Gençlik Bakanlığı naklen müfettiş alacak

Mecliste görüşülmekte olan torba kanun teklifinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı teftişi için özel bir düzenleme yer alıyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Şubat 2014 12:11, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Gençlik Bakanlığı naklen müfettiş alacak

Tasarıda yer alan madde şu şekildedir:

MADDE 50- 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 11- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe yarışma ve yeterlik sınavı ile girenlerden denetçi, müfettiş ve kontrolör unvanlarını ihraz etmiş olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde ekli (3) sayılı listede yer alan denetçi kadrolarına, 20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmaksızın atanabilir. Bu şekilde yapılan atamalar hakkında, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 7 nci maddesi hükümleri uygulanmaz."

BU MADDE NE ANLAMA GELİYOR?

1- Bu maddeye göre, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı naklen denetçi alacaktır.

2- Naklen denetçi alımına, kamu kurumlarında yardımcılık devresinden sonra denetçi, müfettiş veya kontrolör olanlar başvurabilecektir.

3- Bu konudaki nakiller için tahsis edilen sayı 10'dur.

Bu Habere Tepkiniz