1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Terfi tarihi hangi durumlarda değişir?

Bu yazımızda, Devlet memurları için terfi tarihini değiştiren durumları ele alacağız.
04 Mayıs 2017 00:02
Yazdır
Terfi tarihi hangi durumlarda değişir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Açıktan atanmada aylığa hak kazanma" başlık 165 inci maddesinde;

"Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar. Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabiyle ay sonunda ödenir." hükmü ile göreve başlayan memur atandıkları gün itibariyle maaş almaya hak etmektedirler.

TERFİ TARİHİ, MEMURLUĞA BAŞLAMA TARİHİ OLARAK ESAS ALINMAKTADIR

Ayrıca Kanunun "Kademe ilerlemisinde aylığa hak kazanma" başlıklı 166 ıncı maddesinde

"Kademe ilerlemesinde Devlet Memuru, bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden ay başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır." hükmü ile memuriyete başlama tarihini takip eden aybaşından itibaren terfi tarihi olarak kabul edilmektedir. (örneğin 10 şubatta göreve başlayan için 15 Şubat olarak dikkate alınır)

KADEME TERFİSİ NASIL UYGULANIR?

Kademe terfinin nasıl uygulanacağı ise Kanunun 64 üncü maddesinde açıklanmıştır.

"Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler...."

AYLIKSIZ İZİN MADDESİNİN İKİ FIKRASI TERFİ TARİHİ DEĞİŞTİRMEKTEDİR

Devlet memuru için bu terfi tarihi hangi hallerde değişmektedir diye baktığımızda; Kanunun "Aylıksız izin" başlıklı 108 inci maddesinde yer alan düzenlemelerden dolayı değişmekte idi.

Bunlar;

A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.

B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

C) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması halinde bu iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlere kullandırılabilir.

D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dahil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hal veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.

ERKEKLER İÇİN ASKERLİK

Bu mazeret izinlerini kullanan memurlardan erkekler için askerlikte geçen süreler 83 üncü maddede yer alan düzenleme ile kademe ilerlemesinde sayılmaktadır.

"Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir"

MEMURLAR İÇİN DOĞUMA İLİŞKİN AYLIKSIZ İZİN SÜRELERİ

Memurlar için 29.01.2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 5 maddesi ile yapılan düzenleme yapılana kadar doğumdan dolayı kullanılan ücretsiz izinler kademe ilerlemesinde dikkate alınmıyordu.

"108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir."

Ancak bu düzenleme geçmişe yürümediği için Kanunun yürürlük tarihinden sonraki doğum yapan memurlardan ücretsiz izin kullananlar için uygulanacaktır.

Kanunun 108 inci maddesinin (B) ve (G) fıkraları dışında kullanılan mazeret izinleri kıdemden sayılmayacağı için kullanılan izin süresi kadar kıdem yılı dolayısıyla terfi tarihi değişmeyecektir.

Ayrıca; henüz ikincil mevzuat olarak usul ve esasları düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararı çıkmadığından yürürlüğe giremeyen "Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma" başlıklı Ek Madde 43 de ;

"...Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır...." hükmü gereği bu düzenlemeden yararlanan memurlar içinde terfi tarihi değişecektir.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 3 5
Bu haber 93,102 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam