1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KPSS-B'ye ilişkin olarak ÖSYM Kılavuzunde yer alan genel açıklamalar

31 Ağustos 2003 16:02
+Aa- Yazdır

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa atanacak personelin seçme ve yerleştirme işlemleri, 03.05.2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik.in 23. maddesi uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. Yönetmelik hükümlerine göre bu yerleştirmede aşağıdaki sınavların sonuçları geçerli olacaktır:

a) 17 Ekim 1999 ve 12 Aralık 1999 tarihlerinde yapılan İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Seçme Sınavı (DMS)
b) 06-07 Temmuz 2002 tarihlerinde yapılan KamuPersonel Seçme Sınavı (KPSS)
c) 23 Kasım 2002 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı-Sağlık Bakanlığı (KPSS-SB)

1.2 Elinizdeki bu Kılavuz (bundan böyle Kılavuz olarak geçecektir), bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına personel yerleştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Adaylar, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarını bu Kılavuzdan seçecekler,Tercih Formunu bu Kılavuzdaki kurallara göre doldurarak teslim edeceklerdir.

1.3 Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına ilk defa atanmak isteyen adaylar, bu Kılavuzda bu kadroların ünvan, kontenjan ve koşullarını bulacaklardır.

Adaylar, bu kadrolardan istediklerini, 15.i geçmemek üzere tercih sırasına koyacaklar ve tercihlerini sırasıyla, Kılavuz ile birlikte kendilerine verilen Tercih Formuna
yazıp kodlayacaklardır.

1.4 Bu Kılavuz ve Tercih Formu, Türkiye.de il merkezlerindeki ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Lefkoşa Sınav Merkezi Yöneticiliğinden temin edilecek ve Tercih Formu doldurulduktan sonra bu merkezlere 1 Eylül 2003-5 Eylül 2003 tarihleri arasında teslim edilecektir. Tercih Kılavuzu ve Tercih Formu ücreti 3 000 000 (üçmilyon) TL.dir.

2. 2003 TERCİH FORMU KADRO TERCİHLERİNİN YAPILMASI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
2.1 Adayların, 2003-Tercih Formunu kullanarak Kılavuzda yer alan kadrolardan koşullarını karşıladıklarını Tercih Formuna yazabilmeleri için 1999-DMS.den 70
ve daha fazla puan almış olmaları veya 2002-KPSS veya 2002 KPSS-SB.den, tercih edecekleri kadro ile ilgili bir KPSS puanına sahip olmaları gerekir.

2.2 Önce girilen sınavla son girilen sınav arasında öğrenim düzeyi farkı varsa adaylar son girdikleri sınav düzeyinde bir kadroyu tercih etmek zorundadırlar.

2.3 Tercihlerin geçerli olabilmesi için Tercih Formlarının teslim edildiği tarihte sınava girilen düzeydeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. 5 Eylül 2003 tarihinden sonra mezun olanların tercihleri işleme alınmayacaktır.

3. 2003 TERCİH FORMUNUN DOLDURULMASI
3.1 Tercih Formu yumuşak uçlu ve siyah bir kurşun kalemle zedelenmeden doldurulmalı, kesinlikle kirletilmemeli, buruşturulmamalı ve katlanmamalıdır.

3.2 Adayların boş kadrolara yerleştirilme işlemlerine alınabilmeleri için Tercih Formunun kurallara uygun olarak doldurulması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

3.3 Tercih Formunun 1. alanı T.C. Kimlik Numarası, 2. alanı da girilmişse 1999-DMS Numarasının yazılıp kodlanması için ayrılmıştır. Bu numaraların doğru olarak yazılması ve doğru olarak kodlanması son derece önemlidir. Adaylara ait numaralarda yazma veya kodlama hatası bulunan Tercih Formlarının yerleştirme işlemlerine alınması mümkün değildir.

Tercih Formunun üst tarafındaki Adı, Soyadı, Baba Adı ve Doğum Tarihi alanlarına gerekli bilgileri yazdıktan sonra aşağıdaki alanlar ile ilgili bilgileri, bu Kılavuzda verilen açıklamalara göre, Tercih Formuna yazıp kodlayınız.

1. ALAN: T.C. KİMLİK NUMARASI
Tercih Formundaki .1. T.C. KİMLİK NUMARASI. alanı, yeni nüfus cüzdanlarında bulunan T.C. Kimlik Numaranızı yazıp kodlamanız için düzenlenmiştir. Nüfus cüzdanlarındaki seri ve no karşısında yazılı olan harf ve rakamlar T.C. Kimlik Numarası değildir. Bu nedenle bu harf ve rakamların T.C. Kimlik Numarası alanına yazılmaması gerekir. Eski nüfus cüzdanlarında T.C. Kimlik Numarası yoktur. T.C. Kimlik Numarası onbir rakamlı bir sayıdır.

Nüfus cüzdanlarında T.C. Kimlik Numarası bulunmayan adaylar, bağlı bulundukları İlçe Nüfus Müdürlüklerine başvurarak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini alabilecekler veya http://tckimlik.nvi.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaralarını öğrenebileceklerdir.

Tüm adaylar T.C. Kimlik Numaralarını tercih formuna yazıp kodlamak zorundadırlar.

T.C. Kimlik Numaranızı Tercih Formundaki "1. T.C. KİMLİK NUMARASI" alanına yazınız ve bu rakamları alttaki yuvarlakları doldurmak suretiyle kodlayınız. T.C.
Kimlik Numarasını doğru olarak yazıp kodlamayan adayların Tercih Formları yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Ayrıca adayların sınavla ilgili ÖSYM ile yapacakları tüm yazışmalarda bu numara kullanılacağından T.C. Kimlik Numarasının Tercih Formunda doğru olarak yazılıp kodlanması büyük önem taşımaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu adaylar T.C. Kimlik Numarası alanına, 2003 Tercih Formunun sağ üst köşesindeki imza alanının alt tarafında yer alan ve 07 ile başlayan 10 basamaklı belge numarasını, başına 0 (sıfır) koymak suretiyle yazacak ve kodlayacaklardır. Bu numara adaylara 2003 Tercih Formunu teslim etmeleri sırasında kendilerine verilen Alındı Belgesinde de yer almaktadır.

2. ALAN: DMS NUMARASI
17.10.1999 veya 12.12.1999 tarihlerinde yapılan DMS.ye giren ve bu sınavdan en az 70 puan alan adaylar DMS Numaralarını bu alana yazıp kodlayacaklardır. 1999-DMS'ye girmeyen adaylar bu alanı boş bırakacaklardır.

3. ALAN: HANGİ SINAVLARA GİRDİNİZ?
Bu alanda bundan önce yapılan dört sınavın tarihleri ve adları yazılıdır. Girdiğiniz sınavların sol tarafındaki yuvarlağı karalayınız. Birden fazla yuvarlak karalanabilir.

3.4 4. ALAN: UYRUĞU
Bu alanda T.C. uyruklular ve uyruğundan biri T.C. olan (diğeri KKTC olanlar hariç) çift uyruklular, "1.T.C." seçeneğini; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri KKTC olan (diğeri T.C. olanlar hariç) çift uyruklular "2.KKTC" seçeneğini; uyruğundan biri KKTC, diğeri T.C. olanlar "3.TC/KKTC" seçeneğini işaretleyeceklerdir.

3.5 5. ALAN: ASKERLİK DURUMU
Erkek adaylar .5. ASKERLİK DURUMU. alanında kendilerine uygun olan seçeneklerden birini işaretleyeceklerdir. Kadın adaylar bu alanı boş bırakacaklardır.

3.6 6. ALAN: MEZUN OLUNAN ÜNİVERSİTE
Tercih Formunda 6. alan mezun olunan üniversitenin kodunun yazılıp kodlanması için ayrılmıştır. 2, 4 veya daha fazla yıllık bir yükseköğretim programından mezun olanlar bu alana Tablo-4.ten bulacakları üniversitelerinin kodlarını yazarak kodlayacaklardır. İlköğretim (ortaokul) ve ortaöğretim kurumlarından mezun olan adaylar bu alanı boş bırakacaklardır.

3.7 7. ALAN: MEZUN OLUNAN PROGRAM/ALAN
Tercih Formunda 7. alan, mezun olunan program/alan kodunun yazılıp kodlanması içindir. Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören adaylar mezun oldukları lisans programının kodunu Tablo-5A.dan, önlisans düzeyinde öğrenim gören adaylar mezun oldukları önlisans programının kodunu Tablo-5B.den ve ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören adaylar mezun oldukları alanları Tablo-5C.den bulacaklar ve bu programların/ alanların kodlarını 7. alana yazıp kodlayacaklardır. İlköğretim mezunları bu alanı boş bırakacaklardır.

Tablo-5A ve 5B.deki yükseköğretim programlarının ve Tablo-5C.deki ortaöğretim alanlarının adları siz mezun olduktan sonra değişmiş olabilir. Eğer mezun olduğunuz programın/alanın adını bu tablolarda bulamıyorsanız, bunların yeni adlarını ilgili tablodan bularak yazıp kodlamanız gerekir. Mezun olduğunuz program/alan kapanmış ve benzeri program/alan açılmamış ise ilgili tablodaki .Diğer. seçeneğinin kodunu bularak bu alana yazıp kodlayınız.

Bir kadronun koşulunda bir yükseköğretim programının adı veya ortaöğretimdeki bir alan adı varsa, 7. alana .Diğer. seçeneğini yazıp kodlayan adaylar bu kadro için yerleştirme dışında bırakılacaklardır.

3.8 8. ALAN: MEZUNİYET TARİHİ
Tercih Formunda 8. alan adayların mezun oldukları tarihi yazmaları için ayrılmıştır. Bu alanda mezuniyet tarihinin, gününün, ayının ve yılının yazılması için kutular vardır. .GÜN. için ayrılan kutulara mezun olunan günün ayın kaçıncı günü olduğu, .AY. için ayrılan kutulara mezun olunan ayın yılın kaçıncı ayı olduğu, .YIL. için ayrılan kutulara da mezun olunan yıl yazılacaktır. Örneğin, 5 Temmuz 2001 tarihinde mezun olan bir aday bu alana sırasıyla 05 07 2001 yazacak ve kodlayacaktır.

3.9 9. ALAN: TERCİH SIRANIZA GÖRE GİRMEK İSTEDİĞİNİZ KADROLAR
3.9.1 Tercih formunun 9. alanı kadro tercihlerinizin yazılıp kodlanması içindir. Bu alan, 15 ayrı kadroyu tercih sıranıza koyarak yazıp kodlamanız için ayrılmıştır. Tercihlerinizi yaparken göz önünde tutacağınız hususlar aşağıdadır:

3.9.2 Kadro tercihlerini yapmadan önce , bu kılavuzun 5.-7.sayfalarındaki BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI başlığı altındaki koşulları dikkatle inceleyiniz. Başvurmanın genel şartlarına uymuyorsanız, Tercih Formu doldurmanıza gerek yoktur. Genel şartlara uyuyorsanız, özel şartları bulunan kadroları inceleyiniz; özel şartlarını taşımadığınız kadroları tercihleriniz arasında göstermeyiniz.

3.9.3 Tercihlerinizi belirlemeden önce bu kılavuzdaki Tablo-1A, Tablo-1B, Tablo-2 ve Tablo-3.ten sizinle ilgili olanlarını dikkatle inceleyiniz.
Tablo 1A.da ilköğretim mezunlarının (ortaokul), Tablo-1B.de lise ve dengi okul mezunlarının (ortaöğretim), Tablo 2.de önlisans mezunlarının (iki yıllık meslek yüksekokullarından veya açıköğretimin iki yıllık programlarından mezun olanların) ve Tablo-3.te lisans programlarından (dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim programlarından) mezun olanların tercih edebilecekleri kadrolar yer almaktadır. Her tabloda kadrolar il adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

3.9.4 Her aday sınava girdiği öğrenim düzeyindeki tablodan tercih yapmak zorundadır. Diğer tablolardan yapılan tercihler geçersiz sayılacaktır.

3.9.5 Her tabloda her kadro karşısında koşullar sütununda bazı numaralar yer almaktadır. Bu numaralardan her biri bu kadro için özel bir koşulun veya açıklamanın olduğunu göstermektedir. Bu açıklamalar tabloların sonunda yer almıştır.

3.9.6 Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadroların koşulları incelendiğinde pek çok kadroda yaş koşulu olduğunu göreceksiniz. Yaşın tespitinde sınava girildiği tarih esas alınmaktadır.Girdiğiniz sınavlardan hangisinin puanı ile yerleşecekseniz, yaşınızı o sınavın tarihine göre hesaplamanız gerekir. Tercihlerinizi yaparken sınava girilen tarih itibarıyla yaş koşulunu karşılayıp karşılamadığınızı göz önünde tutmanız son derece önemlidir.

3.9.7 Adaylar, tercih edecekleri kadronun karşısında bulunan koşul numaralarını, tabloların sonundaki koşul ve açıklamalar sayfasında bulmalı, bu koşul ve açıklamaları mutlaka dikkatle okumalıdırlar.

Örneğin, bir kadronun karşısında 7 koşulu varsa, bu numara, koşul ve açıklamalarda bulunmalı ve dikkatlice okunmalıdır. 7 koşulu .Sınav tarihi itibarıyla (31) yaşından gün almamış olmak demektedir.Sınava girdikleri tarihte 31 yaşından büyük olan adaylar bu kadroyu tercihleri arasında gösteremeyeceklerdir. Sınava girdiği tarihte 31 yaşından büyük bir aday bu kadroyu tercihleri arasında gösterirse ÖSYM.ce yerleştirme yapılsa bile, kurum ve kuruluş yerleştirmesi yapılan bu adayın atamasını yapmayacaktır.

3.9.8 Adaylar, bu kılavuzdaki öğrenim düzeyi ile ilgili tabloları incelemek suretiyle kendi koşullarına uyan kadroları belirlemeli, bu kadrolardan istediklerini bir kağıt üzerinde sıralamalı, tercihler ve tercih sırası kesinleştikten sonra kadro kodları Tercih Formuna yazılarak kodlanmalıdır.

3.9.9Tercih Formuna yazılıp kodlanan kadrolarda bir kodlama hatası yapılıp yapılmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Kodlama hatası bulunan kadro tercihleri ÖSYM.de bilgisayarlarca iptal edilecektir. Kodlama hatası yapılan tercihlerde, Tercih Formlarının tesliminden sonra düzeltme yapılması mümkün değildir.

3.10 10. ALAN: ADRES SATIRLARI
Tercih Formunun arka yüzü sürekli adres bilgisine ayrılmıştır. Yerleştirme sonuçları bu adrese postalanacağından adresin doğru ve eksiksiz olması önem taşımaktadır.
ADRES SATIRI-1, ADRES SATIRI-2
Adresin yazılarak kodlanması için her biri 23 kutuluk iki alan ayrılmıştır. Adres bu alanlara, her kutuya bir harf gelecek şekilde ve kelimeler arasında bir boşluk bırakılarak yazılacaktır. Adres Satırı-1.e son olarak yazılacak kelime veya numara bu satırda kalan kutulara tam olarak sığmıyorsa, kelime veya numaranın tümü Adres Satırı-2.nin ilk kutusundan başlayarak yazılmalıdır. Bir başka deyişle, Adres Satırı-1 ile Adres Satırı-2 arasında kelime ve numara bölünmeyecektir. Adres, ayrılan alanlara sığmıyorsa anlamlı kısaltmalar yapılabilir. Mahalle için .M., cadde için .C., sokak için .S. yazmak yeterlidir. Numara doğru yazıldığı takdirde apartman adını yazmak gereksizdir. Bu alana semt, ilçe veya il adı yazılmayacaktır. Türkiye dışında oturan adaylar semt ve oturulan şehir adını da bu alana yazacaklardır. Yazma işlemi bitince kodlama işlemine geçilecektir.

3.11 11. ALAN: SEMT/İLÇE
12 kutudan oluşan bu alana yazışma adresinde bulunan semt veya ilçe adı yazılacaktır. Adreste semt veya ilçe adı kullanılmıyorsa (yalnız il adı yeterli ise) bu alan boş bırakılacaktır. Adresteki il adı .12. ADRES İL TRAFİK KODU. alanına kodlanacağı için bu alana il yazılmayacaktır. Türkiye dışında oturan adaylar ülke adını da bu alana yazacaklardır. Yazma işlemi bitince kodlama işlemine geçilecektir.

3.12 12. ALAN: ADRES İL TRAFİK KODU
Bu alana adreste geçen ilin trafik kodu yazılarak kodlanacaktır. Adresiniz yurtdışında ise il kodu yerine aşağıdaki kodlardan uygun olanını yazıp kodlayınız.
90 KKTC
91 Yurtdışı

3.13 13. ALAN: POSTA KODU
Sürekli adrese verilen posta kodu PTT dağıtıcısından veya 119 numaralı telefondan öğrenilerek bu alana yazılacak ve kodlanacaktır.

3.14 2003 Tercih Formunun geçerli sayılabilmesi için, bu formun sağ üst köşesindeki İMZA ALANININ aday tarafından imzalanmış olması şarttır. Buraya atılacak imzanın her zaman kullanılan ve değişmeyen nitelikteki imza olmasına dikkat edilmelidir. İmzalanmamış formlar işleme konmayacaktır.

4. TERCİH FORMLARININ TESLİM EDİLMESİ
Tercih Formları doldurulup imzalandıktan sonra teslim edilmeye hazır hale gelecektir. Tercih Formunuzu teslim edebilmek için ÖSYM.nin Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 375352 numaralı hesabına 5 000 000 (beşmilyon) TL yatırmanız gerekmektedir. Bu ücretin bankaya yatırılması için, banka yetkilisine T.C. Kimlik Numaranızı (KKTC uyruklu adaylar hariç), adınızı ve soyadınızı vermeniz yeterli olacaktır. KKTC uyruklu adayların banka dekontuna, 2003 Tercih Formunu teslim ettikleri sırada kendilerine verilecek olan Alındı Belgesindeki 07 ile başlayan 10 basamaklı numaranın önüne bir sıfır daha eklemek suretiyle yazdırmaları gereklidir. Yatırdığınız yerleştirme ücreti karşılığında bankadan iki nüsha banka dekontu almanız gerekir.

Tercih formunuzu bankadan aldığınız yerleştirme ücreti dekontu ile birlikte il merkezlerindeki ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğine süresi içinde teslim ediniz. Tercih Formlarının teslim edilmesinin son günü 5 Eylül 2003 mesai bitimidir. Sınav merkezi yöneticiliğinden Tercih Formunuzu teslim ettiğinize ilişkin Alındı Belgesini alınız. Alındı Belgesinin sağ alt 4 köşesinde .İnternete Erişim Şifreniz. bulunmaktadır. Bu şifre olmadan yerleştirme sonucunu İnternetten öğrenmeniz mümkün olmayacağından, Alındı Belgenizi özenle saklayınız.

5. ÖSYM.CE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
5.1 Bu Kılavuzda yer alan kadrolara yerleştirme, ÖSYM tarafından bilgisayarla merkezi olarak yapılacaktır.

5.2 Yerleştirme işlemlerinde lisans mezunları için DMS veya KPSSP3; önlisans mezunları için DMS veya KPSSP93 veya KPSS-SB; ortaöğretim mezunları için DMS veya KPSSP94 veya KPSS-SB; ilköğretim mezunları için DMS puanları kullanılacaktır.

5.3 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacaktır.

5.4 Yerleştirme işlemlerine girebilmek için adayların en az geçerli bir tercihi bulunması gerekir. Koşullara uyulmadan yapılmış olan tercihler iptal edileceğinden yerleştirme işlemi içinde yer almayacaktır.

5.5 Yerleştirmede adayların Başvurma Belgesinde ve Tercih Formunda yazıp kodladıkları beyanları esas alınacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile Başvurma Belgesinde ve Tercih Formunda kodlanmayan, yanlış kodlanan veya tutarsızlık bulunan bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

5.6 Aynı düzeyde birden fazla sınava girilmişse yerleştirme işlemlerinde bu sınavlardan alınan puanların yüksek olanı kullanılacaktır. 1999-DMS.ye giren adayların yerleştirme işlemlerine girebilmeleri için bu sınavdan 70 veya daha yüksek puan almaları zorunludur.

5.7 Kadrolara ÖSYM.ce merkezi yerleştirme yapılırken adayların, kadroların genel veya özel koşullarına uyup uymadığı göz önünde tutulmayacaktır. Adaylar, Tercih Formunu doldururken bu koşullara uyup uymadıklarını kendileri kontrol edecekler ve koşullarını karşılamadıkları kadroları tercihlerinde kesinlikle göstermeyeceklerdir.
5.8 Kadrolara yerleştirme sırasında, 1999-DMS, 2002-KPSS veya 2002-KPSS-SB için başvurular sırasında adaylardan alınan üniversite ve program/alan bilgileri kullanılmayacak, 2003 Tercih Formunda adayların yazıp kodladıkları üniversite ve program/alan bilgileri esas alınacaktır.

5.9 Yerleştirme işleminde adaylar önce puanına sonra tercih sırasına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de diğer yüksek puanlı adaylar yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır. Bu işlemi açıklamak için aşağıdaki örnek verilmiştir.

ÖRNEK: Bir üniversitenin psikoloji bölümünden mezun olan bir aday, 1999-DMS.ye girerek bu sınavdan 82,325 puan almış olsun. Bu aday, 2002-KPSS.ye de irerek lisans düzeyindeki KPSSP3 numaralı 78,450 puanına da sahip bulunsun. Bu adayın yerleştirmeye esas olacak puanı, 2002 KPSS.de aldığı puandan daha yüksek olması nedeniyle 1999 yılında aldığı DMS puanıdır. Bu aday bu kılavuzun Tablo-3.ünü (bu tablo sadece lisans mezunları içindir.) incelemiş ve kendisine uyan iki farklı kadroyu Tercih Formuna yazıp kodlamış olsun. Bu kadroların A Üniversitesinin psikolog kadrosu ile B Üniversitesinin psikolog kadrosu olduğunu ve bu kadrolarda da sadece birer kontenjan bulunduğunu varsayalım. Yerleştirme sırasında A Üniversitesine ait psikolog kadrosu, 82,325.den daha yüksek puan almış bir aday tarafından birinci tercihinde gösterilmişse, bu örnekte sözü edilen aday bu kadroya yerleşemez.Bu adayın ikinci tercihte gösterilen B Üniversitesinin psikolog kadrosuna yerleşebilmesi için bu kadroyu 82,325.den daha fazla puanlı bir adayın tercih etmemesi gerekir. Puanı 82,325.den daha düşük bir başka aday B Üniversitesinin psikolog kadrosunu birinci tercihinde gösterse bile bu aday bu kadroya yerleşemez, kendisinden daha yüksek puan almış bir aday daha sonraki tercihinde gösterse bile bu kadroya yerleşmeye hak kazanır.

5.10 Kurum ve kuruluşlar, ÖSYM.ce yerleştirme yapılsa bile, koşullara uymayan adayların atamalarını yapmayacaktır.

6. 2003 YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
2003 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme işlemlerine giren her adaya 2003 Yerleştirme Sonuç Belgesi gönderilecektir. Bu belgede adayların herhangi bir kadroya yerleşip yerleşmedikleri, yerleşmişlerse yerleştikleri kamu kurum ve kuruluşunun adı, yerleştirildiği kadro kodu ve adı, kaçıncı tercihine yerleştirildiği ve yerleştirmede esas alınan sınavın puanı yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinin sonuçları, aynı zamanda ÖSYM.nin internetteki www.osym.gov.tr adresinden de, T.C. Kimlik Numarası ve internete erişim şifresinin kullanılması suretiyle öğrenilebilecektir.

7. KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ KADROLARINA ATANMA
7.1 Adayların, ÖSYM.ce yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, bu kurumların istedikleri belgeler ile birlikte atanmak üzere 10 Ekim 2003 tarihine kadar başvurmaları zorunludur.

7.2 ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarınca yerleştirme yapılan kadrolara doğrudan atanacaklardır.

7.3 Atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

7.4 Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları karşılayamayan adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

8. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
Bu kılavuzda belirlenmiş olan sınavlarda yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile Başvurma Belgesinde ve Tercih Formunda kodlanmayan, yanlış kodlanan veya tutarsızlık bulunan bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
1. Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirilmek için yapacağınız başvurularda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihlerinizi yapmadan önce aşağıdaki koşulları dikkatle okumanız son derece önemlidir.

2. BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
2.1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1) Türk vatandaşı olmak,
2) Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler, en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12.nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının girilen sınav tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.),
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
5) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle tercih edilecek kadrolar için aranan askerlik şartını taşımak (tercih edilecek kadrolar için askerlik şartı aranmamış ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.inci maddesinin 6.ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak),
6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.),
7) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte, eğer . BAKINIZ BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI .... ifadesi var ise kurumlarca aranılan diğer şartların yanısıra bu bölümde belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir. Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamalarının yapılması mümkün değildir.

2.2.1. PROGRAMCI
.Programcı. kadrolarını tercih edecek adayların;
a) Bilgisayar Programcılığı eğitimi veren fakülte veya dört yıllık yüksekokullardan mezun olmaları veya,
b) Diğer fakülte veya iki yıllık meslek yüksekokullarından mezun olup, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikasına sahip olmaları,
şarttır.

2.2.2. BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Lisans programlarından, önlisans programlarından veya ortaöğretim kurumlarından mezun olup da .Bilgisayar İşletmeni. kadrolarını tercih edecek adayların;
a) Öğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya,
b) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına sahip olmaları,
şarttır.

3. DİĞER HUSUSLAR
Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
3.1. Adayların, tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; yabancı dil bilgisi, sertifika, ustalık-kalfalık belgesi, sürücü belgesi, askerlik durumunu gösterir belge vb. diğer belgelere başvuru tarihi (Başvuru Formunun ilgili Makamlara teslim edildiği tarih) itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.

3.2. Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde sadece bir öğrenim kurumu ve bölümü belirtilmiş ise, diğer öğrenim kurumlarının aynı bölümlerinden mezun olmuş bulunmaları da yeterlidir.

Örnek: Öğrenim durumu ve bölümü olarak .FAKÜLTELERİN ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK. yazılmış ise, FAKÜLTELERİN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU olanlar da bu kadroyu tercih edebileceklerdir.

Diğer taraftan, Öğrenim durumu ve bölümü olarak .FAKÜLTELERİN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK. yazılmış ise FAKÜLTELERİN ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU olanlar bu kadroyu tercih edemeyeceklerdir.

3.3. Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde birden fazla öğrenim kurumu ve bölümü belirtilmiş ise, bunların sadece birinden ya da dengi öğrenim düzeyindeki diğer öğrenim kurumlarının aynı bölümlerinden mezun olmuş bulunmaları da yeterlidir.

Denklik belgesi; ilköğretim ve ortaöğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığından, yükseköğrenim kurumları için de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından temin edilecektir.

3.4. Tercih edilecek kadroların başvuru şartları arasında mesleki öğrenim görmüş olmak şartına ilave olarak ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmak şartı yer olması halinde, mesleki öğrenimi olanların ayrıca bu mesleklerle ilgili ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmaları şart değildir.
3.5. Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde belirtilen yabancı dil sınav türü ve seviyesinin dengi sınav türü ve seviyesinde aynı yabancı dili bilenler de söz konusu kadroları tercih edebilirler. Denklik tablosu aşağıdadır.

Yeterlik Düzeyleri KPDS
TOEFL
IELTS AKADEMİK FCE CAE CPE
Yeni Eski
Yeterli 70 193 523 Her bölümden en az 6,5 A
C C
İyi 80 213 550 Her bölümden en az 7,5 A B C
Çok İyi 90 250 600 Her bölümden en az 8,0 - A B


3.6. Başvuru şartları arasında dil şartı olarak sadece .İNGİLİZCE BİLMEK. gibi bir yabancı dil bilme şartının yer alması halinde, bu kadroları, (3.5.).de belirtilenler dışında Fakülte veya Yüksekokulların ingilizce hazırlık sınıflarını bitirmiş olan adaylar ile yabancı dilde eğitim veren Ortaöğretim(İngilizce) kurumlarından mezun olanlar da tercih edebileceklerdir.

3.7. Başvuru şartları arasında .B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ SAHİBİ OLMAK. niteliği aranan kadroları, .C., .D. ve .E. sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

3.8. Başvuru şartları arasında .MEB.DEN ONAYLI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SERTİFİKASI SAHİBİ OLMAK. niteliği aranan kadroları, MEB.den Onaylı bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB.den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

3.9. Adaylardan istenilen sertifikaların, Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış olması gerekmektedir.

3.10. Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, .M.E.B.dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak. niteliğine ve aynı şekilde daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar da, .M.E.B.dan Onaylı Daktilo Sertifikasına Sahip Olmak. niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.

3.11. İlanda yer alan kadrolar için aranan yaş şartının hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 17.10.1999 (sınav tarihi)-17.10.1975 (doğum tarihi) = 24 yaşında olup, 25 yaşından gün almamıştır. Bu durumda, .Sınav tarihi itibariyle 25 yaşından gün almamış olmak. şartı aranan bir kadroyu, 17.10.1975 ve daha sonraki doğumlular tercih edebileceklerdir.

06.07.2002(sınav tarihi) - 06.07.1973 (doğum tarihi) = 29 yaşında olup, 30 yaşından gün almamıştır. Bu durumda, .Sınav tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. şartı aranan bir kadroyu, 06.07.1973 ve daha sonraki doğumlular tercih edebileceklerdir.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
01:47 - Soylu'nun danışmanı Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e yanıt01:38 - Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk hayatını kaybetti01:36 - Çelik'ten Frankfurt'ta Türk vatandaşına yönelik polis şiddetine tepki01:25 - Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı00:05 - Kamu kurumları, ek madde 8 iznini nereden alacak?00:00 - İzmir'de doktor müdahale ettiği yaralı tarafından darbedildi
23:15 - 17 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları22:57 - Kudüs'te sinagogda oturma yerleri çöktü: 2 ölü, 167 yaralı22:45 - Bugüne kadar 153 milyon kez numaralar taşıdı22:16 - Salgın döneminde 'moda' alışverişi ilk sırada22:14 - İsrail'e uluslararası uçuşların tümü askıya alındı22:11 - Kirlilik yüzünden denize dahi girilemiyor
22:08 - Sürücüler dolu yağışına karşı araçlarını korumaya aldı22:05 - Hayatını kaybeden kanaat önderini yüzlerce kişi uğurladı21:14 - Rize'nin İkizdere ilçesinde gösteri ve yürüyüşler yasaklandı20:46 - MSB: Siviller, tarihi ve dini yapılar bizim için dokunulmazdır20:35 - Vaka sayısı 10 bin sınırına geriledi
20:12 - Düne göre aşı olanların sayısı 70 bin arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam