Advertisement

MEB'den norm fazlalıkları atamasında yanlış zamanlama

MEB, 40 bin norm kadro fazlası öğretmenin ihtiyaç olan okullara görevlendirilmesini öngören Genelgeyi yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 20 Eylül 2016 00:58
MEB'den norm fazlalıkları atamasında yanlış zamanlama

Milli Eğitim Bakanlığı, 2016-19 nolu genelge yayınlayarak;

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi hükümlerince norm kadro fazlası öğretmenlerin,

01.09.2016 Tarihli ve 29818 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Yönetici ve öğretmenlerin görev süresi" başlıklı 11. maddesi, "Yöneticilik ve öğretmenlik görev süresi hesaplanması" başlıklı 12. maddesi ve "Geçiş hükmü" başlıklı geçici 1. maddesi hükümlerince özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında 8 yıllık görev süresi dolan yönetici ve öğretmenlerin,

Alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına 23 Eylül 2016 tarihine kadar başvuruları alınarak 26 Eylül 2016 tarihine kadar atamaları gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanlar ise resen atanacaklardır.

25.06.1983 Tarihli ve 18088 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin "Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Göz önünde Bulundurulacak Hususlar" başlıklı 9. maddesi son fıkrasındaki; "İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile hakim ve savcıların görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz." hükümlerince madde hükmünde yer verilen meslekteki görevlilerin eşleri olan öğretmenlere bu norm kadro işlemi uygulanmayacaktır.

İŞTE O GENELGE

Bu genelgenin öncelikle zamanlama açısından çok yanlış bir uygulama olduğu kanaatindeyiz.

MEB en sonunda norm fazlasının ilçe içinde önceliği vardır dedi

Şöyle ki;

Öncelikle tüm il milli eğitim müdürlükleri norm kadro fazlası öğretmenleri, maaş karşılığını dolduramayan öğretmenleri ve 30 saate kadar derse girmek isteyen öğretmenleri ihtiyaç bulunan okullara görevlendirmişlerdir. Buna rağmen ihtiyaç olan okul ve kurumlara güvenlik soruşturması yapılan ücretli öğretmenlerin görevlendirmeleri de devam etmektedir.

Bu sırada yapılacak bir norm fazlası öğretmenlerin ihtiyaç olan okul ve kurumlara atamaların yapılması sağlıklı bir sonuç doğurmayacaktır.

Öncelikle norm kadroların sağlıklı olarak yeniden belirlenmesi gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 18.04.2016 tarih ve 4346735 sayılı yazılarıyla, eğitim kurumlarının norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemleri 20.04.2016-16.05.2016 tarihleri arasında yapmış, akabinde yine 03.07.2015 tarih ve 6929561 sayılı yazıları ile Eğitim kurumlarında yeni açılan kapatılan okul-derslik-şube ile dönüşümü sağlanan eğitim kurumlarındaki norm belirleme işlemlerine onay vermiştir.

Bu tarihten sonra normların tekrar güncellenmesi gerekmektedir. Önceki yıllarda bakanlık tarafından normların Ekim ayında güncellendiği görülmektedir.

Bu nedenle acil olarak öncelikle Eylül ayı sonuna kadar norm kadrolar güncellenmeli bu güncellemeden sonra norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri yapılmalıdır.

Ayrıca söz konusu genelgede;

Yukarıdaki 1. maddede norm kadro fazlası öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre il içinde atamalarının yapılacağı hükmedilmiştir.

Bu hüküm; norm fazlası öğretmenlere sadece bulunduğu ilçeyi tercihe zorlayan, il içinde tercih yaptırmayan il milli eğitim müdürlüklerine bir ders olmuştur.

KAPAT [X]

Fakat bu hüküm eksiktir. Çünkü yönetmeliğin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi 3. fıkrası son cümlesindeki; "Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır." hükümlerince norm kadro fazlası öğretmenin bulunduğu ilçedeki ihtiyaç olan okul ve kuruma öncelikle atanma hakkı bulunmaktadır. Başka bir ilçeden bu ilçedeki okulu tercih eden hizmet puanı yüksek öğretmen bu ilçedeki okula hizmet puanı yüksek olduğu gerekçesi ile atanamaz o okulu o ilçeden tercih etmeyenler varsa ilçe dışından tercih edenlerden hizmet puanı yüksek olan atanır.

Dolayısıyla hükmün; norm kadro fazlası öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre (Bulunduğu ilçeyi tercih edenlere, ilçe dışından bu ilçeyi tercih edenlere göre hizmet puanı ne olursa olsun öncelik verilerek.) il içinde atamalarının yapılması diye düzeltilmesi gerekmektedir.

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri Nasıl Yapılır?

İlçeler bazında tercihte bulunan öğretmenlerin her branştan listeleri görev yeri ilçesi, tercih yeri ilçesine göre ayrı ayrı yapılır.

İlçeler bazında tercihte bulunan öğretmenlerin tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaları her ilçe ayrı ayrı olma üzere öncelikle o ilçedeki norm kadro fazlası öğretmenler dikkate alınarak yapılır. Daha sonra o ilçeyi ilçe dışından tercih eden öğretmenlerin tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaları yapılır. Bu atamalar normal il içi yer değiştirmedeki gibi yapılır.

Yönetmelik çok açık bir biçimde atamaların öncelikle norm kadro fazlası öğretmenlerin görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Örnek-1: Şereflikoçhisar ilçesinde norm kadro fazlası Türkçe öğretmeni yok ise bu ilçeyi diğer ilçelerden tercih eden norm kadro fazlası Türkçe öğretmenlerinden hizmet puanı fazla olan atanacaktır.

Örnek-2: Osmaniye ilinin Kadirli ilçesinde görev yapmakta olan ve hizmet puanı 100 olan bir norm kadro fazlası Sınıf Öğretmeni bu ilçedeki Sınıf Öğretmeni normu boş olan bir okulu tercih ettiğinde bu okulu başka bir ilçeden (Sumbas'tan) tercih eden 400 puanlı Sınıf Öğretmeni olsa bile 100 puanlı Kadirli ilçesindeki Sınıf Öğretmeninin atamasının yapılacağı anlamına gelmektedir.

Kısacası her yerleşim yeri ve her ilçe kendi arasında değerlendirilerek tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalar yapılır. Bir ilçede tercihte bulunan norm kadro fazlası var ise aynı branştan bu ilçeye başka bir ilçeden atama yapılamaz.

Yani İlçedeki boş kadro öncelikle ilçedeki norm kadro fazlası öğretmenin hakkıdır.

Bu değerlendirmeden sonra arta kalanlar olursa ilçeler arasında tercihte bulunan öğretmenlerin tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri yapılacaktır. Bu atamalar normal il içi yer değiştirmedeki gibi yapılır.

Örneğin Kadirli ilçesinde norm kadro fazlası Sınıf Öğretmeni yok ise bu ilçeyi diğer ilçelerden tercih eden norm kadro fazlası Sınıf Öğretmenlerinden hizmet puanı fazla olan atanacaktır.

Bu konu birçok ilimizde yanlış uygulanmakta ildeki tüm başvurular alındıktan sonra ilin tamamı aynı anda il içi yer değiştirmede olduğu gibi atamalar yapılmaktadır.

Bu konu yargıya taşınmış ve Adana 2. İdari Mahkemesi 28.06.2005 tarih ve 2004/364 Esas ve 2005/1096 Karar sayılı kararı ile "Osmaniye ili Merkez ilçede norm kadro fazlası Ağaç İşleri Öğretmeni bulunduğundan, bu fazlalık giderilmeden bu branşta yerleşim yeri dışından Düziçi ilçesinden atama yapılmasına ilişkin işlemde de mevzuat ve hukuka uyarlık görülmemiştir" şeklinde her yerleşim yeri ve ilçenin kendi arasında değerlendirilmesi gerektiğinden hareketle hüküm vermiştir.

Adana 2. İdari Mahkemesi 28.06.2005 tarih ve 2004/364 Esas ve 2005/1096 Karar sayılı kararı için tıklayınız.

Yukarıdaki 2. maddede tercihte bulunmayanlar ile tercihine atanamayanların hizmet puanı en fazla olandan başlamak üzere öncelikle bulundukları ilçe içinde resen atamalarının yapılacağı hükmedilmiştir.

Bu hüküm; norm fazlası öğretmenlere resen il içinde rastgele atayan il milli eğitim müdürlüklerine bir ders olmuştur.

Fakat bu hüküm bir yönüyle yanlıştır. Çünkü hizmet puanı düşük olandan başlanılması gerekmektedir hizmet puanı yüksek olan olası norm ihtiyacında okulda norm dahil olacağından hizmet puanı yüksek olana bir haksızlık yapılacaktır.

Dolayısıyla hükmün; tercihte bulunmayanlar ile tercihine atanamayanların hizmet puanı en düşük olandan başlamak üzere öncelikle bulundukları ilçe içinde resen atamalarının yapılması diye düzeltilmesi gerekmektedir.

2. maddenin devamında hizmet puanı az olandan başlamak üzere il içinde resen atamalarının yapılacağı hükmedilmiştir.

Bu hüküm doğru olmakla birlikte eksiktir. Çünkü ilçe içinde norm kadro fazlası olan öğretmenlerin eş veya sağlık durumu özrü bulunabilir. Bu nedenle hükmün; hizmet puanı az olandan başlamak üzere özür durumu olanlar hariç il içinde resen atamalarının yapılması diye düzeltilmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz