü lt ü r ü ve Ahl â k Bilgisi Öğ retmenli ğ i
7- El Sanatları/Dekoratif Sanatlar 2315 20 3143 Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği
81 27 Dekoratif Ü r ü nler Öğ retmenli ğ i
31 47 Dekoratif Sanatlar Öğ retmenli ğ i
71 95 Geleneksel T ü rk El Sanatlar ı Öğ retmenli ğ i
8- Elektrik 1314 30 3160 (1) Elektrik M ü hendisli ğ i
3161 Elektrik Öğ retmenli ğ i
3162 (1) Elektrik-Elektronik M ü hendisli ğ i
9- Elektronik/ Telekomünikason 1333 40 3162(1) ? Elektrik-Elektronik Mühendisliği
3163(1) ? Elektronik Mühendisliği
31 64 Elektronik Öğretmenliği
3166 (1)? Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
31 67 Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
10 Felsefe 1371 50 31 80 Felsefe
3319 Sosyoloji
3367 Felsefe Grubu öğretmenliği
11- Fen Bilgisi / Fen ve Teknoloji 1386 650 3181 Fen Bilgisi öğretmenliği
12- Fizik 1390 10 3182 (1) -Fizik
3184 (1) Fizik Mühendisliği
3368 Fizik Öğretmenliği
13- Fransızca 1417 20 3186(1)Fransız Dili ve Edebiyatı
31 87 Fransızca Öğretmenliği
14- Giyim/Hazır Giyim/Moda Giyim 1455 40 3203 Hazır Giyim Öğretmenliği
3265 Moda Tasarımı Öğretmenliği
31 92 Giyim Endüstrisi öğretmenliği
31 93 Giyim öğretmenliği
15- İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri 1230 20 6214 (1) İlahiyat Fakültesi
16- İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri (Arapça) 4897 30 3109(1):(5) ? Arap Dili ve Edebiyatı
3110(5) Arapça Öğretmenliği
6214 (1) İlahiyat Fakültesi
17 İngilizce 1524 1.400 3106(1) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
3218(1) İngiliz Dil Bilimi
3219(1) İngiliz Dili ve Edebiyatı
3220 İngilizce öğretmenliği
3272(1) Mütercim-Tercümanlık
***** (15), (16) Yabancı Dille Öğretim Yapan Yüksek Öğretim Kurumlan
18 İş Eğitimi (iş ve Teknik Eğitimi ) 1558 130 3171 Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği
7144 (6) Resim-iş öğretmenliği (İş Eğitimi Ana Sanat Dalı)
81 33 iş ve Teknik Eğitim Öğretmenliği
7198(14) Seramik Öğretmenliği
3273 (14) Nakış öğretmenliği
71 95 (14) Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği
3143 (14) Çiçek, Örgü, Dokuma öğretmenliği
8127(14) Dekoratif Ürünler öğretmenliği
19- İş Eğitimi (Ev ekonomisi) 1543 90 31 02 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği
31 78 Ev Yönetimi Öğretmenliği
51 01 Aile Bilimleri ve Tüketici öğretmenliği
81 30 Ev-İş ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği
3127(14) Ev Ekonomisi
20- - iş Eğitimi (Ticaret) 1577 46 81 34 İşletme Öğretmenliği
21 Japonca 4882 1 3231 (1) Japon Dili ve Edebiyatı
3232 Japonca Öğretmenliği
22 Kimya 1627 10 3240(1) Kimya
6241(1) ? Kimya Mühendisliği
3369 Kimya öğretmenliği
23- Kuaförlük/Cilt Bakımı 1631 40 3247 Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği
24 Makine Ressamlığı 1699 10 3253 Makine Resmi ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
3326 Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
5144 Model Öğretmenliği
25 - Matbaa ---- 1700 2 3255 Matbaa Öğretmenliği
26 İlköğretim Matematik 1715 1.000 3217 (9) İlköğretim Matematik öğretmenliği
27 Matematik 2353 103 6256(1) Matematik
3257 (1) Matematik Mühendisliği
3258(1) Matematik-Bilgisayar
3370 Matematik Öğretmenliği
28» Mobilya ve Dekorasyon 1772 30 3264 Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği
29- Muhasebe Grubu 1818 150 3270 Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
30- Müzik 1822 150 71 07(1) (7) Bando Şefliği
71 36 (1) (7) Çalgı Yapım
7108 (1);(7) Folklor ve Etnomüzikoloji
7115(1) (7) Müzikoloji
7116 (1) (7) Nefesli Çalgılar
71 17 (1) (7) Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar
7118 (1), (7) Opera
71 20 (1)(7)- Piyano
7122(1), (7) Piyano Arp
7123 (1), (7) Şan
7124 (1), (7) Şan ve Opera
7131(1) ,(7) Türk Sanat Müziği
71 34 (1), (7) Yaylı Çalgılar
7143 Müzik Öğretmenliği
7148(1) Müzik
7171(1), (7) Müzik Bilimleri
7221 (1), (7) Kompozisyon
7223 (1), (7) Ses Eğitimi
7224(1) , (7) Temel Bilimler
7128 (1), (7) Türk Halk Oyunları
31- Nakış 1837 80 3273 Nakış Öğretmenliği
32 Okul Öncesi Öğretmenliği / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği - 4439 500 3275 Okul Öncesi Öğretmenliği
3107 Ana Okulu Öğretmenliği
3145 (1) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
6146 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği
8126 Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği
33 Rehber öğretmen 1894 250 3286 (1)Psikoloji
3290 Rehberlijk ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/ Anabilim dalı
34 Resim- İş/ Rssim 1925 30 8137 Resim Öğretmenliği
7144 Resim iş Öğretmenliği
7188 (1) Resim Bölümü
35 Resim/ Grafik 1906 5 7188 (1) Resim Bölümü
7196 Grafik Öğretmenliği
81 40 Uygulamalı Resim Öğretmenliği
7160(1) Grafik Bölümü / Anasanat Dalı
7197 Meslekî Resim Öğretmenliği
36- Rusça 4483 10 3293(1) Rus Dili ve Edebiyatı
37- Sanat Tarihi 1959 5 31 12(1), (8) Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı
3299 (1) Sanat Tarihi Bölümü
38- Seramik 1978 2 7198 Seramik Öğretmenliği
39- Sınıf Öğretmenliği 2403 1600 3309 Sınıf öğretmenliği 51 33 Üstün Zekâlılar Öğretmenliği
40 Görme Engelliler Sınıf Öğretmenliği 2647 10 3194 Görme Engelliler Öğretmenliği
8135 (10) Özel eğitimi Bölümü
81 36(10) ? Özel Eğitim Öğretmenliği
41- İşitme Engelliler Sınıf Öğretmenliği 2651 20 3225 İşitme Engeliler Öğretmenliği
81 35(11) ? Özel Eğitim Bölümü
8136 (11) ? özel Eğitim Öğretmenliği
42 Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği 2632 248 3363 Zihin Engelliler Öğretmenliği
81 35 (12) Özel Eğitim Bölümü
81 36(12) Özel Eğitim Öğretmenliği
43- Sosyal Bilgiler 2510 500 3317 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
44 Tarih 2036 150 3371 Tarih Öğretmenliği
6324 (1) Tarih
45 Tekstil 1279 2 3329 Tekstil Öğretmenliği
3330 Tekstil Terbiye Öğretmenliği
3327 Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği
8206 İplikçilik Öğretmenliği
46 Tesisat Öğretmenliği 1997 5 3333 Tesisat Öğretmenliği
3172 Enerji Öğretmenliği
47 Trikotaj 2139 10 8139 Trikotaj Öğretmenliği
48 Türk Dili ve Edebiyatı 1283 100 3139 (1) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Ed .
3342 (1) Türk Dili ve Ed .
3372 (Türk Dili ve Ed . Öğretmenliği)
TABLO İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

(1) "Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans", Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan "Pedagojik Formasyon" ve 33 kredilik "İlköğretim Sınıf Öğretmenliği" Sertifika Programlarından herhangi birini başarı ile tamamlayanlar.

Bu kapsamda açılmayan yurt dışındaki üniversitelerden (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dâhil) alınan pedagojik formasyon belgeleri geçerli değildir.

(2) Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bilgisayar bölümlerine Atölye ve Lâboratuvar öğretmeni olarak atanamazlar.

(3) En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler.

(4) En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler.

(5) İmam Hatip Lisesi Meslek derslerinden sadece Arapça dersi öğretmenliğine atanırlar.

(6) iş Eğitimi Ana Sanat Dalı.

(7) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile Devlet Konservatuvarlarının lisans mezunları.

(8) Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı

(9) ilköğretim Matematik Öğretmenliği programı mezunları ilköğretim kurumlarına atanırlar.

(10) Kredilerinin en az %30'unu Görme Engelliler Eğitimi alanında aldığını belgelendirenler.

(11) Kredilerinin en az %30'unu işitme Engelliler Eğitimi alanında aldığını belgelendirenler.

(12) Kredilerinin en az %30'unu Zihin Engelliler Eğitimi alanında aldığını belgelendirenler.

(13) İlköğretim kurumlarına atanırlar.

(14) ihtiyacın karşılanamaması durumunda bu alanlara kaynak gösterilen yüksek öğretim programlarından mezun olanlardan puan üstünlüğüne göre ikinci öncelik olarak başvurabilirler.

(15) Yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Kararı kapsamındaki ek Çizelgede yer verilen lisans düzeyinde ingilizce öğretim yapan bölümlerinden mezun olanlar ile ek çizelgede herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak olarak gösterilen programlardan mezun olup "Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)"'nda (B) ve daha yukarı düzeyde puan alanlar İngilizce alanına başvurabilirler.

(16) "ingilizce Öğretmenliği Sertifikasına sahip olmak.

NOT:

1. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon eğitimi olmayanların, Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Karan'nın 7 ve 8'inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemleri ile sınırlı olmak ve belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atamalarından sonra gelmek şartıyla; Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Karar eki Çizelge'de yer verilen yüksek öğretim programlarından mezun olup Orta öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programını tamamlamayanların, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSPIO)'nda 75 ve daha yukarı puan aldıkları takdirde, pedagojik yönden eksiklikleri daha sonra tamamlatılmak üzere alan öğretmenliklerine başvuracağı alanın minimum taban puanı da esas alınarak başvuruları kabul edilecektir.

2. KPSS'den aldıkları puanların eşit olması durumunda Eğitim Bilimleri Testindeki puan üstünlükleri esas alınır. Eşitliğin bozulmaması durumunda bilgisayar kurasıyla atanacak aday belirlenir.

3. Hizmet yükümlülüğü bulunan adayların başka bir kuruma başvurmaları hâlinde bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemiş olması gerekir.

4. Talim ve Terbiye Kurulunun 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı Kararfnın geçici 2'nci maddesine göre; Karar eki Çizelgede yer verilmeyen, ancak daha önceki kararlarda yer alan ve adları değişen yüksek öğretim kurumlarının lisans düzeyindeki öğretmenlik programlarından mezun olanlar, bu Esaslar eki çizelgede yer alan denk oldukları yüksek öğretim programı mezunları gibi değerlendirileceklerinden başvurulan alınacaktır. Ancak, bu kapsamda olanlar alanlarının ve adlarının değiştiğini okullarından alacakları belgeyle belgelendireceklerdir.

Ek Çizelgede herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak gösterilmeyen ancak Talim ve Terbiye Kurulunun daha önceki kararlarında öğretmenliğe kaynak gösterilen Eğitim Bilimleri Fakültesi ile eğitim fakültelerinin eğitim bilimleri bölümlerinin Eğitim Programları ve öğretimi, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması, Halk Eğitimi ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölüm/anabilim dallarından lisans düzeyinde mezun olanlar, daha önceki kararlar eki çizelgelere göre atanabilir durumda oldukları alan öğretmenliklerine atanmak üzere Bakanlıkça belirlenecek ölçütler doğrultusunda başvuruda bulunabilirler.

5. Talim ve Terbiye Kurulunun 09.02.2005 tarihli 7 nolu Ek Karar'ın geçici 5'inci maddesine göre; lisans öğrenimi üzerine Bilgisayar öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlayanlar, lisans döneminde aldıkları kredinin en az %30'u kadar krediyi Bilgisayar alanına ait derslerden aldıklarını belgelendirmeleri hâlinde Karar eki Esaslar ve Çizelgede belirtilen Bilgisayar alanına atanabileceklerin atanmalarından sonra gelmek üzere 2005 yılı atama dönemiyle sınırlı olmak üzere Bilgisayar alanına başvurabileceklerdir.

6. ingilizce Öğretmenliği (Açıköğretim) programını tamamlayanlar başvurularında 3220 ingilizce Öğretmenliği kodunu kullanacaklardır.

7. Okul Öncesi öğretmenliği (Açıköğretim) programını tamamlayanlar başvurularında 3275 Okul Öncesi Öğretmenliği kodunu kullanacaklardır.

ÖĞRETMEN OLARAK; ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan koşulları taşımakla birlikte (*):

1) Talim ve Terbiye Kurulunun 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı Kararında belirlenen ve alanlar itibarıyla hizalarında gösterilen yüksek öğretim programlarından mezun olmak,

2) Sağlık durumunun Türkiye'nin her bölge ve iklim şartlarında görev yapmasına engel olmadığını tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek,

3) Başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak,

4) öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede ceza almamış olmak,

5) Yurtdışı yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olanlar açısından Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı Kararı'nda belirtilen yükseköğretim kurumlarının aynı alana denkliği Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olmak,

6) "Orta öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans", Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile açılan "Pedagojik Formasyon" ve 33 kredilik "İlköğretim Sınıf Öğretmenliği" Sertifika Programlarından herhangi birini başarı ile tamamlamış olmak (Eğitim Fakültesi mezunlarından aranmaz),

7) Öğretmenliğe başvuru yapacağı alanıyla ilgili yüksek öğretim programlarından birini tamamlayarak mezun veya mezun olma durumunda (lisans öğrenimlerinin son sınıfında) olmak,

8) Askerlik yükümlüsü olup;

a) Henüz askerliğini yapmamış olanların atamanın yapılacağı tarihi takip eden celp dönemine kadar memuriyete atanmasında askerliği bakımından herhangi bir sakınca olmadığını,

b) Askerlik görevi nedeniyle silâh altında bulunanların 31.12.2005 tarihine kadar terhis olacaklarını,

c) Askerlik görevini yapmış olanlar ile muaf olanların bu durumlarını ilgili askerlik şubesi veya birliklerinden alacakları belge ile belgelendirmek

koşulları aranır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulu aranmaz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber