4 bin sporcu yetiştirilecek

Spor Genel Müdürlüğü, 2020 yılına kadar 4 bin sporcu yetiştirecek

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Şubat 2014 20:30, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
4 bin sporcu yetiştirilecek

27 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6525 sayılı Torba Kanuna göre, Spor Genel Müdürlüğü, 2020 yılı sonuna kadar 4 bin sporcu yetiştirecek.

Kanunda yer alan ilgili madde şu şekildedir:

"MADDE 17- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Olimpik sporculara yardım

GEÇİCİ MADDE 13- Genel Müdürlük tarafından 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4000 sporcu yetiştirilir.

Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı iaşe, ibate ve yol giderleri Genel Müdürlük tarafından karşılanır. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinde farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenir.

Spor branşlarının ve sporcuların tespiti, verilecek harçlığın tutarı, iaşe, ibate ve yol giderlerinin karşılanması ile harçlık ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Bu maddeye göre yapılan harçlık ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayda bir ödenir ve bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemez."

MEMURLAR.NET'İN AÇIKLAMALARI

1- Spor Genel Müdürlüğü 2020 yılı sonun değin 4 bin sporcu yetiştirecek.

2- Yetiştirilecek sporcuların yeme, barınma, yol giderleri Genel Müdürlükçe karşılanacak. Bunlara ayrıca asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere harçlık verilecek.

3- Branşlar ve sporcuların seçimi daha sonra Genel Müdürlükçe çıkarılacak esaslar ile belirlenecektir.

Bu Habere Tepkiniz