Öğretmen Atamalarında Öncelik Meselesi

Yeni bir öğretmen atamasına ilişkin işlemler tüm hızıyla devam etmektedir. Ancak hala bazı adaylar birinci öncelikli mi, ikinci öncelik mi veyahutta atamalara katılma hakkına sahip olup olmadığını bilmektedir. Bunun bir nedeni MEB'in 119 sayılı karar ve bu karar eki cetvelin bilinmemesi, ikinci nedeni ise kılavuzun okunmamasıdır. Bu nedenle öncelik meselesine ilişkin sorulara cevap olmak üzere özel bir dosya hazırladık. Dosya için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ocak 2006 08:39, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

1. Öncelik cetvelde yer alan bölümlerdir

Öncelik meslesini belirlemek için önce 119 sayılı karar eki cetvele bakmak gerekmektedir. Bu cetvelde tek tek hani branşa kimlerin atanacağı açık olarak belirtilmiştir. Cetvele ulaşmak için tıklayınız. (Not: Cetvelde bazı mezuniyetlerin yanında (*) işareti bulunmaktadır. Bu işaret pedagojik formayon veya tezsiz yüksek lisansın yapılmış olmasını şart koşmaktadır.)

Cetvelde yer alan unvanlar arasında öncelik sıralaması yoktur.

2. Önceliğe sahip bölümler şunlardır

2. önceliğe sahip bölümler kılavuzda açıklanmıştır. Altı branş için ikinci öncelik bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

a) Bilgisayar Öğretmenliğine;
? Elektronik Öğretmenliği,
? Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği,
? Bilgisayar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlayanlardan,
lisans öğrenimi süresince aldıkları kredinin en az %30'u kadar krediyi Bilgisayar alanına ait derslerden alanlar,

b) İngilizce Öğretmenliğine;
Aşağıda belirtilen öncelik sırası esas alınarak İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programını tamamlamış olmaları şartıyla;

? Yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının TTK'nin 119 sayılı Karar eki Çizelge'de yer verilen lisans düzeyinde İngilizce öğretim yapan bölümlerinden mezun olanlar (Mezun olduğu yüksek öğretim programı olarak başvuru formundan 45414 Kodlu ?* (Y.Dil) Yabancı Dille Öğretim Yapan Yüksek Öğretim Kurumlarının 119 Sayılı Karar Eki Çizelgede Yer Verilen Lisans Düzeyinde İngilizce Öğretim Yapan Bölüm Mezunları? program seçilecektir),
? TTK'nin 119 sayılı Karar eki Çizelge'de herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak olarak gösterilen programlarından mezun olup ?Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)?nda (B) ve daha yukarı düzeyde puan alanlar (Mezun olduğu yüksek öğretim programı olarak başvuru formundan 45417 Kodlu ?* (Y.Dil) 119 Sayılı Karar Ek Çiz. Herhangi Bir Alan Öğretmenliğine Kaynak Gösterilen Programlarından Mezun Olup KPDS Sınavından (B) Ve Daha Yukarı Düzeyde Puan Alanlar? program seçilecektir),

c) İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi) Öğretmenliğine;

? Seramik Öğretmenliği,
? Nakış Öğretmenliği,
? Geleneksel Türk El sanatları Öğretmenliği,
? Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği,
? Dekoratif Ürünler Öğretmenliği,

d) İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) Öğretmenliğine;

? Ev Ekonomisi Yüksek Okulu,
? Ev Ekonomisi Bölümü,

e) İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Arapça Öğretmenliğine;

? İlâhiyat Fakültesi mezunları.

f) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğine;

? Tüm dil, Edebiyat ve Mütercim-Tercümanlık programları mezunlarından Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını 2003-2004 öğretim yılı sonuna kadar tamamlamış olup, lisans eğitiminde almış olduğu toplam kredinin % 30'u kadar krediyi Türk Dili ve Edebiyatı alanında almış olduğunu belgelendirenler,

3. öncelik kimlerdir:

Atanacağı alanın taban puanı üzerinde olması koşuyla KPSS'den 75 ve üzeri puan alan Pedagojik Formasyonu ya da Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programlarından birini tamamlamamış adaylar 3. önceliktir. Bunlar da başvuru hakkına sahiptir. Ancak bunlara sıra gelmesi çok zor bir durumdur.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber