İlçe milli eğitim müdürlüğü sadece şube müdürleri atanabilecek

MEB, görevde yükselme yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle ilçe milli eğitim müdürlüğüne sadece şube müdürlerinin atanabileceğine yönelik düzenleme yaptı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 13 Ocak 2018 12:24
İlçe milli eğitim müdürlüğü sadece şube müdürleri atanabilecek

MEB, görevde yükselme yönetmeliğini, 13 Ocak 2018 tarihi itibariyle değiştirdi.

Daha önceki düzenlemede, ilçe milli eğitim müdürlüğüne okul müdürleri, Talim ve terbiye kurulu uzmanları da başvurabilmekteydi.

Yapılan yeni düzenlemeye göre, ilçe milli eğitim müdürlüğüne sadece sınavla şube müdürü olanlar arasından 2 yıl kıdemi olanlar atanabilecek

YENİ DÜZENLEME

"MADDE 23 - (1) İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına; öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavını kazanarak şube müdürü kadrolarına atananlardan en az iki yıl şube müdürü olarak görev yapmış olanlar arasından atama yapılır."

ESKİ DÜZENLEME

Madde 23 - (Değişik madde: 13.01.2016 - 29592 s. R.G. Yön./5. md.)

(1) İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlara ek olarak aşağıdaki şartlardan birisi aranır:

a) Okul müdürü olarak ikinci görev kapsamında en az iki yıl asaleten görev yapmış olmak.

b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, hukuk müşaviri, şube müdürü, tesis müdürü, basımevi müdürü kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az bir yıl olmak üzere asaleten görev yapmış olmak.

(2) İlçe milli eğitim müdürü ve daha üstü unvanlı Bakanlık kadroları ile milli eğitim uzmanı ve maarif müfettişi kadrolarında asaleten görev yapmış olanlardan ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atanacaklarda ise, sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlar aranır.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz