275 No'lu Milli Emlak Gn. Md.'lüğü Tebliğine göre Kamu Konutları Kiraları

Haber Giriş : 29 Ekim 2003 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
KAMU KONUTUNUN KİRA BEDELİNİN HESAPLANMASI

Yurt içinde bulunan kamu konutlarının aylık kira bedeli, konutun brüt inşaat alanı esas alınarak hesaplanır.

Brüt inşaat alanı, müstakil bir evin veya apartman dairesinin dış duvarlar dahil olmak üzere, bu duvarlar içinde kalan metrekare cinsinden toplam alanıdır.

Kamu konutlarının aylık kira bedeli, Milli Emlak Genel Tebliğleri ile her bir metrekare için kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlar, kalorifersiz konutlar ve kaloriferli konutlar için ayrı ayrı belirlenen ?kira birim bedeli? ile zorunlu nedenlerle yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen kaloriferli konutlar için belirlenen ?yakıt birim bedeli?nin konutun brüt inşaat alanının çarpımı suretiyle bulunan miktardır.

Konutların nitelik farklarına göre her bir metrekare için belirlenen ve alınması gereken ilave kira bedellerinin bulunması halinde de bu birim bedellerin brüt inşaat alanının çarpımı suretiyle hesaplanacak bedel çıplak kira bedeline ilave edilir.

Konutların nitelik farklarına göre alınması gereken ilave kira bedelleri; kapıcı, kaloriferci ya da her ikisinin kamu kurum ve kuruluşlarca personel görevlendirilerek hizmetin görülmesi, elektrik ve su sayaçlarının hizmet binasından ya da fabrika tesislerinden ayrılmasının mümkün olmaması, konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında su kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.) karşılanıyor olması durumunda alınır.

15/01/2004 tarihinden itibaren yurt içinde bulunan kamu konutlarında oturan personelden, 264 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğine göre hesaplanan birim bedellerine örneği ilişik (EK:1- 31/12/2003 tarihli 3. mükerrer ve 24956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan) 275 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen artış oranlarının ilave edilmesi suretiyle bulunacak (EK: 2- Tablo) kira, ilave kira, yakıt ve ortak kullanım giderleri birim bedellerinin konutun brüt inşaat alanının çarpımı suretiyle hesaplanan miktar tahsil edilecektir.

15/12/2002 tarihinden itibaren yurt içinde bulunan kamu konutlarında oturan personelden, 259 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğine göre hesaplanan birim bedellerine örneği ilişik (EK:1- 14/12/2002 tarih ve 24956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan) 264 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen artış oranlarının ilave edilmesi suretiyle bulunacak (EK: 2- Tablo) kira, ilave kira, yakıt ve ortak kullanım giderleri birim bedellerinin konutun brüt inşaat alanının çarpımı suretiyle hesaplanan miktar tahsil edilecektir.

(EK :1)

Maliye Bakanlığından :

Milli Emlak Genel Tebliği
(Sıra No: 275 )

2946 sayılı Kanun kapsamındaki kamu konutlarının aylık kira bedelinin tespitine esas teşkil eden unsurların, 04.12.2002 tarihli 24956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 264 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliğine göre hesaplanan miktarlar üzerinden, 15.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere, %15 oranında arttırılarak, 265 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği ile değişik 242 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği de dikkate alınarak tahsil edilmesi uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.

(EK : 2)

KONUTUN NİTELİĞİ 264 No'lu Milli Emlak Genel Müdürlüğü Tebliğine göre TL/M2 Kira Bedeli 275 No'lu Milli Emlak Genel Müdürlüğü Tebliğine göre TL/M2 Kira Bedeli
ÇIPLAK KİRA BEDELİ
Kaloriferli 1.121.481 1.289.703
Kalorifersiz 850.779 978.396
Kerpiç, ahşap,bağdadi 541.404 622.615
İLAVE KİRA BEDELLERİ
Kalorifercinin ve/veya kapıcının idarece karşılanması halinde 96.678 111.180
Elektrik veya su sayaçlarının ayrılmaması halinde 232.032 266.837
Elektrik ve su sayaçlarının ayrılmasının birlikte mümkün olmaması halinde 464.064 533.674
Suyun şehir şebekesi dışında su kaynaklarından karşılanması halinde 116.015 133.417
Yakıt bedelinin kurum ve kuruluşlarınca karşılanması halinde 464.064 533.674
Ortak kullanım giderinin idarece karşılanıyor olması halinde 42.539 48.920

NOT: 275 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği 15.01.2004 tarihinden itibaren geçerlidir


Kira İndirimlerine Ait Genelge

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak Genel Tebliği
( Sıra No: 265 )

14.10.1999 tarih ve 242 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin ?1.5.2. Bazı Yörelere İlişkin Kira Bedellerinde Uygulanacak İndirim Oranları? başlıklı bölümü 15.12.2002 tarihinden geçerli olmak üzere;

? 1.5.2 Bazı Yörelere İlişkin Kira Bedellerinde Uygulanacak İndirim Oranları,

Bu Genel Tebliğin 1.2., 1.3. ve 1.5.1 bölümleri de dikkate alınarak hesaplanan aylık kira bedelleri toplamından;

a) Bu Tebliğe ekli (1) sayılı listede yer alan illerde % 50,

b) Bu Tebliğe ekli (2) sayılı listede yer alan illerde % 45,

c) Diğer illerde % 30,

d) (1) ve (2) sayılı listeler dışında olup da son nüfus sayımında belirlenen nüfusu 10.000'den az olan yerleşim yerlerinde % 40,

e) Meskun yerlerden uzak, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı olan yerlerde % 70,

oranında indirim yapılır. ,,

Şeklinde değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

Bu Habere Tepkiniz