1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Strateji ve Bütçe Başkanlığında 1 yeni Genel Müdürlük oluşturuldu

9 Kasım 2018 tarihi itibariyle Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı
09 Kasım 2018 08:58
Yazdır
Strateji ve Bütçe Başkanlığında 1 yeni Genel Müdürlük oluşturuldu

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 21

MADDE 1- 24/7/2018 tarihli ve 30488 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "iki" ibaresi "üç" şeklinde değiştirilmiştir.
Eski hüküm: Madde 4 - (1) Başkana yardımcı olmak üzere iki Başkan Yardımcısı görevlendirilebilir.

b) 5 inci maddesinin birinci fıkrasına (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
"d) İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma işbirliği Genel Müdürlüğü"
Düzenleme yapılan maddenin başlığı: Madde 5 - (1) Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır:

c) 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9/A maddesi eklenmiştir.
"İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü
MADDE 9/A- (1) İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) İslam ülkeleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
b) İSEDAK'ın uluslararası sekretarya faaliyetlerini yürütmek, ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülmesi gereken faaliyetleri yapmak ve koordine etmek, üye ülkelere yönelik işbirliği projelerine teknik ve mali destek sağlamak.
c) Bölgesel, çok taraflı ve ikili kalkınma, ekonomik ve ticari işbirliğinin kalkınma planlan ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programlamada belirtilen ilke, hedef ve politikalarla uyumlu ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
ç) Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarına yardımcı olmak amacıyla bu ülkelere yönelik teknik yardım faaliyetlerini yürütmek.
d) Kalkınma alanında ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği program ve projelerini hazırlamak, koordine etmek ve gerektiğinde yürütmek.
e) Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin, başta komşu ülkeler olmak üzere işbirliği içinde olunan gelişmekte olan ülkelere aktarılmasına destek olmak.
f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

ç) 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 26/A maddesi eklenmiştir.
"Atıflar
MADDE 26/A- (1) Başkanlığın görev alanına giren konulara ilişkin olmak kaydıyla mevzuatta mülga Kalkınma Bakanlığına yapılan atıflar Strateji ve Bütçe Başkanlığına yapılmış sayılır."

d) 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mülga Kalkınma Bakanlığından Strateji ve Bütçe Başkanlığına naklen atanan personelden yetiştirilmek amacıyla lisansüstü eğitim için mülga Kalkınma Bakanlığınca yurtdışına gönderilmiş bulunan personelin yurtiçi ve yurtdışı aylıkları Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinden 657 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre ödenir. Bunların lisansüstü öğrenim giderleri, sağlık sigortası giderleri, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamındaki kitap ve kırtasiye ödenekleri ile dönüş seyahat gündelikleri ve vasıta giderleri Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinden ödenir.
(2) Mülga Kalkınma Bakanlığından emekli olan personelin dosyaları Strateji ve Bütçe Başkanlığına devredilir. Bu personelin ihtiyaç duyduğu belge ve bilgiler Strateji ve Bütçe Başkanlığınca temin edilir."

MADDE 2- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Strateji ve Bütçe Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

EK (1) SAYILI LİSTE

KURUMU: STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

TOPLAM

GİH

Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı

1

1

1

GİH

Genel Müdür

1

1

1

GİH

Genel Müdür Yardımcısı

1

10

10

GİH

Daire Başkanı

1

20

20

TOPLAM

32

32

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam