TKHK'den girişimsel işlemler yönergesi

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 1 Mayıs 2013 tarihinden geçerli olan Girişimsel İşlemler Yönergesi yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Haziran 2013 14:53, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
TKHK'den  girişimsel işlemler yönergesi

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Sayı : 49022165-010.99 2393

Konu : Yeni Girişimsel İşlemler Yönergesi

14/02/2013 tarihli ve 28559 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan “r) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlanan tabip muayene ve girişimsel işlemler, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Kurumca çıkarılacak Yönerge ile belirlenir.” hükmüne istinaden “Girişimsel İşlemler Yönergesi” hazırlanmış ve 15/02/2013 tarihli ve 459 sayılı Makam Onayı ile 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş idi.

Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikler ve uygulamaya yönelik alınan geri bildirimler doğrultusunda Başkanlığımızca “Girişimsel İşlemler Yönergesi” hazırlanmış ve 03/06/2013 tarihli ve 2391 sayılı Makam Onayı ile 01/05/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Girişimsel İşlemler Yönergesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanının hesaplanmasında ekli Girişimsel İşlemler Listesi ve Kamu Kurumlan İçin Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Listesi esas alınır.” hükmü gereğince 01/05/2013 tarihinden itibaren, gerçekleştirildiği bildirilen tabip muayene ve girişimsel işlemlerin “Girişimsel İşlemler Listesi” ile “Kamu Kurumlan İçin Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Listesi” esaslarına göre puanlandırılması gerekmektedir.

Girişimsel İşlemler Listesinde yer alan ve gerçekleştirildiği bildirilen herhangi bir işlemin faturalandırılması Sağlık Uygulama Tebliği ilkeleri doğrultusunda yapılacak olup, Sağlık Uygulama Tebliğinde yer almasa dahi Girişimsel İşlemler Listesi ile Kamu Kurumları İçin Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Listesinde yer alan tüm işlemler tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı hesaplamasına dâhil edilecektir.

Tabiplerin girişimsel işlemleri yerindelik, nitelik ve nicelik yönünden güncel tıbbi bilgilere uygun şekilde ve tıp etiği içinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir ancak bu işlemlerin puanlandırılması Girişimsel İşlemler Listesi ile Kamu Kurumları İçin Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Listesinin genel hükümleri ile açıklama kısımlarında yer alan hükümler doğrultusunda yapılacaktır.

Hastane Yöneticisi/Başhekimce, Girişimsel İşlemler Listesi ile Kamu Kurumları İçin Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Listesinin yayımlandığı son hali ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemi içinde tabipler tarafından görülür halde yer alması ayrıca gerçekleştirilen işlemlerin kod numaraları ile işlemlere ait açıklamanın işlem adı ile birlikte görülebilir olması sağlanacaktır.

İlgili listeler ekte gönderilmemekte olup, listelere www.tkhk.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Dr. İdris Ahmet ÇAKIR

Kurum Başkanı a. Kurum Başkan Yardımcısı

Girişimsel İşlemler Yönergesi_03.06.2013 tarihli ve 2391 Makam Onaylı

Girişimsel İşlemler Listesi

Kamu Kurumları İçin Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi Ve Cerrahi İşlemler Listesi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber