Bu yıl hangi memurlar 64. maddeye göre ek kademe alacak?

2011 yılında kaldırılan sicil notuna bağlı ek kademe uygulamasının yerine getirilen sistemin geçici maddesi bu yıl son kez uygulanacak. Buna göre, bu yıl 25 Şubat 2018 itibariyle hiç disiplin cezası olmayan (son 7 yılda) ve 2010 sicili (2010 aralık sonu ya da 2011 ocak başında verilmiştir. 2010 sicil notu diye geçer.) 90 ve üzeri olanlara bir kademe verilecektir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Şubat 2018 14:10, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Bu yıl hangi memurlar 64. maddeye göre ek kademe alacak?

2011 yılında kaldırılan sicil notuna bağlı ek kademe uygulamasının yerine getirilen sistemin geçici maddesi bu yıl son kez uygulanacak. Buna göre, bu yıl 25 Şubat 2018 itibariyle hiç disiplin cezası olmayan (son 7 yılda) ve 2010 sicili (2010 aralık sonu ya da 2011 ocak başında verilmiştir. 2010 sicil notu diye geçer.) 90 ve üzeri olanlara bir kademe verilecektir.

657 sayılı DMK'ya göre 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üstü olan memurlara bir kademe verilmekte iken, 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı yasa ile devlet memurlarında sicil notu kaldırılmıştır.

Bunun yerine;

"Madde 64....Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır."

Hükmü getirilmiştir.

Geçmiş sicillerden dolayı hak kaybı olmaması için de aynı kanunla;

"Geçici madde 36-...

C) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,

olarak uygulanır."

hükmü getirilmiştir.

Bu yıl 25 Şubat 2018 itibariyle hiç disiplin cezası olmayan (son 7 yılda) ve 2010 sicili (2010 aralık sonu ya da 2011 ocak başında verilmiştir. 2010 sicil notu diye geçer.) 90 ve üzeri olanlara bir kademe verilecektir.

Memur Sicil notlarını nasıl öğrenebilir?

Bir 4688 sayılı yasa gereği .... yıllarına ait sicil notlarımın tarafıma bildirilmesi içerikli bir dilekçe ile kurumuna başvurabilir.

Bimer üzerinden aynı içerikle yine bilgi edinme kapsamında başvurabilir.

Kendi kurumlarının elektronik bilgi edinme sistemi varsa oradan başvurabilir.

Örneğin MEB çalışanları şu linki kullanabilirler.

Geçici madde ne zaman sona eriyor?

Geçici madde bu yıl sona eriyor ve gelecek yıl 25 Şubat 2019'a kadar son 8 yılda disiplin cezası almamış olanlar (bu süre içinde bu maddeye dayalı kademe terfi almamış olmaları şartı ile) kademe terfi alacaklardır.

Son 8 yıl içinde terfi alanların durumu nedir?

Onlar için 8 yıllık süre terfi aldıkları yılda başlar.

Son 8 yıl içinde ceza almış olanların durumu nedir?

Onlar için 8 yıllık süre ceza tarihi itibariyle başlar.

Sözleşmeli öğretmen iken 2011 öncesi kadroya geçenler geçici maddeden neden yararlanamadılar?

Çünkü onlara sicil notu verilmemekte idi. Geçici madde sicil notuna bağlı bir durum olduğundan sözleşmeli çalıştıkları dönem için sicile bağlı kademe terfi hakkından yararlanamamışlardır. Bir yanılgıyı da düzeltecek olursak; Örneğin MEB'deki müfettişlerin verdiği teftiş notları sicil notu olarak değerlendirilmemelidir.

Bu kanun değişikliği yapılmamış olsa ve sözleşmeli öğretmenler göreve devam ettikleri süre içinde de kademe alamayacaklardı.

Maksut BALMUK

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber