8- 4624'lü personel, başhekim olabilecek

Meclise sunulan kanun tasarısında, 4924'e tabi olarak çalışan sözleşmeli personel için düzenleme yer aldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Haziran 2014 17:12, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
8- 4624'lü personel, başhekim olabilecek

Meclise sunulan kanun tasarısında, 4924'e tabi olarak çalışan sözleşmeli personel için düzenleme yer aldı.

Kanun tasarısında yer alan hüküm şu şekildedir:

MADDE 44-11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(9) 4924 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışan tabipler ihtiyaç halinde, istihdam edildikleri hizmet biriminde olmak kaydıyla, ekli (II) sayılı cetvelde sayılan hastane yöneticisi, başhekim ve başhekim yardımcısı pozisyonlannda görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlere bu görevlerinden dolayı aynca herhangi bir ödeme yapılmaz."

Bu hükme göre, 4924 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan tabipler, istihdam edildikleri hizmet biriminde olmak kaydıyla, hastane yöneticisi, başhekim ve başhekim yardımıcı olarak görevlendirilebilecektir.

Bu Habere Tepkiniz